Horoszkop szuz szeptember


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 7,36

MAGYARÁZAT:Horoszkop szuz szeptember

A Szűz következetes, szervezett és türelmes. Ezek néhány főbb tulajdonságok, amelyek a sikeres embereket jellemzik. Idén azonban ennek a földdel kapcsolatos csillagjegynek az egyedei túlzott kicsinyességgel szembesülhetnek, ami akadályozni fogja a kitűzött célok elérését. A es év tele lesz új lehetőségekkel és Önön múlik, hogyan közeledik hozzá.

A horoszkóp azt tanácsolja, hogy az év első hónapjaiban sportoljon elegendőt, ideális esetben az egyik barátjával együtt. Ez a fajta kikapcsolódás fizikailag és szellemileg is előnyös lesz a Szűz számára. A Jupiter és a Szaturnusz helyzete hatással lesz társadalmi életére, jobban fogja érezni magát magányában és gyorsan elidegenedik szeretteitől.

Hajlamos lehet a lustaságra. A rendszeres sportolás formában tartja Önt és egy barátja társasága nem engedi, hogy teljesen bezárkózzon. A karrier területén készüljön fel arra, hogy nagy erőfeszítések és nagy sikerek éve lesz. Kivételes alkalom nyílik álma megvalósítására. Ez lehet egy jelenlegi munkakörben magasabb beosztást jelent vagy esélyt arra, hogy bekerüljön egy olyan cégbe, ahol már régóta szeretett volna dolgozni, vagy lehetőséget nyújt saját vállalkozás vezetésére.

De sok erőfeszítésre és türelemre lesz szüksége. Ez nem okozhat problémát az Ön számára, de bizonyítani kell versenyképességét is és nem szabad megijedni a pusztításoktól. Fontos lesz, hogy ne vonják el figyelmét a kis dolgok; feleslegesen lassítaná a sikerét. Ami a szerelmet illeti, ebben az évben a Szűz csillagjegyűeknek szerencsés évük lesz. Nehéz időkben támogatásra talál jelenlegi kapcsolatában és feltölti energiáját bármikor csak szükséges.

Méltányolja, de ne vegye természetesnek. Ne felejtse el, hogy ahhoz, hogy a kapcsolata működjön, nemcsak elvenni, hanem adni is kell. Az őszi hónapoktól az év végéig csak a jól megérdemelt pihenést élvezheti. A kapcsolatok és a karrier szempontjából nagyon elégedett lesz és ezt a harmóniaérzetet át fogja adni másoknak is. A szakterületén emberei fel fognak nézni Önre. Legalább tanácsokkal és tapasztalatokkal segíthet nekik, amelyek megkönnyítik számukra, például a saját vállalkozás alapítását.

Szánjon rá időt; jót cselekszik. Alkalmazás Androidra. Szűz április május

Milyen jellemvonásokkal rendelkeznek egyes csillagjegyek szülöttei? Milyen elvárásod lehet a barátoddal, pároddal vagy egy családtagoddal szemben? A csillagok még a legrejtettebb dolgokat is elárulják. Nálunk mind a tizenkét csillagjegyre, legyen az Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő vagy Halak, részletes leírást találsz az asztrológia tudománya szerint, Legyen szó szerelemről, megbízhatóságról, kitartásról, becsületességről, segítőkészségről vagy intelligenciáról, a csillagok elárulják, hogy kire milyen tulajdonságok jellemzőek.

A SZŰZ Virgo augusztus 24 — szeptember 23 Az augusztus től szeptember ig tartó csillagászati hónapot ma a Szűz havának nevezik, pedig a Nap több mint egy hónappal később lép e csillagképbe. Régen az augusztust, az aratás, a betakarítás hónapját nevezték így; s a kalászos szűzanya istennővel, Démétérrel azonosították. Démétér volt a csillagkép védnöke az Olümposzon.

Egyiptomban Izisz égi képmása volt. Örökösük a keresztény szűzanya, Mária lett. A népi vallásosságban az arató szűz alakja azonossá vált Máriáéval. A szűz legfényesebb csillaga a nappálya mellett pislákoló Spica Kalász. Valamikor az i. A Kalász jelentőségének elhalványulását jelzi, hogy már az ókorban új jelvények tűntek fel a Szűz kezében: fáklya például, mely az alvilágban ragadt Perszephoné jelképe, ami azt jelenti, hogy az aratás istennője helyett a földbe került mag úrnője veszi át az őszi vetés időpontja felé haladó Szűz szerepét.

A szomszédos Mérleg csillagkép eredetileg szintén az alvilág királynőjének volt a jelképe, csak később lett belőle az igazságszolgáltatás megszemélyesítője. Az arató Szűz megváltozott szerepkörét az is jelzi, hogy egyik csillagát már az ókorban Szőlőművelőnek nevezték.

A Szűz legismertebb mitológiai megszemélyesítője az egyiptomi Izisz története adott magyarázatot arra, miért olyan halvány a Szűz fejének csillaga. Az istennő, aki fia és a nagybácsi küzdelmében az előbbi oldalára állt, döntő pillanatban mégis megsegítette a nagybácsit, ezért fia haragjában levágta anyja fejét. Ez a mozzanat aratásjelkép is lehetne, hiszen az ember sokáig csak a gabona fejét, a kalászt vágta le aratáskor, a szárat lábon hagyta.

A Szűz a zodiakális ember testén a hastájékra esik, így lett általában az emésztőnedvek ura. Mercurius, a görög Hermész a Rák jegy és hónap Olümposzi védnöke; asztrológiai ura a Szűznek és az Ikreknek. Égi teste a Naphoz legközelebb álló Merkúr bolygó. Nevét egyesek Szarama hajnal- és szélistennel hozzák kapcsolatba, mások a görög mozgás szóból eredeztetik, ismét mások a phallikus kőoszlopokban, a hermákban, Hermész állítólagos első ábrázolásaiban vélik megtalálni nevének gyökerét.

Hermész az alkony és a hajnal közti átmenet széles istene is volt. A Merkúr bolygó, Naphoz való közelsége miatt, csak közvetlenül napkelte előtt és napnyugta után látszik. E két napszak a szelek ideje is. Hermész klasszikus ábrázolásai is szélességre utalnak, hiszen szárnyas saruja van, és mozgása olyan, mint az atlétáké. A Merkúr a leggyorsabb bolygó, 83 nap alatt kerüli meg a Napot. Csupa szellemi találmányt tulajdonítanak neki.

Az ékesszólást és a józan észt képviseli, de az okkult tudományoknak is ő a mestere. Egyszerre volt a tudósok és a varázslók istene. Ő a számtan és mértan, a csillagászat és csillagjóslás, a hét húrú lant, melynek zenéje a hét planéta mozgásának összhangját jelképezi, a kocka és más szerencsejátékok, s legfőképp az írás feltalálója.

A betűket a madarak röptéből alkotta meg. Az átmenet ura. Az úton járók, kereskedők, tolvajok, vándorló pásztorok istene, az égiek küldönce, a lelkek vezetője, aki a túlvilági Kharón ladikjához irányítja a holtakat. Hermész phallikus isten is. Ő volt Erosz tanítómestere. Hermész szent madara a kakas, a hajnalnak és a férfiasságnak egyaránt jelképe. Úgy tartják, hogy a Merkúr jele — Hermész kígyóhurkos botját stilizálja, mely szintén szexuális jelkép.

A jel maga a szűzies Hold és a csapodár Vénusz jeléből van összerakva. A Szűzben a lélek befelé fordulva, koncentrált irányban igyekszik pótolni az előző fokozatban szétárasztott erőket és megóvó, összetartó hajlammal fejti ki tevékenységét. Mint minden negatív jegyben, az érdeklődés itt is az anyagi, földies dolgok felé fordul, a gyűjtés, és a meglévőkről való gondoskodás lép előtérbe.

Az Oroszlánban már öntudatra ébredt Én itt is követeli a magáét, de a visszahatás is kiütközik: A Szűz-típus erősen önös s önző, de ezt elleplezi, sőt kész önmagát mások szolgálatába állítani, mintha ösztönösen le akarná bontani önösségének várát. Míg az Oroszlán két kézzel szórta a javakat, a Szűz takarékoskodik az anyagiakkal és a maga erőivel is. Erre szüksége van, mert az előző létszakasz túlságosan fecsérelte az erőket és a Szűznek meggondoltan kell gazdálkodnia a megmaradt energiákkal.

Ez a visszahatás és a jegy negatív jellege hozzák magukkal, hogy a Szűz életereje csekélyebb, betegségre könnyebben hajlamos, s óvatos, aggodalmas természete még ezt is túlbecsüli, fél a bajtól és elővigyázatosan igyekszik elkerülni minden betegséget, sőt odáig megy, hogy képzelt betegségek rabjává válik. Gondos, szorgoskodó mivoltban minden figyelmét az anyagi dolgokra irányítja, de a benne uralkodó negatív Merkur-jelleg folytán értelmi-szellemi érdeklődéssel fordul feléjük.

Az anyagot már nem önmagáért becsüli, minta Bika, nem is a felhasználásával törődik, mint a Rák, hanem mélyebb természetével igyekszik tisztába jönni. Ráeszmél, hogy az anyag nem is olyan egyszerű és nyersen kézzelfogható valami, aminek pl. Ebben a tekintetben a másik merkuri jegyre, az Ikrekre emlékeztet, de nem felszínes és csapongó, hanem mélyreható és megfontolt, sőt nehézkes és aprólékos.

Kutat, tapasztal és a megismerteket rendszerbe foglalja, hogy könnyebben áttekinthesse. Az anyag természete mindennél jobban érdekli, ezért a kémia kifejezetten Szűz-jellegű tudomány. De nemcsak az anyagot igyekszik megismerni, hanem az ember viszonyát is az anyaghoz, általában az anyagi létformát; gondolkozóvá, bölcselkedővé és vizsgálódóvá válva keresi mindezek értelmét és az eredményeket megint csak rendszerbe foglalja. A rendszeresség mintha az Oroszlán rendszertelen szétáradásának visszahatása volna a Szűzben.

Aggodalmas gonddal tart rendet, pontos, pedáns, kínosan ügyel a rendre és a tisztaságra, mindennek áttekinthetően, sorba rakva kell rendelkezésre állnia, cédulákkal látja el a dolgokat, ellenőrzi a kiadást és a bevételt. Ezzel a hajlamával az úgyis merkúri jellegű kereskedelemben a magasabb fokú, fejlettebb ágazatot képviseli, a szabályozott, megszervezett kereskedelmet és a banküzletet.

Rendet teremt a világ dolgaiban, amelyeket az előző jegy, az Oroszlán olyan kedves könnyelműséggel és adakozó kedvvel szórt szét. S éppen ezért nagyon szigorú a kritikájában, amikor rendszertelenséggel és nagyvonalú könnyedséggel találkozik. Az Oroszlán uralkodnivágyásának is megvan a maga visszahatása: a Szűz készségesen szolgál, alárendeli magát a felsőbbségnek és erőit meggyőződéssel bocsátja mások irányító tekintélyének rendelkezésére.

Ezért legjobban alárendelt állás, az alkalmazotti minőségben való munkálkodás felel meg természetének, ha pedig mégsem így helyezkedik el, akkor legszívesebben magányosan, félrevonulva tevékenykedik, anélkül, hogy másokat a maga szolgálatában állítana.

A Szűz jellemzése A Szűz a hideg és száraz ősminőségekből tevődik össze, mégpedig a száraz túltengésével, emiatt a benne rejlő energia földi és feszült. Kitartó, anyagias. A Szűz gondos, szorgalmas mivoltában minden figyelmét az anyagi dolgokra irányítja, de a benne uralkodó Merkúr jelleg folytán értelmi-szellemi érdeklődéssel fordul feléjük. Az anyagot már nem önmagáért becsüli, mint a Bika, nem is a felhasználásával törődik, mint a Rák, hanem mélyebb természetével igyekszik tisztába jönni.

De meg akarja ismerni az ember viszonyát is az anyaghoz. Gondolkodóvá, bölcselkedővé, vizsgálódóvá válva keresi mindezek értelmét, és az eredményeket rendszerbe foglalja. A Szűz gyakorlati lény, aki megérzi az élet realitásait. Sorsa a szolgálat, a munka, más emberek tanítása, gyógyítása.

De ez csak részben fakad természetéből, az önfeláldozással önösségét is leplezni akarja, ösztönösen le akarja rombolni önösségének várát. Mindenben a józanész a legfőbb tényező nála, és csak másodsorban az érzelem. Lehet idealista is, de ez sohasem eget verő, robbanó, hanem erősen korlátozott.

Lelkesedését valóságérzet hatja át. Ugyanaz a gyakorlati érzék jellemzi, mint a Bikát, csak itt nem birtoklóan, és labilis minősége miatt nagyobb az alkalmazkodóképessége. Megvan benne ugyanaz a mentális hangsúlyozottság, mint az Ikrekben, de a földiesség miatt kevésbé könnyed, légies. Kitűnő fejű, logikája éles. Gyors a felfogóképessége, mindent könnyen sajátít el. Szeret dolgozni, kitartó és türelmes. Különlegesen jó megfigyelőképessége van, bele tud merülni a dolgok legkisebb, legaprólékosabb részleteibe is.

Emlékezőképessége is nagyon jó. Egyik legjellemzőbb tulajdonsága az erős kritikai beállítottság. Kritikája nem rosszakaratú, de sokszor kellemetlen, csípős és gúnyos. Ez mozoghat szellemi síkon, de válhat színtelen szigorúsággá is embertársai minden hibájával vagy tökéletességével szemben.

Ilyenkor a kritika szúr és sebez, mint egy tőr. A Szűz nem a nagyvonalúság embere. Rendszeressége mintha az Oroszlán rendszertelen szétáradásának visszahatása volna. Aggodalmas gonddal tart rendet, pontos, pedáns, kínosan ügyel a részletekre és a tisztaságra, mindennek áttekinthetően, sorba rakva kell állnia.

Amilyen jó ez a tulajdonság, olyan veszélyes is, mert a kis hibák felkutatása annyira lefoglalhatja, hogy mellette elnézi a lényeget, belegabalyodik a részletekbe. Tulajdonképpen a munkák befejezése, az utolsó finom csiszolások elvégzése, az apróbb hibák kijavítása lehetne igazi hivatása. A Szűz természetesnek, magától értetődőnek veszi, hogy földi életben nem érheti el a nagy magasságokat.

Ő a dolgozó, a munkás, akinek izzadságos munkája biztosítja az emberiség számára a mindennapi kenyeret. Meg van róla győződve, hogy bármit is csinál, azt egy magasabb cél érdekében teszi. Csendes és mélabús fajta. A gond és a kellemetlenség erősen lehangolja, szemmel láthatóan közönyössé válik a külvilág minden benyomásával szemben. A Szűz ember gyakorlatias, mindenből hasznot akar húzni, higgadt, céljai elérésében szívós. Labilissága sokoldalúságot, változékonyságot, de szétforgácsolódást is hozhat.

Nehezen jön indulatba, fegyelmezett, lehetőleg elkerül mindent, ami lelki egyensúlyát felborítaná. De ha valaki igaztalanul bántja, megsérti, hosszú ideig benne marad a fullánk. És ha teheti, megbosszulja. De sosem csinál presztízskérdést állásfoglalásából, ha belátja, hogy ő a hibás, megbocsát.

Különös jellegzetessége, amit már a Ráknál is megfigyelhettünk, a gyűjtőszenvedély.