Skorpio horoszkop csillagjegy


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 6,20

MAGYARÁZAT:Skorpio horoszkop csillagjegy

Milyen jellemvonásokkal rendelkeznek egyes csillagjegyek szülöttei? Milyen elvárásod lehet a barátoddal, pároddal vagy egy családtagoddal szemben? A csillagok még a legrejtettebb dolgokat is elárulják. Nálunk mind a tizenkét csillagjegyre, legyen az Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő vagy Halak, részletes leírást találsz az asztrológia tudománya szerint, Legyen szó szerelemről, megbízhatóságról, kitartásról, becsületességről, segítőkészségről vagy intelligenciáról, a csillagok elárulják, hogy kire milyen tulajdonságok jellemzőek.

A Skorpió-mítosz A Skorpió a szenvedély mítosza. De mi a szenvedély? A Skorpió esetében az emberi ét legdrámaiabb pólusairól: a szexualitásról és halálról van szó. Freud tanítása szerint az életnek ezek a legősibb és legfontosabb jelenségei. Az asztrológia tanítása szerint minden jelenség végletes jellegű. Ez a helyzet azzal is, ami talán a legjobban összeköt bennünket az élettel, a szexualitással.

A Skorpió ennek az alapvető ténynek a szimbóluma. A asztrológia több szimbólumához hasonlóan olyan őstípust példáz, amit az emberiség tudat alatt tart számon. A legkülönfélébb népek rítusaiban is kifejezésre jut. Az élet minden olyan jelensége mögött ő áll, mely a szexualitásból és a halálból származtatja magát, vagy ezekre hivatkozik. Sőt Freud szerint a legerősebb jegynek tekinthetjük. Freud tanítványa, C. Nem véletlen, hogy az egyház erre az időre tette a halotti megemlékezés napját.

A fákról lehulló lomb a halálra figyelmeztet bennünket. Mégis benne rejlik az új élet ígérete is. A rothadó szerves anyagból képződik a humusz, az új tenyészet tápláló talaja. Ezt a két pólust a szenvedély köti össze. A szerelem és a gyűlölet a Skorpió jegyében szörnyű erővel nyilvánul meg. A jegynek nevet adó állat is egy ősi, sötét, romboló ösztönű lény, egyike a Föld legősibb lényeinek. A pókok fajához tartozik, és mint faj évmilliók óta változatlan. Ösztönösen a sötétet keresi, gyűlöli a napfényt.

Lyukakban, kövek alatt, repedésekben és mélyedésekben él. Éjszaka aktív. Előjön a retekhelyéről, és zsákmányát szörnyű tüskéiből kilövellt méreggel öli meg. Nappal is készen áll arra, hogy a hozzá közeledőt megtámadja, sőt meg is ölje ezzel a veszélyes fegyverrel. A végső veszélyben a kimúló állat reflexszerűen saját húsába szúrja tüskéjét. A görög mitológiában a Skorpió az az állat, amely megöli a hatalmas vadászt, Oriont Orion túlságosan is ösztönlény.

Kedvteléseinek rabja, ezért bukik el. Hús-vér vágyaival üldözi a vadászat nemes istennőjét, Artemiszt, és széttépi fátylát. Szimbóluma annak, amikor a puszta testi vágy semmibe veszi a lelket. Ki akarja lesni a Bibliában ez egyértelmű utalás a nem aktusrael akarja tőle ragadni a titkot, amit a fátyla alatt rejteget. Primitív ösztöntermészetének azonban nem nyílik meg a titok. Hogy megóvja tőle testét, Artemisz megbilincseli Oriont, és elengedi a Skorpiót.

Ennek az állatnak a csípésétől pusztul el ez a szenvedélyes ember. Mégis, életet őrző őskép ez, hiszen Artemisz hamarosan fájlalni kezdi halálát. Zeuszt megkéri, hogy helyezze el Oriont a csillagos égen. Az Istenek atyja eleget tesz a kérésnek, így a mai napig megcsodálhatjuk ezt a nagy vadászt, az egyik legszebb és legpompásabb csillagképet a téli égbolton. A Skorpió is a csillagok közé került.

Az állatöv másik oldalán helyezkedik el. Nyári éjszakákon a déli égbolton csodálhatjuk meg a komorságában is oly vonzó csillagképet: ollói és görbe farka világosan felismerhetők. Az újabb időkben született egy olyan mítosz, amit teljes egészében a Skorpió őstípusa határoz meg: nem más ez, mint a Skorpió jegyében született Georges Bizet-nek operája, a Carmen.

A Carmen maga a megszemélyesített, életre kelt Skorpió. Elbűvölő, érzékiséggel teli vonzereje van. A derék polgár, Don José testestül-lelkestül a hatása alá kerül. Az eddigi kötelességéhez hű zsandárt ráveszi arra, hogy elhanyagolja hivatalát, fedezzen egy csempészbandát és hallgatólagos tettestárs legyen. Mikor már menthetetlenül belegabalyodik Carmen hálójába, Carmen bukni hagyja őt, és szenvedélyével egy torreádor felé fordul.

Polgári egzisztenciáját elveszítvén, szerelmében csalódva Don José leszúrja hőn szeretett nőt, majd végez magával is. Ebben az operában a Skorpió mítosz majdnem minden elemét megtaláljuk: talán ezért is lett az egyik legtöbbet játszott opera a világon. Csak a Skorpió jegyében fonódik össze ilyen áttekinthetetlenül a számítás az izzó szenvedéllyel.

Az egyik bűne a másikéval kibogozhatatlanul összeszövődik. A férfi a birtoklás igényével lép fel a nővel szemben, amaz kihasználja őt. A nő korlátok nélkül követi őt a szenvedélyben, így bukását is azok a szenvedélyek pecsételik meg, amelyeket felidéz. A mítosz a Skorpió jegyében született Dosztojevszkij regényének, a Bűn és Bűnhődésnek témájaként is megjelenik. Az emberiség halálról és szenvedélyről, nemzésről és megsemmisülésről szóló óriási drámája mélységesen mély és kimeríthetetlen.

A Skorpiót egy karmaiban kígyót tartó sas is szimbolizálja. Ez a kép arra utal, hogy ez az őstípus a legfensőbb magasságokat és a legmélyebb mélységeket uralja. A jegy az alvilág erőivel küzdő ember harcát jelenti, aki közben az eget ostromolja. A Skorpió uralkodó bolygója Igazi különc ez a bolygó, mely az asztrológia szerint a szenvedély természetének a leginkább megfelel.

Ezt az a tény bizonyítja, hogy a Napnak ezt a csatlósát a — Plútót — csak óta ismerik. Felfedezését fáradságos kutatás előzte meg, mert a Plútó olyan messze van a Naptól és ráadásul olyan kicsi, hogy a földi megfigyelő számára az állócsillagok tengerében szinte kivehetetlen. Keresése olyan volt, mintha egy tűt próbálnának megtalálni a szénakazalban. Ugyanazon égboltrészletről más-más napon készült két képet egy sztereokomparátor segítségével egymásra vetítettek.

Egy letakaró szerkezet segítségével össze lehetett hasonlítani a korábbit a későbbi képpel Ha az állócsillagok sokasága között akadt egy bolygó, amely állandóan változtatta a helyzetét, fel kellett, hogy tűnjön az átvilágítás során. Ezzel a módszerrel találtak meg az említett évben egy pici égitestet, melynek — mint erre pályájából következtetni lehetett — bolygóra jellemző tulajdonságai voltak.

A Plútónak rendkívül agresszív a természete: van benne valami szokatlanul megfoghatatlan és alattomos. Ebből kifolyólag csak egyetlen jegynek felelhet meg, amely maga is erősen agresszív — jó értelemben véve is —, és ez a Skorpió. A Plútó név azt jelenti: gazdag. Ezzel az elnevezéssel a halottak istenét a görög Hadészt próbálták kedvezőbb színben feltűntetni, az alvilág urának ugyanis valóban mérhetetlen kincsei vannak Hadész vagyis Plútó nemcsak a halottak ura, hanem a föld mélyében rejlő természeti kincseké is.

Az asztrológiában is köze van a gazdagsághoz. A Plútó nem azt a gazdagságot jelenti, melyet az ember a munkájával és saját teljesítményével ér el, hanem ajándékokat, örökséget, szerencsejátékban szerzett nyereményt és hasonlókat. Az ilyen gazdagság közismerten végzetes: csak erős jellemek tudják tartósan hasznukra fordítani. A szerencsejátékon szerzett nyeremény némelyeknek bizony több átkot, mint áldást jelent.

Az örökséget nemritkán elherdálják és az ajándékokat sem tudják megbecsülni. Plútói gazdagságra olykor spekulációs ügyekkel lehet szert tenni. A háborús spekulánsok, a partneri vagy közösségi vagyonon élősködők, a sötét alakok gazdagsága ez: egyszóval a Plútó maga a sötétség.

Az alvilág ura lenyűgözően elrettentő környezetben él. Gondoljunk csak a pokol kutyájára, Cerberusra, akinek ötven feje volt. Arra ügyel, hogy egyetlen élő se léphessen be a halál birodalmába, és egyetlen elhunyt se szökhessen ki onnan. Ez az egyik Plútó, Skorpió jellem: az emberi létezés feneketlen mélységébe hullik. Mozart példája viszont azt mutatja, hogy a Plútót sok minden köti a mennyei magasságokhoz, a Széphez és a Fennkölthöz.

A legrosszabb az benne, hogy túlértékeli, übermenschnek képzeli magát. Igen kemény próbára teszi az embert, de aki ezt kiállja, megtisztul, mint a legkeményebb acél és a legtisztább arany. A Skorpió nemcsak a szenvedés elve, hanem önmagunk legyőzéséé és a győzelemé is.

A hamvaiból feltámadó főnix elve ez. A Skorpió jelleme A Skorpió annyira erős és markáns jegy, hogy már a külsejük alapján is könnyen felismerhetjük azokat, az embereket, akiknek születése pillanatában a Napjuk ebben a jegyben tartózkodik. A Skorpió többnyire inkább zömök, piknikus alkat.

Kövérségre való hajlamuk ellenére nem hatnak puhának és kényelmeskedőnek, sokkal inkább bikaszerűnek és robosztusnak. Arckifejezésük egyszerűen elbűvölő. A Skorpióból gyakran leheletnyi brutalitás sugárzik, még akkor is, ha minden mást elmondhatunk róluk, csak azt nem, hogy verőlegény-típusok. Nem más ez, mint a jegyre olyan jellemző belső szenvedélyesség és hatalmas akaraterő testi kifejeződése.

Van olyan Skorpió-típus is, aki hűvösnek, szinte jelentéktelennek tűnik, de nézzünk csak egyszer a szemébe! A Skorpió tekintete áthatóan éles, gyakran jegesen tiszta, máskor pedig olyan, mint a sötétből lecsapó villám. Mágikus erővel ejt rabul. Nem szabad egyoldalúan démoninak tartani ezt a jegyet.

A Skorpió jellemvonásainak skálája túllép a sötéten és a különösön.

Amikor mások már rég továbbléptek, a Skorpió még szenved. Felejteni nem tud. Amikor az adrenalin szétárad a testében, páratlan boldogság tölti el. Igen, és a marása is veszélyes. Az átlagemberhez képest többet foglalkoztatja a halál. Uralkodó bolygója a Plútó, amely a mitológia szerint az alvilág és a sötétség istene. Lehet tőlük félni, lehet őket gyűlölni, de sose becsüljünk alá egy Skorpiót!

Szenvedély és szenvedés nélkül nem élet az élet mellettük. Divatillusztrátorként nagyon fontosnak tartom, hogy a rajzaim által érzéseket, hangulatokat közvetítsek. A VOUS hétről hétre örömteli kihívások elé állít, és lehetőséget ad, hogy újabb és újabb témákat dolgozzak fel a legkülönfélébb rajzi eszközökkel. A legtöbb ihletet a környezetemből, a divatból és a képzőművészetből merítem. Rajzaimban a női szépséget, a nők sokféleségét jelenítem meg.

Divattervezőként végeztem a MOME-n, a mindennapokban tervezőként és illusztrátorként dolgozom. Munkáimat a Facebook-oldalamon is megtaláljátok. Rendkívüli erő birtokosa, akit az akadályok csak ösztönöznek. Az állatövi jegyek közül a legellenállóbb. A Skorpió a saját belső törvényeinek engedelmeskedik, ösztöneire hagyatkozva cselekszik. Tisztában van vele, hogy saját magán kívül senkire sem számíthat.

A legbizalmatlanabb jegy, ezért ha valaki egyszer eljátssza a bizalmát, onnan nincs visszaút. Nem ijed meg a tilalmaktól, a veszélyektől, a játszmáktól, a könyörgésektől. Céltudatos, jól tudja, mit akar, és amit nem, azt még annál is jobban.

Nem riad vissza a fájdalomtól, akkor sem, ha magának okozza. Vérbeli nyomozó, aki nem fél használni a megszerzett információkat. Mindent lát és mindent érez, de feleslegesen nem fecseg. Nem jár mindig tisztességes úton. Ugyanakkor a Skorpió mindenét képes odaadni annak, akit kiválasztott, legyen az férj, barát, gyerek, és ha meg kell őket védeni, nem ismer akadályokat. Fontos számukra a szex — ez alapvetően igaz. Erős magnetikus szexuális kisugárzással és karizmával rendelkeznek.

Minden jegy máshogy vezeti le a feszültséget. A Skorpió a szexualitáson keresztül tudja ezt a legjobban megtenni. A szex az egyik legfontosabb erőforrásuk, vitalitásukat innen nyerik. Nem jönnek zavarba a témától, nyíltan, gátlások nélkül lehet velük a tabukról beszélgetni. Természetesen nem minden Skorpió jegyűnek fontos a szex, de tény, hogy sokuk kifejezetten provokatív reakciókra képes. Nem könnyű megérteni a Skorpió viselkedését. A problémákat nem tudja azonnal felgöngyölni, lereagálni, hanem csak később határozza el, mitévő legyen.

Ha viszont döntött, zárkózottá és kifürkészhetetlenné válik. A Skorpió marását vélhetően már mindenki ismeri, kegyetlen tud lenni, ha sérelem éri. Ha megbántva érzi magát, nem mutatja ki nyíltan, kivárja az időt, ha kell, éveket is, hogy megbosszulhassa. Jó tanács: ellenségednek sose válassz Skorpiót, szövetségesnek viszont kiváló. A Skorpió jegye az átalakító erőt és az okkult bölcsességet rejti. Bár nem szereti a változásokat, makacsul ellenáll, mégis képes a megújulásra.

Jelképe a főnixmadár. Ösztönösen mindent megérez, és az ítélőképessége is nagyon jó. Szeret mindent az ellenőrzése alatt tartani. Az alacsony önértékeléssel bíró Skorpió kisajátító és féltékeny — a másik testét-lelkét birtokolni akarja, a megszállottságtól sem riad vissza. Elengedésre szinte képtelen.

A Skorpió a szélsőségek jegye, egyszerre képes építeni és rombolni. Sokuk gyógyító képességgel bír. Felszínesség kizárva. Öveket bekapcsolni! Készüljünk fel a játszmákra! Felejtsük el a mellébeszélést! A hazugságot azonnal kiszimatolja.

Szereti a titkokat, az elérhetetlent, a kalandot, az adrenalint. Őt akarni kell. Az állóvíz a halála. Amikor hallgat, nem jelenti azt, hogy az nem érdekli. Ellenkezőleg: azt is tudja már, amit te még nem. A vesédbe lát. A saját lapjait nem teregeti ki. Ha mégis, az annak a jele, hogy nagyon szeret és bízik benned.

Asztrológusként, tanácsadóként dolgozom, illetve tanítok is. Az asztrológia pszichológiai megközelítése áll legközelebb hozzám, de kutatom az előző életeket, tanulmányozom a védikus asztrológiát is. Hosszú éveken át dolgoztam emberekkel, közel tíz évet vezető beosztásban ügyfélszolgálati területen.

Ez idő alatt sok mindent megfigyeltem és értelmeztem, sok tapasztalatot szereztem a skatulyák mögötti világról. Saját blogom és Facebook-oldalam mára egyre több embernek segíthet eligazodni a világban az asztrológia segítségével. A Skorpió jegy jellemzése — Valóban félni kell a marásuktól? Németvölgyi-Nagy Renáta Grafika: Cséfalvay Fanny. Ha a társunk Skorpió, akkor nagy figyelmet kíván! Németvölgyi-Nagy Renáta Asztrológusként, tanácsadóként dolgozom, illetve tanítok is.

Így javíts edzéssel az anyagcseréden! Fesd a Húsvét színeit a körmödre Engedd el a fantáziád. Ilyen árakon mozognak most a gyógytorna kezelések Budapesten Ismerje meg, hogyan működnek a gyógytorna kezelések. Festettél már borotvahabbal tojást? Mutatjuk miről is van szó. Impresszum Médiaajánlat Jogi feltételek.