Alomfejtes elvesztett cipo


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,60

MAGYARÁZAT:Alomfejtes elvesztett cipo

Fiatalos, szinte gyerekes tervezgetés; finnyáskodás; érzékenykedés. Kellemetlen szagú sajt: kényeskedô természet. Megfontoltság; ravaszkodás; elhallgatott vélemények. Sakál, ha házad elôtt, lakásodban ordít: halkan és jóindulatú hanghordozással, de nagyon bántó és igazságtalan dolgot mondtak neked. Megoldás, kiútkeresés. Öres sakktábla: tanácsra, segítségre szorulsz. Sakkozni: alkotókedv. Sakkjátszma, sakkhúzás, amely álmodban kiváló, de ébredôs után nem emlékszel vissza jó lépésedre: valami benned lévô akadály, amely meggátol abban, hogy helyes felismerésre juss.

Sakkfigura: jó észjárás, intelligencia, amely azonban mások lenézésével párosul. Sakkkirály, királynô: ha fekete: ádáz gondolatok, titkos rosszindulat. Ha fehér: röstelkedsz felfortyanásaid miatt; futár: a gyors, radikális megoldások híve vagy, nem nagyon törôdsz mások érzékenységével; ló: problémáidat alábecsülöd, megharagszol azokra, akik más véleményen vannak; bástya: könnyûszerrel megoldott feladat; paraszt: ha feketeelôítéletek, intelligenciádhoz méltatlan gondolatok; ha fehérjóindulattal ugyan de lekezelsz másokat.

Szétguruló sakkfigurák: nem tudsz úrrá lenni egy problémán, de csak azért, mert nem fektetsz elég figyelmet rá, alábecsülöd. Megelevenedô, maguktól mozgó sakkfigurák: igen jó, ám kihasználatlan képességek; embergyûlölet, amelynek elsô számú kárvallottja Te vagy. Sál, ami nyakadra tekeredik, szorít, fojtogat: rettegsz attól, hogy titkod kitudódik; bûnösnek érzed magad.

Barátaid kihasználnak Krúdy. Férfiálomban: a nôkrôl vallott igen elavult, furcsa nézetek. Elégedetlen vagy magaddal. Sampon, ami nem habzik: kis leégés. Hatalmas, bôhabú sampon: támadással próbálsz védekezni. Egészen rossz ötlet, amely mellett makacsságból kitartasz. Férfiálomban: megalkuvásra kényszerülsz; lejjebb kell adnod. Nôk álmában: ügyesen manipulálsz; környezetednek, partnerodnak úgy adod el saját ötleteidet, mintha azok az övéi lennének.

Általában: rettegés saját magadtól. Kínos, ám felszínes pedantéria, kukacoskodás; vonzalom a fölösleges tárgyakhoz, gyûjtögetési hajlam. Besározódni; túl sok energiát fektetsz abba, hogy becsületeden ne essék csorba; titokban olyasmit csinálsz, amit kínosnak tartasz; esetleg iszogatsz; szeretsz csámcsogni mások hibáin. Nôk álmában besározódni, sárossá válni: akár elítélô formában, de szexualitás körüli gyakori gondolatok, szexuális témák elônyben részesítése, gyakran prüdéria; a könnyedség hiánya.

Felnôtt álomban: irreális, fantasztikus elképzelések; kivihetetlen tervek. Papírsárkány: jókedv, derûs szemlélet. Papírsárkány, ha a szobádban, az irányításod nélkül szálldos; gyanakvás, rosszhiszemûség. Utcasarok: válaszút elôtt állsz; cipôsarok: férfiálomban: hátrányos helyzet a partnerkapcsolatban; nôk álmában: kíméletlenség. Tûsarok: férfiaknak: alárendeltség; nôknek: szerelmi küzdelem. Férfi álomban: sokkal fontosabb számodra egy kapcsolat, mint ahogy azt hinni szeretnéd. Nôi álomban: behízelgô modor, számító kedveskedés.

Gôg; büszkeség, ami miatt kedvezôtlen helyzetbe kerülsz. Minél ijesztôbb annál nagyobb kedved lenne megcsinálni valami disznóságot; annál nehezebb ellenállnod a kísértésnek. Nagy kényelmesen berendezett kempingsátor: múlófélben lévô szerelem. Kis sötét sátor: titkos szerelem. Rádszakadó sátor: szerelem, ami akaratod ellenére uralkodik el rajtad.

Sátorrúd: szerelmedben több a testi elem, mint az egyéb. Nem teljesült kívánságok, remények; irigykedés. Savanyúcukor: abból indulsz ki helytelenülhogy neked úgy se sikerül. Savanyúkáposzta: kiszámított idô, pontos tervek, amelyeket megzavarnak, váratlan és kellemetlen közbejött ügyek. Ha rajtad van: titkolt lelki fájdalom, amit emelt fôvel próbálsz elviselni; az elôállított helyzetért magadat is okolod; ha sebet ejtesz, sebesültet látsz: agresszív gondolatok; mást, másokat hibáztatsz bajaidért.

Kényszerû alkalmazkodás, szeretnéd már végre azt tenni, amihez kedved van. Beleavatkoztál egy olyan dologba, amihez nincs közöd. Ha Te segítesz emelni, cipelni: kihúztad magad egy feladat, tennivaló alól; ha neked segítenek: megjátszott gyámoltalanság. Nôi álomban: hatásosság, jogos önbizalom: szerelmi siker, amit meglehetôsen hideg fejjel érsz el. Férfi álomban: elbûvölô, de a testi szerelmet kerülô partner, aki kimondhatatlanul is rádhárítja ezért a felelôsséget, joggal vagy azért dühös.

Altestem haltest Romhányi József. Ha varrod: kreativitás, intelligencia. Ha érzed finomságát, esetleg simogatását, kellemes tapintású: könnyelmûség. Ha visszataszító, undort kelt: kedved elleni kapcsolat, rossz viszony. Irigykedés az ellenkezô nemre. Férfiálomban: megszerelmesedés, úgy érzed megbabonáztak; seprûnyél: bizonytalankodsz a saját férfiasságodba vetett hited nagyszájúskodással támasztod alá, ezzel persze nem tudsz mást meggyôzni; a gyengédség nem gyengeség!

Nôk álmában a seprû: varázserôre vágysz, uralkodásra törsz; seprûnyélen lovagolni: önhittség, a férfiak lenézése és irigylése; úgy gondolod, hogy ha férfi lennél, mindent jobban csinálnál mint ôk. Megtiszteltetés; olyan ember társasága, akit tisztelsz, akinek adsz a véleményére, akitôl tanulhatsz. Aranyserleg: ünnepélyes hangulat; valami kizökkent a szokásos helyzetedbôl. Hozzáfogsz összegyûlt dolgaid, tennivalóid rendezéséhez.

Ha megsértenek álmodban és ébredés után visszaemlékszel a sértô szavakra: gondolkozz el rajta, hátha szelídebb megfogalmazásban igazságot is tartalmaz. Ha Te sértesz meg valakit és ez rossz érzéssel tölt el: tapintatból elhallgatsz valami fontos dolgot. Számítás; üzleti gátlástalanság, amellyel pillanatnyilag célt érsz, de megkockáztatod barátaid elfordulását.

Sertésólban disznókkal együtt lenni: rossz véleménnyel vagy magadról; szigorú bírálatot kaptál, amit kénytelen vagy elfogadni. Sertésólban szerelmeskedni: hamis erkölcsi felfogás; gyakran oktalanul elítéled saját vágyaidat. Egyedül: kacérság, kihívás.

Társaságban: pihenés, kikapcsolódás utáni vágy. Ismeretlen helyen jó kedvvel sétálni: jó értelemben vett kíváncsiság, tudásvágy. Szereted az élet árnyékos oldalát járni; rosszabb helyzetben lévônek képzeled magad, mint amilyenben valójában vagy.

Sétapálcával járni: férfi álomban: konzervatív gondolkodás. Nôk álmában: kiszolgáltatottság; zsörtölôdés. Idôs nôk álmában: az apa emléke. Általában kiéletlenség, de nem szexuális értelemben, inkább az alkotókedved hátráltatása. Vízen siklani: könnyedség, nagyvonalúság; jó humorérzék és egy kis felelôtlenség. Havon, jégen siklani: kreatív de irányításra szoruló alkat, kissé képzelegsz önmagadról, nem vagy olyan önálló, mint hiszed.

Ha látod: távolságtartás, ha utazol benne és jól érzed magad: kellemes kapcsolat; ha ijesztô érzést kelt, letér a pályáról, himbálózik: szerelmi félelem. Megpróbálnak befolyásolni, elültetik valamivel kapcsolatban a bogarat a füledbe, de ezzel csak befolyásolni szeretnének a saját céljuk elérésének érdekében. Ha nem vagy képes sikoltani, pedig akarsz: érzelmi csapdába estél; nem tudsz dönteni egy fontos kérdésben.

Mulasztás, amit a közvetlen környezetedben követsz el; szerelmi simogatás: önmagáért beszél: régi házasságban, partnerkapcsolatban: enyhe elhanyagoltságérzés; friss szerelemben: feloldódási igyekezet. Félelem; a szabadságodban való durva korlátozottság. Sínek mentén járni: megszoktad, hogy mások irányítsanak.

Sírgödör: ravaszgondolatok. Sírhant: megfakult szerelem. Sírkert: békés napok. Sírkô: megrögzöttség; ha emberalakot ábrázol: rosszindulat. Idegen sírnál lenni: elfogadod a helyzetet olyannak, amilyen. Ismerôs sírnál lenni: kis lelkiismeretfurdalás. Olyannak a sírját látni, aki még él: ellenséges érzelmeid jele. Megnyíló sír: ha rémületet kelt: egy régi kellemetlenséged emléke; ha kíváncsiságot ébreszt: emlékezésedre, önvizsgálatra való hajlam. Sírba feküdni: színészkedés, túljátszott érzelmek.

Krúdy szerint a bánat madara; magam úgy gondolom: kecsesség, a mûvészi érzék és a szépség iránti fogékonyság jelképe. Sírást, síró hangot hallani: régi, jobbára kényszerûségbôl elkövetett hibád; szorongatott helyzeted emléke. Síró embert látni: vetélytárs, akivel szemben mindent bevetsz. Merevség, dölyf; megdönthetetlennek hitt elképzelések; öncélú és értelmetlen szabályok állítása és betartása.

Ellentmondást nem tûrô kinyilatkoztatások. Sisakot, ha fejeden érzel, de nem tapinthatod: raplis természet, szeszélyeskedés. Aki járt már sivatagban: emlék; aki csak álmodik róla: rossz kapcsolatteremtési készség; túl heves, túl lendületes közlekedés, ami a partnert elijeszti. Igényes italfogyasztás, jó ízlés. Skót viselet: nôk álmában: veszélyes rivális; férfi álomban: kifinomultság, érzékenység.

Kimászol egy bajból. Elveszett slusszkulcs: nem jött be, amire vártál; rossz megoldás.

Rossz hír: iskolai tábla: igazságtalanság. Táblára írni: felnôttálomban: kimondod, amit gondolsz; gyermekálomban: jó felkészültség. Táblán megjelenô írás, szöveg: rosszhiszemûség. Rendszeretet; kissé merev nézetek. Tábortüzet körülülni: önzetlenség; okos jószívûség. Ha barátságos, kedves: önként vállalt egyedüllét; ha kietlen: magány; makacsság; kritikus természet. Övatosság, rossz sejtelmek. Elveszett betétkönyv: valakivel bántóan viselkedtél; jogtalan elônyhöz jutottá I.

Azoknak az embereknek az álma, akik a külsô dolgaik látványos rendbentartásával próbálják önmaguk elôtt is elfedni belsô rendetlenségüket. Mégis biztató álom, mert a rendteremtés szükségességét az álmodó már felismerte; tegye is meg. Különösen piszkos helyiséget, tárgyat takarítani, viszolyogni a mocsoktól: szûkmarkúság, kisstílûség. Takarítás közben összepiszkolódni: visszatérô kínos gondolatok, emlékek, elhárított felelôsség. Tévedés, két vagy több össze nem tartozó dolog között mesterségesen összefüggést keresel.

Telitalálat totón, lottón: vágyálom. Pénzt: szerencsevárás; szerelmesnek nem sok jót jelent. Kincset, ékszert találni: felismerés; régen elvesztett, hiányzó holmidat megtalálni: jóirányú változás, meglepetés. Visszataszító dolgot találni: pech, bosszankodás. Unalom; talpfákon, sínek között menni ugrálni: önálló, friss gondolatok, amelyek nem egyeznek meg környezeted tanításaival. Talpfára lefeküdni: általad szerzett és tisztelt személy tévedése. Szükség, kiszolgáltatottság; basáskodó fônök.

Tanácsháza elöljáróság: gond a gazdaságban. Nagyon is jól tudod, hogy mit kell tenned és úgy is azt fogod tenni; keresd azt a személyt, aki megerôsíti elképzeléseidet. Olyan tanácsot kapni, amire nem emlékszel vissza vagy érthetetlen: nyakasság. Tanácsot adni: dicséretesen elhallgatott magánvélemény; helyesen ismerted fel, hogy bizonyos dolgokba nem szabad beleszólnod. Diákálomban: vizsgaidôszak, Holnaptól kezdetû elhatározások; felnôttálomban: becsvágy, kitartás,esetleg egy rossz ötlet, elképzelés mellett.

Ha tanárral álmodsz: jelképesen egy vizsga elôtt állsz és kétségeid vannak, mindent helyesen teszele. Tanárt látni és beszélni vele: egy megoldatlan probléma áttanulmányozásából örömöd és hasznod származhat. Ha te vagy tanár: mindent jobban szeretnél tudni másoknál.

Gyermek álmában: a tanárodhoz fûzôdô érzelmeidet tükrözi, félelmet, rajongást, esetleg nagyon félsz egy közelgô vizsgától. Nagyon jó alakoskodás, fürge észjárás; ha nem is a szó legszorosabb értelmében, de ügyesen adod el magad; látszólagos beilleszkedés, alkalmazkodás azzal a céllal, hogy az irányítás mindinkább a kezedbe kerüljön.

Otrombaság; pattogó anyósmeny viadal. Férfiak álmában: veszekedést provokálsz, miközben úgy tudod magadról, hogy békíteni igyekszel; kicsit jól esik, hogy miattadérted harcoltak; irigykedés a nôkre mert bizony van ilyen is! Munkahelyi konfliktus, hivatalos kellemetlenség; szövevényes helyzet. Valami semmi kis ügyet titokká fújsz fel; ragtapasz, ha rajtad van: szégyelled, hogy egy dolog megbántott; tréfáltak veled és a szívedre vetted, elhagyott a humorérzéked.

Csalás, félrelépés. Felhasasodó, szakadozó tapéta: viharos múlt. Tapéta, amit nem bírsz felragasztani a falra, visszagördül, leesik: beleszólnak a dolgaidba, magánügyeidbe; terhedre lévô kíváncsiskodók. Ha téged tapogatnak és ez ellenedre van: úgy hiszed, hogy valaki a vesédbe Iát; ha jólesik: kitárulkozási, gyónási vágy. Önmagaddal folytatott küzdelem. Szôlôt taposni: vigasság. Tiltott gyönyör Krúdy. Kielégítetlen szereplési vágy; eredeti ötletek, gondolatok, amelyeket nem tudsz megosztani.

Ögy tapsolni, hogy megfájdul a tenyered: veszteség, olyanra költöttél, ami nem érte meg az árát. Férfiálomban: szerelmi versengés; nôi álomban: parancsolgatás. Jó természet; rátermettség; ügyeidbajaid szellemes megoldása; szép színes tarisznya: szellemi tartalékok; nehéz, vállad lehúzó tarisznya: mások viszálykodása, baja, amivel hozzád rohannak és nem hiába. Megrázkódtatás; gutaütés. Jegyzet az ötvenes évekbôl.

Nyeled az indulataid. Tartálykocsi: nincs hol megpihenned, kikapcsolódnod. Nem tudsz titkot tartani, talán nem is igazán akarsz. Aktatáska: felesleges idôtöltés, diplomatatáska: nagy feneket kerítesz egy kis dolognak. Bedôlsz egy mosolyognivaló füllentésnek. Táskamagnó: megnyugtatod magad, hogy mulasztásod, hanyagságod nem árt senkinek. Férfiálomban: tudásvágy; ha mások szobájába nézel be vele: furcsa érdeklôdés.

Nôi álomban: tapintatlanság, körmönfont kíváncsiskodás. Férfiak álmában: viszonzatlan, vagy nem az általad kívánt mértékben viszonzott vonzalom, szerelem. Nôk álmában: álhatatlanság; szalmaláng szerelem. Idegeskedés, késedelem; gyomorpanaszok. Öres taxiállomás: felgyülemlett tennivalók. Tele taxiállomás: szabadságvágy. Taxisofôr: nôk álmában: könnyû kaland; férfiak álmában: becsapnak. Taxisofôr mögé ülni: férfiak álmában: alamuszi tervek; nôk álmában: gonoszság.

Taxi, amely nem áll meg intésedre: akadályozottság, szerelmi visszautasítás. Nôk álmában: könnyûvérûség; csélcsap természet; teát fôzni: szerelmi trükk. Férfiak álmában: elbûvöltség. Csalódás Krúdy. Ház vagy lakásépítôk álmában: türelem, beletörôdés. Egyébként: nem válogatsz az eszközökben céljaid eléréséért.

Tetôrôl leesô tégla: elárulnak. Nôk álmában: önbizalomhiány, sikertelen fogyókúra. Férfiak álmában: butácska, de ragaszkodó és kedves partner. Gazdának: gyarapodás. Tehenet etetni: visszaélsz valakinek a hiszékenységével. Tehenet fejni: nehezen szerzett pénz, elismerés. Megcsömörlöttség; megtisztulás utáni vágy. Nôtlen férfiak álmában: házassági gondolatok. Nôk álmában: kiadás. Anyatej: szégyenkezés, rossz szokások, kicsapongás. Megbôrösödött tej: gyermekkori szorongató emlék.

Tejet forralni: gyerekes módszerekkel hívod fel magadra a figyelmet. Kifutó tej: kikotyogsz valamit. Tej, ha idegenkedést ébreszt: kínos gondolatok, emlékek; rossz partnerkapcsolat. Átmulatott éjszaka; férfinak: megfizetett szerelem. Régi jegyzet. Férfiak álmában: rutinos szeretô; nôk álmában: élénk természet: ha viszolygást vált ki: félelem. Szeretet, gondoskodás.

Tejszínhab: tilosban járás, könnyû flört. Nem becsülik meg a munkád. Teknôdugó: nem kapsz elég elismerést, pedig úgy érzed hálával tartoznak neked. Teknôbôl szivárgó víz: rosszul vezetett gazdaság; nem tudsz spórolni. Lassan múló idô. Férfiak álmában: zsörtölôdô partner, feleség, akire már oda sem figyelsz.

Nôk álmában: nem éred célod. Általában rémálom; lidércnyomás; elintéznivaló. Telefon, amit hiába veszel fel, tovább cseng: tolakodó, leszerelhetetlen ismerôs, kolléga. Telefon, amin nem vagy alig hallod, amit mondanak: nem tudsz egy információ birtokába jutni, mire szükséged lenne.

Telefont összetörni: sürgôsen vegyél ki szabadságot, pihenésre van szükséged. Profi telefonrongáló álmában: hiábavalóság, a telefon nélküled is épp elég rossz. Nyilvános telefonfülkét, mûködôt keresni: reménytelen szerelem.