Egyiptomi horoszkop anubisz


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 7,28

MAGYARÁZAT:Egyiptomi horoszkop anubisz

Tudtad, hogy isteni tulajdonságokkal bírsz? Az óegyiptomi horoszkóp ugyanis istenekről nevezte el asztrológiai jegyeit. Még az is előfordulhat, hogy te vagy a szerelem istennője! Több ezer évvel ezelőtt az óegyiptomi papok már jól ismerték a bolygók járását. Horoszkópot elsősorban a fáraó gyermekeinek születésekor, főpapok és tisztségviselők választásakor, illetve háborúk és hadjáratok indításakor használtak.

Az egyes asztrológiai jegyeket az egyiptomi istenek nevével látták el. Kiszámítása kicsit bonyolultabb, mint a ma használatos horoszkópoké, nagyjából dekádonként változik. Ám az isteni tulajdonságok, amiket egy-egy jegyhez feljegyeztek, a ma emberére is jellemzőek. Ámon-Ré az Istenek királya Nagyvonalú, büszke és energikus.

Határozott, egyenes jellem, jó vezető és szervező. Szereti megcsillogtatni erényeit, imád versenyezni. Kezdeményező a harcban és nyílt sisakkal játszik. Ki nem állhatja a körmönfont beszédet, a tisztességtelen megoldásokat.

Feldühödik, ha nevetségessé teszik, vagy ha nem értékelik kellően tehetségét. Ilyenkor kemény ellenfél válik belőle, de egyébként mindenkivel jól együtt tud működni. Illik hozzá: Hathor és Hórusz Anubisz a holtak kapujának őrzője Szigorú. Mindent feketén-fehéren lát, nem szeret kompromisszumot kötni. Becsületes, nyíltszívű, ami a szívén, az a száján. Kicsit talán nyers, viszont rendszerint igaza van.

Precíz és pontos, fegyelmezettséget követel környezetétől, de még inkább önmagától. Nehezen barátkozik, inkább a háttérbe húzódik. Mivel csak azt tartja jónak, amit ő csinál, könnyen kihasználják. Személyes kényelméről is szívesen lemond mások kedvéért. Illik hozzá: Baszthet, Ízisz Baszthet az örömök macskafejű istennője Mindenben észreveszi a jót, optimista. Nem veti meg a földi örömöket. Élvezi az élet apró örömeit, és mindent elkövet, hogy a körülötte élők boldogok legyenek.

Nem szereti a bizonytalanságot, a vitát. Igazi diplomata, még a haragosokat is össze tudja békíteni. Társas lény: akkor érzi jól magát, ha sokan veszik körül. Nem tud élni mások elismerése nélkül. A szerelemben odaadó, hűséges, cserébe feltétlen hűséget vár. Illik hozzá: Szekhmet, Hórusz Hathor a szerelem és szépség istennője A szerelem, a szeretet élteti. Türelmes, megbízható, nyugodt. Mindenkit meghallgat, mindenkinek segít, odafigyel a részletekre.

Nem szereti, ha sürgetik, saját tempója szerint akar haladni. Környezete harmóniát sugall: otthona ízléses, még az általa terített asztal is különös hangulatot áraszt. Nagyszerű szerető, kitűnő anya. Valójában a gyermeknevelés, a másokról való gondoskodás az élethivatása. A múltat, az emlékeket nem őrzi, nem is tiszteli.

Könnyen becsapható, mert abból indul ki, mindenki olyan egyenes és becsületes, mint ő. Ha valamivel nem ért egyet, nyíltan kiáll véleménye mellett. Nem szereti a mellébeszélést. Állandóan mozgásban van, egy percig nem tud megpihenni. A szerelemben kezdeményező, szereti a romantikát.

Régi szerelmeivel baráti viszonyt tart fenn. Illik hozzá: Baszthet, Szfinx Ízisz az anyaság istennője Kedves, odaadó, békeszerető. Semmiféle áldozatot nem érez terhesnek, ha szeretteiről van szó. Szellemi és lelki beállítottságú, a fizikai terhelést nehezen tűri. Nem vágyik vezető szerepre, élvezi, ha mások döntenek helyette. Ám a bajban határozott. Harmóniára vágyik:a jó munkahelyi légkör kedvéért egy jobban fizető állásról is lemond.

A szerelemben rejtélyes: partnerének mindig új oldalát mutatja meg. Illik hozzá: Ozirisz, Thot Neith a fáraó védelmező istene Jóban-rosszban kitart szerettei mellett. Idegenekkel szemben viszont gyanakvó, nehéz a bizalmába férkőzni. A külső szemlélő gyengének, megalkuvónak látja, a valóságban azonban nagyon is kemény. Konokul ragaszkodik elképzeléseihez, és ha a szükség úgy hozza, olyan, akár az anyatigris. Gondoskodását olykor túlzásba viszi. Ha visszautasítják, megsértődik, s ha megharagszik, képes élete végéig haragot tartani.

Illik hozzá: Ámon-Ré, Thot Ozirisz a termékenység és a halottak istene Nehezen kiismerhető, befelé forduló alkat. Vonzódik a megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan dolgokhoz. Könnyen belelát mások lelkébe, de ő maga nehezen oldódik idegenek előtt. Bizonyos dolgokat soha nem is árul el magáról. A szerelemben épp oly maximalista, mint az élet más területein, és bár érzelmeiről soha nem beszél, párjától teljes odaadást követel.

Ha önérzetében megbántják, ha becsapják, megtorolja. Illik hozzá: Ízisz, Thot Szekhmet a viszályok istennője Hatalomra, tekintélyre vágyik, s mindenáron kivívja magának. Amit a fejébe vesz, attól aligha lehet eltántorítani. Szeret játszani, versenyezni, amit csinál, abban a legjobbak közé verekszi magát. Mozgatótugója a hiúsága. Jó megfigyelő, gyorsan vág az agya, ügyesen kombinál.

Ellenfeleit egymásnak ugrasztja, s végül ő lesz a győztes. Birtoklási vágya miatt nemcsak mások sikereire féltékeny, hanem szeretteiére is. Illik hozzá: Baszthet, Szfinx Széth a forró viharok istene Felkavarja maga körül az állóvizet. Két én lakozik benne: a mindent felforgató rossz, és a rendet teremtő jó. Meggondolatlan szavaival könnyen hoz nehéz helyzetbe másokat, de nem nyugszik, amíg jóvá nem teszi hibáját. Imád utazni, tárgyalni. Nyughatatlan, nehezen tud egy dologra koncentrálni.

Általában két végén égeti a gyertyát. A szerelemben nem tud megmaradni egy társ mellett. Akkor érzi jól magát, ha körülötte forog a világ. Illik hozzá: Szfinx, Hathor Szfinx a hit istene Alapvetően optimista, de az első nagyobb akadálynál kétségbe esik. Könnyen lelkesedik, de hamar feladja céljait, elveit. Hamar felizgatja magát minden apróságon, de gyorsan le lehet csillapítani. Élvezi, ha rá figyelnek az emberek.

Igazi életművész: értékeli az élet szépségét, a testi örömöket, a művészeteket. És a szerelmet. Nehezen tud letáborozni egyvalaki mellett, mert számára létkérdés a hódítás. Illik hozzá: Széth, Hórusz Thot a tudományok és a művészet ura Nemes lelkű, becsületes: Szereti ha elismerik, de nem akar mindenáron az érdeklődés középpontjába kerülni.

Eredeti stílusa miatt könnyen két táborra osztja az embereket. Nehezen köt barátságokat, számára a szellemi összhang az első, minden más pénz, rang, szerelem csak ez után jöhet. Alapos, nem nyugszik bele, ha valamit nem sikerül megoldania. A párkapcsolatban inkább mély barátság, mint lángoló érzelmek kötik társához.

Illik hozzá: Baszthet, Ízisz. Az ősi kövek mindegyike önálló jelentéssel bír, választ adnak a kérdésekre és problémákra. Ajánlott tartalmak. A hét remekül indul, ám csütörtökön és pénteken sok kitartásra lesz szükségünk. A hét végül szerencsésen, örömtelien zárul. Általános heti horoszkóp következik. Címkék: asztrológia jóslás. A következő cikk Csíra: egy maroknyi egészség.

Pontosság ellenőrzött. Anubisz görögös névalak; eredeti egyiptomi neve Anpu, Inpu vagy Inepu az ókori egyiptomi hitvilágban a halál, a mumifikálás és a balzsamozás istene. Ő kíséri a halottakat az alvilágba, óvja és védelmezi őket, emellett Ozirisz ítélőszékének tagjaként részt vesz a szív súlyának megmérésében. Az ábrázolásokon fekvő sakál vagy vadkutya, illetve sakál- vagy kutyafejű ember alakjában jelenik meg.

Különösen nagy tisztelet övezte, hiszen ő más kultúrák halálisteneivel ellentétben jóságos és gondoskodó szerepben tűnik fel. Az egyiptomiak hite szerint a halál után az ember a holtak kamrájába kerül. Anubisz az elhunyt túlvilági megítélésénél mint bíró volt jelen, így az istenek bírálójának is nevezték. A sakál hieroglif jele bírót is jelentett.

Itt Anubisz egy mérlegre helyezi a halott szívét, míg a mérleg másik serpenyőjébe Maatnakaz igazság istenének tollát teszi. Ha a szív nehezebbnek bizonyul, mint a toll, akkor Ammut felfalja a szívet. Anubisz kultusza Kaszában görögül Künopoliszazaz 'kutyaváros'egy Az Óbirodalom időszakában Anubiszt a holtak istenének tartották, fő jelzői: Henti-Imentiu, vagyis a Nyugatiak elhunytak élén álló, Ra-Szetau a holtak országának ura, az istenek palotájában élen álló.

A Piramisszövegek szerint Anubisz a holtak birodalmának főistene volt. Eredetileg a napisten, Ré fia volt, a Koporsószövegekben Heszat vagy Básztet istennő fia, más mítoszokban Széth és Nebethet vagy Ozirisz és Nebethet fiaként szerepel, [1] akit anyja a mocsárban rejtett el, hogy megvédelmezze Széth haragjától. Az isteni gyermeket Ízisz találta meg és nevelte föl. Amikor Ozirisz elhagyta Egyiptomot, hogy tanítását az egész világon elterjessze, Anubisz kísérte el útján.

Amikor pedig Széth megölte Oziriszt, Anubisz szervezte meg temetését. Testét szövettel takarta be, ezzel alkotta meg az első múmiát. Ezért tekintették Anubiszt a temetési szertartások teremtőjének. Ő tartotta számon a holtak szívét, míg Ozirisz a meghalt fáraót személyesítette meg, akit istenhez hasonlóan feltámasztott. Anubisz feladatai azonban később fokozatosan áthárultak Oziriszre, aki a jelzőit is átvette, Anubisz pedig az Ozirisz-misztériumokhoz kapcsolódó istenek körébe került.

Thottal együtt részt vett Ozirisz ítélethozatalában. Anubisz nevével sűrűn találkozunk a halotti irodalomban, abból tudjuk, hogy ő volt az elhunyt testének épségben tartását szolgáló balzsamozásnak, mumifikálásnak az isteni védnöke, sőt egyes elképzelések, ábrázolások szerint ő maga végezte a balzsamozást.

Anubisz helyezte el a sírkamrában a halott körül a Hórusz-fiúkatés mindegyiknek adott megőrzésre egy kanópuszedényt az elhunyt bebalzsamozott belső testrészeivel. Anubisz szoros kapcsolatban állt a thébai nekropolisszal, amelynek a pecsétjén kilenc fogoly felett lévő sakálként ábrázolták.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Ez a közzétett változatellenőrizve : A Wikimédia Commons tartalmaz Anubisz témájú médiaállományokat. London, Thames and Hudson, ISBN p. Kategória : Egyiptomi istenek Alvilági istenek Totemisztikus istenek. Névterek Szócikk Vitalap. Nézetek Olvasás Szerkesztés Laptörténet.

Kezdőknek Segítség Közösségi portál Kapcsolatfelvétel Adományok. Mi hivatkozik erre? Kapcsolódó változtatások Speciális lapok Hivatkozás erre a változatra Lapinformációk Hogyan hivatkozz erre a lapra? Wikimédia Commons. Anubisz isten. Nebethet Ozirisz. OziriszJamaHadészPlútó.