Oroszlan horoszkop nyilas aszcendenssel


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,20

MAGYARÁZAT:Oroszlan horoszkop nyilas aszcendenssel

Mi az aszcendens? Az aszcendens az az állatövi jegy, amely a születésünk pillanatában kel fel a keleti horizonton. Születésünk pontos ideje óra, perc és helye határozza meg, hogy melyik jegy az aszcendensünk. Az ekliptika Föld körüli, 24 órás forgásából adódóan körülbelül 2 óránként váltják egymást a jegyek.

Az ekliptika ferdesége miatt viszont földi nézőpontból nézve a jegyek nem egyforma gyorsasággal kelnek fel, a Halak például gyorsabb jegy, a Szűz lassabb, ezért kevesebb Halak aszcendensű ember van a világ északi felén, a déli féltekén mindez fordítva van. Aszcendens kalkulátor, számítás.

Mit árul el rólunk az aszcendens? Elsősorban azt, hogyan fordulunk spontán a minket körülvevő világhoz, jelzi alaphangulatunkat. A személyiségünk azon képe, amelyet a külvilág érzékel első benyomásként rólunk, mélyebb megismerés nélkül. Meghatározza külső megjelenésünket is. Megmutatja milyen az önképünk, milyennek akarjuk magunkat a külvilágban mutatni.

Az aszcendens vizsgálatánál fontos ismernünk a hozzá tartozó uralkodó bolygó jegyét, fényszögeit és házhelyzetét, valamint az aszcendensünkre eső fényszögeket is, mert így sokkal árnyaltabb képet kaphatunk.

Nagyon eleven, aktív, teremtő. Mindig a saját útját járja. Nem ismer lehetetlent, büszke, erős akaratú és szenvedélyes. Mindenben első akar lenni, vezérmondata: aki mer, az nyer! Új utakon jár, vállalkozó kedvű és szenvedélyes. Figyelnie kell azonban arra, hogy ne legyen tapintatlan, romboló, hiszen a cél elérése érdekében sem másokra, sem magára nincs tekintettel. Ezért sokszor nincs kompromisszum képessége, és rossz esetben hajlamos lehet az erőszakra.

Olyan energiája van, amely kiárad a megszabott kereteken túl és minden mást kiszorít, ennek viszont az egyensúlyi helyzet felbomlása lehet az eredménye. Mindig rá akarja kényszeríteni az életre az akaratát. Minden hatásra azonnal tettekkel reagál, gondolkodás és visszatekintés nélkül.

A Kos aszcendensű ember csak akkor kezdheti el önmagát és a benne rejlő energiákat megérteni, ha magára vállalja tettei következményeit. Elgondolkodik, és elfogadja, hogy mindaz, ami körülötte történt a saját cselekedete eredménye volt. Gyerekét nagyon szereti, sokra tartja és sokat vár tőle.

Igazán akkor él a Kos szülő, ha a gyermeke hasonló, mint ő, kicsattan az egészségtől, tevékeny, sportrajongó. Nehezen kezelhető gyermek, különösen olyan szülőknél, akik nehezen viselik az akaratosságot, önállóságot. Szeretettel, megértéssel, közös játékokkal, a fölös energiái levezethetők. A Kos, mint vezető: A Kos önmagát általában legjobb vezetőnek tartja.

A beosztottjai már nem annyira gondolják ezt. Fáradhatatlan energiája, óriási munkabírása, a rövid távú feladatok elvégzésére kiválóan alkalmas, a környezete nem mindig tud lépést tartani vele. A hosszan tartó feladatokba belefárad. Nincs kellő koncepciója, jobb, ha ezek kidolgozását másokra bízza.

Kos, mint beosztott: Attól függően, hogy mennyire érett az életvezetése, lehet állandóan visszabeszélő, mindenbe beleszóló, illetve jó kezdeményezőkészségű és vállalkozó szellemű. Elsősorban olyan feladatokat lát el az utóbbi, amelyek önállóságot feltételeznek. Akár nő, akár férfi, számára a legfontosabb, hogy a partner elismerje őt, felnézzen rá. A szerelemben tiszta érzések vezetik, nem szereti a sok beszédet, kitörést.

Szeret hódítani, és a házasságban akkor ügyes a házastárs, ha mindig lehetőséget ad az újból meghódíthassa. A Kos nők férfiasak, nem szeretik a gyönge jellemű férfiakat, inkább a bátor erős férfiak felé vonzódnak. Külső megjelenés: karcsú, izmos test, markáns arcvonások, alacsony homlok, határozott és heves mozdulatok jellemzik.

Az aszcendens fényszögei, a Mars helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket. Megjelenése biztonságot, nyugalmat áraszt. Szereti a stabilitást, a megszokás számára a biztonságot jelenti. Zavarják a gyors, hirtelen történések, a megszokott körülményeken, kapcsolatokon nehezen változtat.

Szeret időt hagyni a dolgoknak, hogy megérjenek. Lehet, hogy lassan, de a saját tempójában folytonosan halad előre, és jól bírja a terhelést. Nem szereti, ha sürgetik, ilyenkor konok ellenállásba burkolózik. Szívesen gyűjt, és halmoz fel, fontos számára az érzelmi és anyagi biztonság. Vonzódik a természethez, és minden olyan szakmához, amely kapcsolatban áll vele.

Békére, harmóniára, tartós kapcsolatokra törekszik. Gyenge pillanataiban makacs, és nem akar semmit sem belátni. Minden régihez görcsösen ragaszkodik, a már kinőtt élethelyzetein sem képes változtatni. Gyermekeinek mindent megad, a szülő akkor elégedett, ha jól megtömheti csemetéjét. Annak is örül, ha szerettei mindig a közelében vannak. Birtokló módon szeret mindenkit. Ha környezete sokat van távol, az nagyon lehangolja.

Gyermekeihez türelmes, nyugodt, aki szívesen foglalkozik velük szabadidejében. Nyugodt, kiegyensúlyozott gyermek. A legjobb gyerekek közé tartozik. Ha hajlamos is kicsit a lustaságra, segítőkész, figyelmes, gyengéd. Nem szeret mozogni és az édességet nagyon szereti, ezért hízásra hajlamos.

Nagyon szereti, ha becézgetik, simogatják. Bika, mint vezető: Általában jó vezetők. Körültekintőek, alaposak. Jólelkűek a beosztottakhoz, szeretik a pontos munkát, a szabályokhoz ragaszkodnak. Figyelemmel kísérik beosztottjaik gondjait. A legtöbb problémájuk abból adódik, hogy nem kedvelik az újításokat, nem elégé vállalkozó szelleműek. Bika, mint beosztott: Stabil munkaerő, szorgalmas, lehet rá számítani, ő az, aki a túlórát is minden zokszó nélkül vállalja.

Sajnos ezzel a jó tulajdonságaival vissza is élnek. Türelemmel viseli a főnöke bogarait. Nehezen viseli a változásokat, ha új beosztásba kerül, vagy új munkarendet kell megszoknia. A hűséget komolyan veszi magától is, és másoktól is. A maximális őszinteséget vár, a szexuális élet fontos számára, de csak akkor, ha érzelmi alapon történik. Nem szereti a változatosságot, de kedveli a heves érzelmeket.

Mindennek megadja a módját, a szexnek is. Alkalmazkodik a partner igényeihez, bár inkább a szokványos formákhoz húz. Külső megjelenés: könnyen felismerhető nagy, nyílt tekintetű szemeiről. Mozgása kényelmes, nem kapkod, kissé lassú. Termete közepes vagy kissé alacsony. A nőkre jellemzőek a gömbölyded formák, nőiesen telt testalkat. Az aszcendens fényszögei, a Vénusz helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket. Nyitott típus, folyton úton van, mindig keres valamit, akkor is, ha nincs előtte különösebb cél.

Egyszerre több dologgal képes foglalkozni, kíváncsi, sokoldalú, mindenre odafigyel, nem akar lemaradni semmiről. Mindenről mindent tud — még ha csak felszínesen is - de ez elég is. Előszeretettel köt kapcsolatokat, szívesen beszél, olykor sokat fecseg.

Született tehetség a kommunikáció terén, nagyon jól bánik a szavakkal. Egy helyen csak rövid ideig képes tartózkodni, nem kötődik szinte semmihez, mindenkivel és mindenhol jól tudja érezni magát. Éber és aktív, szüksége van szabad levegőre, vagy valamilyen mozgásformára, ahol levezetheti magát. Személyiségét a fizikai és szellemi mozgékonyság, frissesség jellemzi, amely idősebb korában is jellemző rá. Nehéz kiismerni, maszkja két színben játszik, és sokszor két belső hang között ingadozik. Képes úgy összekuszálni maga körül a dolgokat, hogy már senki sem ért körülötte semmit.

Olykor ideges, nyugtalan, ide-oda rohangál, folyton valamilyen elfoglaltságot keres, amelyet a belső világában sokszor nem tud megtalálni. Nem tud eléggé odafigyelni gyermekére. A közös megbeszéléseket inkább egy kiránduláson vagy egy autóúton tartja. Gyermekétől elvárja, hogy sportoljon, zenét tanuljon, nyelvórákra járjon és az iskolában se legyen panasz rá.

Óriási türelemre van szüksége, szülőnek, nevelőnek egyaránt. Be nem áll a kis szája. Kérdez, előad, időnként azt érezzük, hogy ő a perpetuum mobile, fáradhatatlan. Korán kel, és este nem lehet ágyba tenni.

Ha az Oroszlán jegyében áll az Ascendensed: nem hagyod elnyomni magad. Félretehetsz dolgokat, elfojthatod, elfelejtheted, de valamikor jelentkezik. Nagy belsõ elégedetlenséggé válhat, ha nem tud kifejlõdni az önbizalmad, mert hagyod magad elnyomni, és nem te diktálsz a munkahelyeden és az életedben. Rejtve parázslik, és belsõ tûzzé lobban fel, amikor fellendülsz, és a hatalom után nyúlsz.

Ösztönöz, és csak akkor hallgat el, ha abban a vezetõ pozícióban vagy, ami tehetséged alapján megillet. A sikerre születtél. Vezetésre, irányításra, dirigálásra, szervezésre. Oroszlán Ascendensed a benned élõ király. Ha az ember a Kos jegyében született, hódítóként lép a világra, ha katona, az Oroszlán Aszcendens jegyében generálissá, ragyogó herceggé növi ki magát. Az uralkodónak ebben az energiájával nagy kötelesség is jár: ha nem akarsz idétlen hencegõvé, nevetséges, hiú mitugrász fõnökké válni, akit senki sem vesz komolyan, akkor melegszívû, jóakaratú vezetõvé kell érned, aki teljes autoritását csak engedi hatni, akinek nem kell kiabálni, hogy figyeljenek rá.

Az ember az Oroszlán Aszcendenssel magával ragadó életörömével nyugodt öntudatot áraszt magából. Õ a családanya, vagy az apa, akihez a problémákkal lehet menekülni. Lendületével, elpusztíthatatlan optimizmusával csillog, de elõfordulhat, hogy buta, nagyzoló fellépésével elijeszt.

Választhatsz a két szerep között. Az Oroszlán jegyében álló Aszcendens még a leggyengébb emberben is észrevéteti magát, ha nem is a vezetésre irányuló igényével, de legalábbis azzal az érzéséve, hogy a szerencse fia, a sors által kegyelt ember. Ha a Kos jegyében születtél, de Ascendensed a Kos jegyében áll: ez a tudatosság melegszívû, varázslatosan nyílt rámenõs emberré tesz, aki késõ öreg koráig fiatalosnak fog hatni.

Ha a Bika jegyében születtél, de Ascendensed az Oroszlán jegyében áll: az Ascendensed felerõsíti az érzéki, testi jelenlétet, a belsõ nyugalmat és méltóságot, amit kisugárzol: ha belépsz valahová, személyiségeddel kitöltöd a teret. Ha az Ikrek jegyében születtél, de Ascendensed az Oroszlán jegyében áll: vidám, csillogó vezetõ leszel, aki az embereket charme-mal és humorral hódítja meg, és akit barátainak köteléke egész magasra segít eljutni.

Barátok nélkül, e nélkül a sajátos szeretetreméltóság nélkül az a veszély fenyegethet, hogy hiú blöffölõ lesz belõled. Ha a Rák jegyében születtél, de Ascendensed az Oroszlán jegyében áll:olyan emberré válsz, akit követnek, mert hisznek benne és bíznak benne. Magánéletedben ez alatt a befolyás alatt már nem fogsz senkire ráakaszkodni, hanem megõrzöd önállóságodat.

Ha az Oroszlán jegyében születtél, és Ascendensed is ebben a jegyben áll: született menedzser vagy, minden esetre egy problémával: ki vagy téve a hízelkedõknek és szélhámosoknak, és engeded, hogy belevigyenek kolerikus, nagyképû kirohanásokba. Ha a Szûz jegyében születtél, és Ascendensed az Oroszlán jegyében áll: szorgalmaddal és alaposságoddal a hatalom havas csúcsait éred el.

A felemelkedésnél arra kell vigyáznod, hogy született segítõkészséged, szorgoskodó természeted ne dermedjen meg, mert ezekre önbecsülésedhez is szükséged van. Ha a Mérleg jegyében születtél, és Ascendensed az Oroszlán jegyében áll: arra kell vigyáznod, hogy ne kápráztasd el környezetedet felületes csillogással. A helyénvaló becsvággyal szakmádnak sztárja lehetsz. Ha a Skorpió jegyében születtél, és Ascendensed az Oroszlán jegyében áll: titokzatos, erõs hatalmi embert leszel. Vigyázz: haragod sokakat veszélyeztethet.

Ha a Nyilas jegyében születtél, és Ascendensed az Oroszlán jegyében áll: gyõztes leszel. Sport, politika, életmód tanácsadás, csinálj bármit, sikerül neked. Csak az jelenthet veszélyt, ha komplexusok gátolnak, csalóvá tehetnének. Ha a Bak jegyében születtél, de Ascendensed az Oroszlán jegyében áll: végre vállalnod kellene a felelõsséget, ami jár neked: eközben meglehetõsen kíméletlen lehetsz, vagy szeretetre méltó maradhatsz — megéri.

Ha a Vízöntõ jegyében születtél, és Ascendensed az Oroszlán jegyében áll: a reklámipar sztárja lehetnél. Kreatív ötleteid sok pénzt hozhatnak a konyhára. Ha a Halak jegyében születtél, és Ascendensed az Oroszlán jegyében áll: Ascendensed végre kirángathat passzív szerepedbõl: költeményeid, képeid, könyved — végre érvényesülhetnek. Személyre szabott horoszkóp rendelés Név: E-mail cím:. Mai dátum: Ha Ascendensed az Oroszlán jegyében áll Arhívum szeptember 1 június 1 május 1 május 2 február 1.