Alomfejtes denever


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 18,93

MAGYARÁZAT:Alomfejtes denever

Főoldal Oldaltérkép. Hay Dr. Habár hasonlítanak az egérre - így kapták a bőregér nevet - mégsem tartoznak a rágcsálók csoportjába. A Föld majdnem minden területén megtalálhatók, ami nagyfokú alkalmazkodóképességről tesz tanúbizonyságot. Európában körülbelül 30 faj létezik, ebből 22 Németországban. Barlangokkal, sziklákkal, öreg falakkal, templomtornyokkal, erdőkkel, parkokkal, vizekkel és kertekkel szabdalt területeken élnek.

Bizonyos fajok a nyáriról téli szállásra vonulnak. Nappal alszanak, fejjel lefelé lógnak, szárnyuk kabátként borítja testüket. Képesek arra, hogy testhőmérsékletüket felmelegítsék és lehűtsék. November és március között téli álmot alszanak, ezalatt az idő alatt nem visznek be táplálékot a szervezetükbe.

A denevét tulajdonképpen a mellső végtagjaival repül: meghosszabbodott újpercei között szívós repülőhártya húzódik egészen a nyaktól a hátsó lábakig, valamint a farokig. A karommal felfegyverzett hüvelykujj nincs összeköttetésben a szárnnyal, hanem arra szolgál, hogy megtartsa gazdáját az egyenetlen felszíneken. A denevérnek hihetetlen fejlett a tájékozódó képessége, nagyszerű hallásával észleli a hullámokat, rezgéseket - fényre nincs szüksége. Radarhoz hasonlóan hullámokat bocsát ki, és ezek visszhangja alapján észleli környezetét.

Akár 25 évig is élhet, egy év után válik kifejlett állattá, évente egyszer maximum két utódot hoz a világra, akiknek a gének mellett a tanult ismereteiket is továbbadják. A denevér jelentése a legkülönfélébb lehet. Bizonyos afrikai kultúrákban az intelligenciát és a halottak lelkét képviseli.

Egyiptomban szimbolikus formában a fejük védő-amulettnek számít, mivel barlangban laknak, és ismerik a túlvilágra vezető utat. Egyes indián törzseknél a denevér halhatatlanságot és újjászületést jelent. A korai európai kultúrákban a női misztériumhoz, az ősi és a halottkultuszhoz rendelik hozzá, a halhatatlanság tudását, az alsóbb világba való vezetést és az ősi, bölcs, tanácsadó, fekete-istennőt képviseli.

Üzeneteket közvetít az ősök és az utódok között. A középkori Európában boszorkányok és varázslók szolgálatkész szellemének, őrző- és hírvivő állatának számított, vezette és felkészítette őket a másvilágon tett lélekutazásra. Ha beröppen a denevér az életünkbe, akkor valami olyasmire hívhatja fel a figyelmünket, ami a lelkünkben nyugtalanságot okoz.

Azonnal meg fogjuk érteni, hogy ég és föld között több dolog létezik és hogy az életnek egy mélyebb, rejtettebb aspektusa is van. A denevér arra kötelez, hogy ezt kiderítsük. Azért röppent be az életünkbe, hogy bevezessen a sötétség útjaira és megtanítson a hullámok és az energiák pontos észlelésére és rangsorolására.

Arra int bennünket, hogy húzódjunk vissza a Nap elől, koncentráljunk a lényegre és bensőnkben térjünk nyugovóra. Arra szólít fel, hogy visszavonulva szenteljük magunkat a spirituális világ nak és a gyakorlatoknak, valamint magunkból kiindulva fejlesszük bensőnket. Megmutatja a halhatatlanság törvényét, a túloldalra vezető utat és a homály és a sötétség közötti különbséget.

Megtanít a világ tudattalan, kontrollálatlan folyamatainak tudatos észlelésére, és velünk együtt fellebbenti a fátyol mögötti fátylat. Megmutatja, hogyan védjük meg magunkat, és hogyan különüljünk el úgy, hogy lassan rátaláljunk a hozzánk vezető útra. Megtanít arra, hogyan szabaduljunk meg a világ béklyóitól, a kimondatlan függőségektől és a sötét titkoktól.

Ha képesek vagyunk befogadni a tanulságot, akkor életükét akár egy csésze tea mellől szabályozhatjuk anélkül, hogy bármi egyebet. Már tudjuk, hogy mi a lényeg, így anélkül, hogy látványosan bármit is tennénk, hathatunk az eseményekre azáltal, hogy bizonyos gyógyító és segítő frekvenciákkal dolgozunk. Pozitív oldalát tekintve a denevér azt üzeni, hogy pihenjük ki magunkat, álljunk a fejünk tetejére, és keressük a szokatlan utakat, mert ezekben rejlik az erő.

Nappal, a mindennapos tennivalók mellett takarékoskodjunk az energiánkkal. Szemléljük meg még egyszer a dolgokatmás oldalról, nyugodtan. Törjük meg az előre megadott mintákat, mivel új ismeretekre vágyunk. A denevér a lét sötét, tudattalan oldalához vezet el. A denevérek nem akadályozzák egymást, és ezzel azt sugallják, hogyan haladhatunk békében a feltámadás,a megvilágosodás ösvényén.

Védőn fonják körénk szárnyukat, fedezéket és erőt adva az ismeretlennel való harcban. Elvezetnek bensőnk még felfedezésre váró tulajdonságaihoz, tehetségéhez és kincseihez. Negatív oldalát tekintve az éjszakai életet élő denevér titkos irigységet, képmutatást, melankóliát nem akarok semmit sem tudni a világróla világgal való szembeszegülés tagadását szimbolizálja.

Képviselhet tévelygő, szétszórt, kísérteties gondolatokat, és rémisztő, pillanatnyi felismerést. Utalhat fogva tartott vagy lekötött lélektöredékekre, tudattalan tevékenységre, csak úgy, mint testi és lelki folyamatokra, amelyeket tudatosan nem vagyunk képesek kontrollálni. Utalhat egy titokra, amelyet senkivel nem akarunk megosztani, mert senki nem értené meg, vagy nem tudná követni, valamint energiarablásra és közeli kapcsolatainkban ősök idegen befolyásra, amely belső bénuláshoz, merevséghez és mozgásképtelenséghez vezet.

A denevérekről azt hitték, hogy rémálmokat hoznak és megijesztik az embereket. Kísérteties, sötét és démoni szimbólumnak tartották. A denevér a mágiával és az ősi tudással egyesít bennünket. Amulettje szerencsét hoz; megvéd az éjszakai rémálmoktól és a belső látás adottságával ruház fel bennünket; távol tartja a gonoszt, és biztonságosan vezet be az ősök birodalmába.

Álomszimbólum: Ha megjelenik a denevér, akkor a természetfölötti képességekre és a más birodalmakkal való kommunikáció adottságára utalhat. Ezenkívül lehet ez a hosszú élet és a rejtett álmok jele is. Affirmációi: Azt észlelem, ami igaz, különben nem észlelném. Elsődleges jelentése: Az éjszaka. Az asztáltest szimbóluma. Szerencse szimbóluma. Éjszakai életmódja miatt a tudattalan sötétbe burkolózó tartalmainak felbukkanására utalhat az álomban - valamire, ami tudatba törésével egyrészt összezavarhat vagy megijeszthet egy jelenlegi szituációval kapcsolatban, ugyanakkor eddig észre nem vett, felismerésre váró tudást hordozhat.

A sötétben való tájékozódás képessége az intuícióval mutat párhuzamot, hiszen tudatosan nem érzékelt információk alapján nyújt - akár sejtelmek útján - tájékozódási lehetőséget mások szándékaival, az események jövőbeli alakulásával kapcsolatban; így a denevérhez való viszonyulásunk az álomban segíthet megérteni az irracionalitás például a kiszámíthatatlanság vagy logikus gondolkodás hiányának helyét, hatását életünkben. Nagy szemei vagy fülei és észlelésének érzékenysége képviselheti az illúziómentes tisztán látás igényét vagy frissen felfedezett képességét.

A tudattalan világának képviselőjeként az állat általános megítélése egyaránt lehet pozitív és negatív: a Távol-Keleten a boldogság szimbóluma és a hosszú élet jelképe mivel barlangjai a összeköttetésben állnak a Halhatatlanok birodalmávalaz ókori Görögországban az éberség jele így megvéd az ártó szándéktól, amit óvatlanságunk hozhat ránkviszont a kereszténység elterjedésével Nyugaton az isteni fényesség ellentétét látták benne, ördögi erőt, bűnös szándékot, boszorkányságot.

Tömeges jelenléte és az emlősök között kicsinek számító mérete, viszonylag alacsony fejlettségi foka miatt differenciálatlan, a tudat számára még nehezen megközelíthető belső tartalmakat, érthetetlen ösztönöket fejezhet ki, amelyeket még nem ismerünk el sajátunknak és nem tudunk elfogadni önmagunkban ezért akár fenyegetésként is tekinthetünk rájuk. Fejjel lefelé lógva tudatos törekvéseinkkel, szándékainkkal ellentétes tudattalan impulzusokat is kifejezhet - megjelenítve akaratunk egyértelmű, világos megnyilvánulásaival szemben a ki nem mondott, fel nem vállalt kétségeket, ellenérzéseket.

Fekete színe és életmódja gyakran táplál babonás félelmet, sőt sokszor a halál követének tekintik - ugyanakkor pszichológiai szempontból a túlvilág nem feltétlenül szó szerint értelmezendő: a saját lelkünk sötét zugaiban meghúzódó ismeretlen tartalmak például az elutasított agresszió vagy szexualitás szintén fenyegethetik a tudat integritását, anélkül, hogy testi létünk épsége sérülne.

Az éjszaka égboltján röpködve, valamint pozitív érzések kíséretében utalhat gondolataink szárnyalására, amelyek egy átláthatatlan helyzetben is képesek hirtelen felismerésekkel, megmagyarázhatatlan megérzésekkel, intuitív bölcsességgel segíteni tájékozódásunkat. Közzétette: www. Vagy iratkozz fel a napi hírlevélrehogy ne maradj le a friss hírekről! Next Újabb bejegyzés Previous Régebbi bejegyzés. Sandal View Profile.

Néhány esztendő alatt megérett Álmoskönyv -em arra, hogy második nyomtatásban adjam őt azoknak a kezébe, akik Magyarországon és a határain túl is még mindig szeretnek álmodni. Szükség volt e második kibocsátásra már csak azért is, mert a könyvárusok polcairól elfogyott Álmoskönyv -em; másrészről igen sok hiányossága mutatkozott vala a könyvnek. Hiányoztak belőle mindenféle álmok, amelyeket az emberek álmodni szoktak, és rájuk magyarázatot nem találnak.

A sok száz levél, amellyel olvasóim felkerestek: arról győzött meg, hogy tökéle tesnek hitt Álmoskönyv -em öregbítésre, bővítésre szorul. Azonkívül az elmúlt években magam is gyarapítottam ismereteimet mindenféle bevált régi könyvek és jónak vélt új könyvek olvasgatásával.

Megismerkedtem Mesmer tudományával, aki tudvalevőleg kézrátevéssel tudott gyógyítani - én talán az apró betűkkel fogom majd elmulaszthatni azokat a borús gondolatokat, amelyek az embereket egy-egy rossz álom után meglepni szokták. Tehát a legrosszabb álom sem jelenthet egyebet, mint azt, hogy még nem léptük át a halál néma kapuját; tennivalónk, elfoglaltságunk van a földön.

Az álmok mutatják néha balsorsunkat is, amellyel majd bátran szemközt kell néznünk; de jelentik örömeinket is, amelyek majd felváltják csüggedtségünket. Éppen arra való ez a könyv, hogy az álmától elborult ember kikeresse magának a sokféle álommagyarázat közül azt a megfejtést, amely őt le ginkább megvigasztalja. Az emberiség történelme: álmoknak sorozata. Az Ótestámentumban Ábrahám álmodik, a próféták látásai se egyebek álmoknál.

Da-Niel Dániel próféta például "meglátta" az elmúlt világháborút, és annak végét pontosan jövendölte. Valamennyi bibliai próféta álmodik a Megváltóval. A zsidók még ma is várják. A régi Egyiptom, Szíria, India álmai telve titokzatosságokkal, amelyek között a csillagvizsgáló se tud eligazodni.

Piramisokat építenek az Álom tiszteletére. Könyvtárak telnek meg az Álom tudományával. Aki a világ minden álmát összegyűjteni akarná, hétszer beutazhatná a tengereket, szárazföldeket, mégis elhullajtana egy-egy álmot valahol, amelyet nem vett észre, és műve csonka volna.

Így nagy munkára nem is vállalkozhatunk. Hazánkban maradunk, a magyar ember álmait próbálgatjuk megfejteni a rendelkezésünkre álló eszközökkel. Azért lehet a könyvnek a címe: Magyar álmok is. A Kárpátoktól az Adriáig minden lehunyó nappal felébrednek az álmok árnyai. Az emberek kezdik azt a másvilági életüket, amelyre másnap felébredve magyarázatot keresnek. A sok régi, bölcs Álmoskönyv mellett tán elkél az én szerény próbálkozásom.

A könyvben következő álmok és babonák magyarázatait nem én találtam ki, csupán összegyűjtöttem az álomfejtéseket. Megsárgult papirosú könyvek segítettek munkámban, amely könyvek már nem lelhetők fel, csak a múzeumokban, s ezért olvasmánynak is szórakoztató e könyv; megleljük benne őseink álmait, s azt, hogyan mulattatták képzeletüket, midőn álmukból felébredtek.

Dédapáink, ükanyáink álmai is szólnak hozzánk e lapokról, amely álmok magyarázatait az iki esztendőben megjelent Álmos Könyvetské -ből gyűjtöttem. Már az ismeretlen, régi szerző is azt írja sárgult könyvében, hogy az éjjeli látásokat, jelenéseket és álmokat a régi álmoskönyvekből és bölcs emberek nagy mesterséggel összegyűjtött tapasztalataiból szedegette össze. Elöljáró beszédében hivatkozik Pliniusra, mert nem minden álomnak szabad hinni.

Az álom sok és különb-különbféle. Némely álom csak a mindennapi cselekedeteinket forgatja; némely pedig a vérnek nagy bőségéből és teljes voltából származik; és ez a sok vér megrekeszti nedvességével és párájával az agyvelőt, amelyből aztán a csodálatos éjjeli látások következnek. Ugyancsak i Álmos Könyvetske írója hivatkozik Ciceróra, aki azt mondja: "Az embereknek, akik mértékletesen és józanon élnek, álmuk rendszerint beteljesedik, amikor annak ideje elérkezett.

Sőt az időn is áll: mert ha az ember vacsora után mindjárt elnyugszik, jól és erősen aluszik, álmodik is, de az ember nem vésheti eszébe az álmot, hogy megfejtse, mert az álom kimegy a fejéből. A természet szerint való álom, amely által minket az Isten tanít és int a jövendő dolgokról, kétféle:.

Az egyik az éjfél előtti álom, amelynek a régi, bölcs emberek szerint semmi magyarázata nincs, mert az még jóformán mindennapi életünknek, gondolatainknak, teendőinknek, hangulatainknak folytatása. A másik álom: a hajnali álom, amely megmarad emlékezetünkben, amelynek magyarázata érdemes. Éjfél után kakasszóra ugyanis: már megtisztul a vér és a szív a "bűnös páráktól", amelyek az eledel és a mindennapi élet folytán elrekesztik az agyvelőt. Megnyílnak a helyek testünkben, ahol a mi lelkünk és okosságunk nyugszik.

Nyáron a nap közelsége, ősszel az esős éjszaka, télen havas föld felett bolyongó hold, tavasszal a szél zúgása: befolyásolja álmainkat. De nem csoda, hogy ily körülményesek voltak ban Magyarországon az álomfejtések. Bővérű, jól táplált, vérmes magyarság lakott a Duna és a Tisza mentén. A disznótor, a szüret, az ünnepnap, névnap pontosan megtartatott.

A has örökös ellenségeskedésben volt a lélekkel. Kicsattanó arcú ősanyáink, potrohos ősapáink meleg dunyháik alatt sok bolondot összeálmodtak, amely álmok között az Álmos Könyvetské -nek kellett rendet csinálni. Ezért találhatók olyan álomképek az os könyvben, amilyen álmok manapság már nincsenek.

Ki álmodja napjainkban, hogy kobzot lantot ver? Ami azt jelenti, hogy: tested őrizd a gonosztól. Ki hord álmában kézíjat? Amely szükséges dolgot jegyez, amelyben el kell járnod. Hozzátétetett a képes álmoskönyvecske, amelyben előadatik, hogy az álomban látott dolog micsoda számokat jelentsen, mely szerint ki-ki szerencsét próbálhat.

Itt aztán elgondolkozhatunk, vajon ki találhatta ki ezeket a számokat, amelyeket az egyes álomfejtések mellé biggyesztett a szerkesztő. Miért jelent at pogácsát enni? Miért a méhraj ot? Pedig bizonyos, hogy az álmoskönyvi számoknak éppen olyan eredetük van, mint akár a zsidók vagy az ősmagyarok szent számainak, ámde elfogadható magyarázatot e számok létrejöttére nem lelni a régi könyvekben. Valószínű, hogy ismét azoknak a "bölcs, öreg emberek"-nek megfigyelései, tapasztalatai irányadók az álmoskönyvszerkesztő számjegyeiben, akik egyébként mindenf éle "mesterkedéssel" hozzájárultak ahhoz, hogy tudjuk előre az időjárást, a száz esztendő előtt kimondott jövendőt!

Ezek a régen eltávozott öregek figyelmeztettek tán, hogy milyen számok jöttek ki a budai lutrin, mikor ők lencsével álmodtak. A mindentudó bölcsek sütötték ki, hogy miért jelent a részeg ember két 7-es számot. Oly bonyodalmassá tenné Álmoskönyv -emet e régi számok magyarázata és felhasználása, hogy inkább lemondtam az álomfejtések mellé illeszteni szokott számjegyekről, bár bizonyosan sokan lesz nek az olvasók között, akik ezt a hanyagságomat nehezményezik. A kis lutrit már eltörölték hazánkban, és a szegény ember hiába álmodja a legjobb számokat, meggazdagodni többé nem lehet egy szerencsés álommal.

Meg kell elégednie a szegénynek a távoli reménységgel, amely álmát e könyvben magyarázza. Bucsánszky Alajos ben Pesten és Bagó Márton ban Budán kiadott álmoskönyvei amelyeknek apjuk az i könyv már a lutrizó közönség részére készülnek, álommagyarázatai szűkre szabottak, a legfontosabb a nagy numerus az álom mellett, ezért e könyveket kevésbé forgattam Álmoskönyv -em megszerkesztésénél.

Álom és essős idő, magokban elmúlnak, Gyáva szipák a' kik ezeken búsúlnak, Hogy ollykor betellik némely látott álom, Barátom, ámbár melly oldalról vizsgálom, Csak olyan, mint mikor patkót talál a' vak, De azért úgyebár, hogy bizony nagy kobak Tesz patkó-szedőkké világtalanokat, Te látó tanúknak sem hívod azokat. De nem sok hasznát vettem a mostani álmoskönyveknek sem, amelyek ponyván vagy kisebb könyvkereskedésben forognak; semmi közük sincs e könyvek álommagyarázatainak az ókori, perzsa, kaldeai, egyiptomi csillagjósok mesterségéhez.

Az egyikben azt találom:. Nagyon valószínű, hogy a könyvkiadók szegény írnokainak önkényes álommagyarázatai foglaltatnak itt. Ezenkívül bizonyosan csodálkozik az olvasó a sok nőnemű álmon, amely e könyvben felsorakozik. Például "ruhát teregetni", "kiáztatni", "abroszt fehéríteni", "befőzni", "arcfestékeket használni" leginkább nők szoktak. Viszont első pillanatban érdektelennek látszanak e mindennapi álmok - holott ez az élet.

Bizony álmaink csak nagy ritkán emelkednek ki a hétköznapi életünk eszmeköréből. Nagyon ritka álmodozó az, aki végképpen itt tudja hagyni a földet, és messzeségbe emelkedik. A legtöbbet ruhafacsarásról, lyukas cipőről, új ruháról, némi kis jólétről álmodnak az emberek. Ezért ne vessük meg a mindennapi álmokat sem, mert ők jegyzik a valóságos életet. A nők álmai sokkal prózaibbak, mint azt általában a férfiak hiszik. Ezért azután némely ol dalon tán elásítja magát a férfiolvasó a sok nőnemű álomtól.

Nagy segítségemre volt az ismert és közforgalomban lévő Nagy Egyiptomi Álmoskönyv -ön kívül egy német álmoskönyv, amelyet nagyon régen adtak ki Lipcsében. Szerzője persze ismeretlen, ámde álommagyarázatai oly csábítók és indokoltak, mintha egy mai korbeli Freud professzor jegyezte volna megfigyeléseit. Általában azok az álomfejtések, amelyeket némileg eltérőnek talál az olvasó a rendes álmoskönyvek magyarázataitól, abból erednek, hogy Freud bé csi professzor úr álommagyarázatai engem is megragadtak, mint oly sokakat Magyarországon.

Egyes álomfejtéseknél ezért inkább adtam hitelt azon könyvek feljegyzéseinek, amelyek bár régiek valamiképpen megegyeznek a modernebb kor tudományos álomvizsgálatával. Ámde a világért sem szeretném, ha könyvemet tudákosnak vagy álbölcsnek ítélnék, mert itt-ott Freud professzor, illetőleg Ferenczi Sándor doktor nagyszerű tanításának nyomai mutatkoznak.

A könyv lehetőleg ragaszkodik a legrégibb álmoskönyvek feljegyzéseihez, inkább bízik a régen meghalt, öreg "bölts" emberek megfigyeléseiben, mint korunk meglepően nagyszerű megállapításaiban. S így nagyon szerettem forgatni egy régi német álmoskönyvet, amelynek ismeretlen szerzője egy halott költőre: Shakespeare Hamlet -jére és Kerner Jusztinusz orvosra és íróra is hivatkozik az álomfejtegetések megerősítésénél. Hosszú, csendes esték munkája ez a könyv. Amely estéken a forgatott sárga lapok mögött feltünedeznek félig-meddig porrá válott öregasszonyok arculatai, akik falusi ifjúságomban, pattogó tűz mellett oly jelentőséget tulajdonítottak az álmoknak, mint akár a valóságos életnek.

Inkább a saját mulattatásomra, inkább hosszú telek csendes eljátszadozására, esti órák halk elfuvolázására szerkesztettem ez álmoskönyvet, mint azért, hogy bárki is hitelt adjon a következő soroknak. Álom: játék, mint az élet Néha komolyra fordul a játék. Az élet is, az álom is. Ha valaki álmodja, hogy háta megett valami történik: jövendő dolgokat jelez. Ha előtte történik: az a jelenidő. A fő: fejedelemségre magyarázatik, de jelent tanítót, atyát, anyát és vér szerinti rokont is.

A két oldal. A jobb oldal, amelyen az oroszlán alszik, jelzi a férfineműségét az álomnak. Míg a bal oldal az asszonyember nemét mutatja. A férfi saját maga. Ha nő álmodja: a szakáll jelzi az ő hitvestársát, urát, parancsolóját. Fog felső : legnagyobb gyermekünk.

Alsó fog: ifjabb gyermekünk. Fogak: gyermekeink. Fogak jelentősége még: egész háznépünk, aki kenyerünket eszi.