Almoskonyv online rizs


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,97

MAGYARÁZAT:Almoskonyv online rizs

A legrégibb adatokból és a legújabban feltalált. Franklin-Társulat nyomdája. A legtöbb ember mosolyogva állítja, hogy az álom álom és semmi egyéb s megfeledkezik arról, hogy az. Nem állítjuk mi azt, s balgaság volna elhinni, hogy minden álomnak komoly jelentősége van s hogy minden álom beteljesül.

Vannak azonban tagadhatatlanul oly álmok, a melyek nem mondhatók pusztán a véletlenség s a felizgatott képzelődés szüleményeinek, a melyek tehát megérdemlik, hogy komolyan foglalkozzunk velők. Az ilyen álmok jelentőségét eltagadni nem lehet, az ilyen álmok mellett nemcsak a szentírás, hanem a történet eseményei is tanúskodnak.

Ezek megbecsülhetetlen anyaga lehetővé tették, hogy az. Azon meggyőződéssel bocsátjuk tehát «Nagy képes álmoskönyvünket világgá, hogy a közönség méltányolni fogja törekvésünket s kedvező ítéletben és fogadtatásban részesíti. Legyen ez álmoskönyv mindenkinek vigasztaló és óva intő barátja.

Fejedet, ha kezedben hordozod: igen jó. Fejedet, ha magasan hordod: munkádat sokan dicsérik. Fejedet, ha látod levenni: ellenségedet meggyőzöd. Fejedet, ha magad elveszed: nyereség. Fejet mosni látni: gonosztól való szabadulás. Fejedet, ha magadét látod: tisztesség. Fejfájás: öregségedben nem lesz gyámolítód, ha magadról idején nem gondoskodsz.

Fejkötő: gond. Fejni: nyereség. Fejős tehén: jó. Fejszét, szekerczét látni: támadás, visszavonás. Fejteni: változás. Fék: lekötelezés. Fekete szín: szomorúság. Feküdni: gyász. Felét látni valaminek: elhagyattatás. Felakasztani magát: rém ülés, nyavalya. Felakasztottnak lenni: nem lesz szerencséd. Felejteni: boldogság. Felelni : perpatvar. Fél ember: sok munka után kevés jutalom. Viszont tagadhatatlan, hogy vannak, bár csekély számban, olyanok is, kik e jósló tanokban, mint később látni fogjuk, komoly és teljes meggyő­.

Ha az olvasó az alábbiakban szórakozást és szórakoztató eszközt is talál, czélomat elértein. A csillagjóslás oly régi keletű és általánosan elterjedt, mint maga az emberiség. Alig van nép, melynek őskorában a csillagimádás, majd pedig a csillag jós. Az ősvallás csaknem mindenütt nap- és csillagimádás, miért is kezdetben az asztrológia rendszerint a.

Elég korán találkoztak olyanok, kik a csillagokat vizsgálva, azoknak. Módizás divat után való kapkodás : költség, unalom. Mogyoró: vígasztalás. Mogyoró-pálcza: hivatal. Mogyorót börni: örökösödési per. Mogyorót enni: ragynénéd örököse leszel. Moh: ügyed elhúzódik. Mohár: állhatatlanság. Mókus: nyereség. Mókus, ha megharap: távollevő rokonod vagyonnal tér.

Molnár molnárnak: irigység; — másnak: ajándék. M oly változás. Morzsa: szegénység, fösvénység. Morzsolni: fájdalom. Mosdani kútnál: gondtól szabadulás. Moslék: nyereség. Mosóasszony: mulatság. Mostoha, ha fésül: nagy örömed lesz, de csak rövid ideig. Mostohával ozivakodni: a ki legjobban hízeleg, az csal. Mostoha, ha fésül: nagy örömed lesz, de osak rövid ideig. Álmoskönyv, álomfejtés, álomszótár Álmoskönyv, Álomfejtés, Álomszótár az álmok jelentése. Álmoskönyv, álomfejtés, álomszótár Ősidők óta foglalkoztatnak minket az álmaink.

Honnan erednek az álmok? Vajon mit jelentenek? Az álomszótár betűrendben segít az álom megfejtésében. Álmoskönyv, álomfejtés, álomszótár Kereső. Álmoskönyv, álomfejtés, álomszótár Facebook. JavaScript is currently disabled. Please enable it for a better experience of Jumi. Álmoskönyv, álomfejtés, álomszótár Álomszótár betűrendben. Álmoskönyv, álomfejtés, álomszótár Álmoskönyv-álomfejtés címkék. Álmodni, 1 Álom jelentése, 1 Mit jelent ezzel álmodni, 1 Álomszótár, 1 álomfejtés abc, 1.

Kerner Jusztinusz szerint: aratás: mindenre jó, főként nyereség. Gabonát őrölni: jegyzi, hogy nemsokára biztos kenyér lesz kezedben. Száraz gabona: tűzvész. Az os könyv szerint: gabona: Istennek legnagyobb áld ása. Gabonaföldön járni: imádkozni. Gabonával utazni: nagy szerencse. Ocsú: tűzvész. Kerner Jusztinusz szerint: galamb a háztetőn: drága hír. Repülő galamb: kedves ismeretség.

Megölt galamb: bőséges élet. Üres galambdúc: szerelmed elhágy. Gvadányi Márton szerint: galamb jegyzi a szívből kinőtt asszonyem bert. Galandféreg, amely nagyon hosszú: félelem egy bizonyos betegségtől. Az os könyv szerint: tehénganéj: szerencse; emberganéj: gonosz szerencse.

Templomban emberganéj: Istentől való büntetést jegyez. Ganéj, ha magadon van; de lemarad: lábadozás betegségből. Ganéj, a mely asszony után marad: ajándék. Öregember után: rosszul sikerült vendéglátás. Gát, mely szakad: jelez elválást atyafiságodtól. Leány álmában: veszedelem. Terhes asszonynál: halálos bűn. Az os könyv szerint: gazdálkodás jegyez jövendőbeli haragot, ha nem gazda álmodja. Gazdálkodni és valamit ki nem szedni a földből: veszedelem.

Genny a szemedben : szerencsétlen szerelmet jegyez. Egyebütt: csak szomorúság. A különös álmokban gerenda, amely hátunkra volna kötve, és attól nem szabadulhatunk: szomorú jövő. Tűzben égő gerenda, amelynek végén ülünk: mulandóság jegye érzelmeinkben.

A különös álmokban: gerincünket mintha elveszítenénk álmunkban és üresség maradna helyén: kiélt szerelem jegye. Gerinccel álmodni és gerincet érezni, amely fájt: semmire se jó. Saját jegyzet. A különös álmokban: gerjedelem, amelyet éreznénk öregasszony vagy öregember iránt, hogy szinte szenvedünk: ifjú szerelem jegye.

A lipcsei nagy könyv szerint: gerjedelem: jegyez bánatot. Kerner szerint: gerjedelem, amelyet éreznénk egy régi ismerős iránt: szégyen vagy levél. A különös álmokban: gesztenye, amely testünkön nőne, s tőle nem szabadulhatnánk: régi gond. Kerner szerint: gesztenyeevés: betegség. A különös álmokban: giliszta, amely szájunkon, orrunkból mászna ki, és rémülettel töltene el: régi ismerősre gondolunk.

Kerner szerint: gólya, amely házadon kelepel: szégyen. Gólya, amely házadon fészket rak: szerencse. Gólyák: boldog házasság, gyermekek jegyei. A különös álmokból: gond, amely hamuszürke öregember alakjában ülne hamurakáson, és szemrehányást tenne: elhagyott, öreg szülők jele. Gonosztevő, aki házunkba menekülne, és segítséget kérne: szomszédok pletykája. Régi szép idők. Gödölyét lopni: öröm.

Gödölyével hálni: fiatal szerető. Gödörbe esni: károsodás. Üres gödör: jó reménység. Jelez még akadályozást is. A különös álmokból: gödör fenekén vénasszony, aki segítségedet kéri: gonosz; öregember: halálodat húzod ki. Őz, mely gödör fenekén sínylődik, emberi hangon megszólít, és a szeme leánykönnyel van tele: boldogtalan házaséleted jelzi. Félig ember, félig asszony, aki gödörbe csalogat: nem jót tervez. Szép cigánylány, ha gödörben guggol, és paráznaságot ígér: betegség még abban az esztendőben.

Szerelmesedet gödörben látod ismeretlen férfival: szép idő. Holtakat gödörben látni, és velük beszélni: nagy változás jegye. Anyádat gödörben látni: hosszú búbánat. Ha magadnak ásod a gödröt, és a sírásótársaid abban nem segítenek: minden jóra fordul. Gödörbe ugrani, de benne kellemetlenséget találni: meglepetés. Pöcegödörbe esni: dicsőség. Saját gyű jtés. Szent Mihály napján gödröt ásni, és benne valamit elrejteni: szűk esztendő.

Újholdkor gödörben lakni: szegénység, kárvallás. Gidres-gödrös úton járni András napja után: váratlanul törvénybe hívnak. Nagyböjtben gödörbe okádni: vétek Régi magyar naptár. A különös álmokból: Göncölszekéren ülni és messze elutazni: bágyadtság, fáradtság. A különös álmokból: hajunk, ha álmunkban meggöndörödik: reménytelen szerelem.

Göndör női haj, amely kinőne férfinak az arcán, és ezért örömet érezne: nagy szerelem egy göndör hajú asszonyba. Göndör hajú gyermek, akit azelőtt nem ismertünk: vigalom. Göndör idegen ember: üzlet. Göndör malac: időváltozás. A különös álmokból: ha saját tagjainkat látjuk elgörbülni, mint a fának öreg ágait: boldogtalan szerelem.

A különös álmokban: görcs, amely meglepne, és tőle nem mozdulhatunk, bár mindenképpen azon vagyunk, hogy menekülhessünk: egy régi, gonosz emlék jegye. Nőknél egykori elcsábítást példáz. A különös álmokban: görvélyes betegségben szenvedni: gyónás, egy régi emlék, elfelejtett cselekedet, amely miatt kellemetlenségünk lesz. Gubás emberrel találkozni: mulatságos dolog. Fekete gubás: új ismeretség. Fehér gubás: régi ismerős. Gubában járni hideg, csillagos éjszakán: ahány csillagot látunk fejünk felett, annyi esztendőt élünk.

Gutaütést látni: szép nyereség. Ha álmodnánk, hogy magunkat üt meg a guta: nagy változást várhatunk. A különös álmokból: guta, amely megbénítaná nyelvünket, altestünket: egy régi ijedség nyoma. A különös álmokból: gumó, amely testünkön volna, s onnan nem tudnánk eltávolítani: visszatérő boldogtalan szerelem jelvénye. A különös álmokból: leguggolni: lánynál életbevágó változást jelez; asszonynál várakozást; embernél szégyenteljes gondolat.

Nőtlen embernél: igen jó, ha házassági hajlandóságú. Másnak jegyez költözködést. Sáros gúnya: szégyen. Rongyos gúnya; amely rajtunk van: jó remény. Gúnyát idegent foltozni: asszonynak mindig bánatot jelez. Gúnyátlan ember: betegség. Gúzs -ba kötve lenni : egy szégyen jegye, amelyről n em tehetünk. Mást gúzsba kötni: megakadályozása egy gonosztettnek.

Haláleset képe. Gyaluló ember: mutat betegnek múló fájdalmat és nagy változást; egészségesnek: kiábrándulást. Káposztagyaluló ember: hideg időjárást hoz. Kerner szerint: kereskedő álmában a fekete gyapjú: kellemetlen üzleti veszteségjegye, míg a fehér gyapjú: mindig jó vásárt jegyez. A különös álmokban gyapjú, amely testünkön nőne: asszonynál gonosz megszerelmesedést, férfinél szerelmi bánatot mutat. Gyászmenetben részt venni: kellemetes utazás képe; azt látni: eltávolodása valamely bánatnak.

Gyászruha: hazugság. Gyászzene: út. Gyászruhás asszony: látogató, aki nemigen jelez jót. Gyászruhás férfi: közeli megbetegedés.