Gratulalok traducere romana


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 17,51

MAGYARÁZAT:Gratulalok traducere romana

Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. DeepL Translator Linguee. Open menu. Translator Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee.

Linguee Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Blog Press Information Linguee Apps. Köszönöm m a i levelét, amely a következőképpen szól eur-lex. V ă mulțumesc p ent ru sc ri soarea dumneavoastră de astăzi, cu următorul text eur-lex. Vé gü l köszönöm a z e lőadónak, hogy reagált az észrevételeinkre, és hogy a jelentés — kérésünknek megfelelően — egyértelmű hivatkozást tartalmaz a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre az alapvető jogok védelméhez szükséges tevékenységeket felsoroló részben.

În concluzie, aș d ori să- i mulțumesc r apor toar ei pentru că a răspuns la observațiile noastre și pentru faptul că raportul conține, de asemenea, trimiterea explicită pe care am solicitat-o la combaterea sărăciei și excluderii sociale în secțiunea privind activitățile necesare pentru protecția drepturilor fundamentale. Barroso elnök ú rköszönömh og y itt volt ma velünk a plenáris ülé se nköszönöm v á la szait, a nagyon élénk vitát, és főleg a japán tragédiára adott nagyon fontos uniós válasszal kapcsolatos megjegyzéseit.

Domnule președinte Ba rr oso, vă mulțumesc pent ru p re zența dvs. Amit én ma hallottam, az ennek az ellenkezője, és na gy o n köszönöm a ko llégáknak, hogy ez a politikai akarat, hogy az emberkereskedelem terén egy hatalmas lépést tegyünk előre, ez így megnyilvánult. Or, ceea ce am auzit astăzi este exact contrariul, motiv pentru care ț in să l e mulțumesc c ole gilor m ei deputați pentru această dovadă de voință politică de a face un pas uriaș în direcția combaterii traficului de persoane.

Szeretném elmondani, hogy az elmúlt években a beosztottaim, akiknek isméte lt e n köszönöm a mu nkáját, már elkezdtek a Marco Polo program utáni sorsán gondolkodni, és ez az értékelés többek között a kompromisszumos megállapodásban meghatározott pontokra összpontosít. Doresc să spun că, în ultimii ani, personalul meu - căr uia î i mulţumesc d in nou pen tr u activitatea sa - a început deja să reflecteze asupra programului Marco Polo după şi că această evaluare se va concentra, printre alte lucruri, pe punctele stabilite în acordul de compromis.

Rajtunk múlik, hogy fenn tudjuk-e tartani a figyelmet, és a svéd elnökség dolga — amel yn e k köszönöm a ma i hozzászólásokat — egy erős kezdeményezés elindítása az USA-val, Oroszországgal és más országokkal együtt azzal a céllal, hogy megváltoztassuk a dolgok menetét Iránban, a demokratikus jogoktól a nukleáris kérdésig. Trebuie să menţinem atenţia la un nivel ridicat, iar preşedinţia suedezăcăr eia î i mulţumesc p en tru obse rv aţiile făcute astăzi, trebuie să promoveze o iniţiativă puternică, împreună cu Statele Unite, Rusia şi alte ţări, pentru a schimba evoluţia situaţiei din Iran, de la drepturile democratice la însăşi problema nucleară.

Elnök úr, na gy o n köszönöm a bi ztos asszony kérdésemre adott válaszát, amely szerint kész lenne elfogadni a jogalap megváltoztatását, és remélem, hogy a Tanács is követni fogja a biztos asszony által mutatott irányt. Domnule președinte, aș dori s ă îi mu lțumesc în speci al doamnei co misar pentru răspunsul pe care l-a dat la întrebarea mea, spunând că ar fi pregătită să accepte schimbarea temeiului juridic și sper că și Consiliul va urma aceeași direcție stabilită de doamna comisar.

Végezetül, mivel olyan sokan említették a nemek egyensúlyának kérdését, amely számomra, a Bizottság számára és az európai intézmények számára is egyaránt nagyon fontos — köszönöm a z e zzel kapcsolatos észrevételeiket —, engedjék meg, hogy jelezzem: ma ünnepeljük În cele din urmă, având în vedere că aţi luat cuvântul atâţia dintre dumneavoastră — şi vă mulţumesc pentru observaţii — în legătură cu egali ta tea de g encare e st e at ât de importantă pentru mine, pentru Comisie şi pentru instituţiile europene, permiteţi-mi să semnalez faptul că astăzi este cea de-a a aniversare a zilei internaţionale pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor.

Az Európa kezdeményezés hozzájárulásra szólítja fel a tagállamokat, és az előadóktól akiknek hálá s a n köszönöm a je lentésüket hallottuk, hogy a tagállamoknak hozzá kell járulniuk az egységes piac kiteljesítéséhez. Iniţiativa UE solicită statelor membre să contribuie şi am auzit de la raport or i că ro ra le mulţumesc mu lt pen tru r ap oartele lor că statele membre trebuie să contribuie la realizarea pieţei unice.

Elnök úr, azzal szeretném kezdeni — ahogy a tisztelt képviselők is tették —, hogy újfent gratulálok Salafranca úrnak a kitűnő jelentéshez, továbbá — hozzá és a többi felszólalóhoz hasonlóan — köszönöm a sp anyol elnökségnek az eddigi munkáját, nemcsak azt, ami a csúcstalálkozó előkészítéséhez kellett, hanem mindazt a munkát, amit a véghezvitt kezdeményezések támogatása érdekében végeztek. Domnule preşedinte, aş dori să încep - aşa cum au făcut-o distinşii deputaţi - felicitându-l din nou pe dl Salafranca pentru raportul excelent şi, de asemenea - aşa cum a făcut-o şi dumnealui şi cum au făcut- o şi alţii - mulţumindu-i Preşedinţiei spaniole pentru munca pe care a depus-o şi ea nu numai pentru summit, ci şi pentru susţinerea iniţiativelor întreprinse.

Előr e i s köszönöm s z av azataikat, amelyekkel ezt az új szakaszt támogatják. Mindez, szeretném ismételten hangsúlyozni, bizonyítja, hogy Európa konkrét és objektív haladást ért el, levonta a válság tanulságait, a belga elnökség támogatásának és ösztönzésének, továbbá az Európai Parlament képviselőcsoportjai támogatásának köszönhetően.

Dle președinte, doamnelor și do mnilo r, vă mulțumesc ant ici pat p en tru votul dumneavoastră de sprijin pentru această nouă etapă, care va arăta, și repet, că Europa înregistrează un progres concret și obiectiv, că ea a tras învățăminte din criză, datorită sprijinului și impulsului dat de președinția belgiană și datorită sprijinului tuturor grupurilor din Parlamentul European.

Kérem, azonnal akadályozzák meg ezt, mivel a dolgok nem annyira elméletiek, mint ahogy elmagyarázta, de bárhogy legyen i sköszönöm. Vă rog să interveniți imediat, deoarece lucrurile nu sunt atât de teoretice pe cât ați explicat dar, chiar ș i aș a, vă mulțumesc. Köszönöm e z t a konstruktív vitát. Ha az emberek leülnek és végighallgatják, talán úgy látják, hogy nagyon sok a nézeteltérés az energiahatékonyság területén.

Dacă oamenii ar sta și ne-ar asculta ar avea impresia că există multe dezacorduri cu privire la eficiența energetică. Köszönöm a mi niszter úrnak, hogy megpróbált kérdésemre válaszolni, sajnálatos módon azonban egyvalamit nem értettem kérdésemre adott válaszában: figyelembe veszik-e a magánadósságot az új tervekben — azokra a tervekre utalok, miniszter úr, amelyekről októberben döntöttek —, és a tervezett gazdasági kormányzás keretén belül lesz-e lehetőség arra, hogy újraértelmezzük a Stabilitási Paktumot, az alkalmazásának módszereit, valamint a magánadósságot?

Î i mulțumesc do mnu lui mini st ru p entru că a încercat să ră spun dă la întrebarea mea, însă, din nefericire, nu am înțeles ceva ce ați afirmat ca răspuns la întrebarea mea: este datoria privată luată în considerare în noile planuri — mă refer, domnule ministru, la planurile asupra cărora ați luat o decizie în octombrie — și, în cadrul guvernării economice planificate, există loc pentru o nouă interpretare a Pactului de stabilitate, a metodelor de aplicare și a datoriei private?

Cele mai frecvente căutări în dicționar Română :-1k-2k-3k-4k-5k-7kk Cele mai frecvente căutări în dicționar Maghiară :-1k-2k-3k-4k-5k-7kk. Linguee magyarul Autentificare Editor Termeni și condiții Confidențialitate. Vă rugăm să faceți clic pe motivul votului dumneavoastră: Acesta nu este un exemplu bun pentru traducerea de mai sus.

Sunt evidențiate cuvintele greșite. Nu se potrivește cu căutarea mea. Nu ar trebui alăturată înregistrărilor portocalii Traducerea este greșită sau de proastă calitate. Vă mulțumim foarte mult pentru votul dvs.! Ne-ați ajutat la îmbunătățirea calității serviciilor noastre.

Devino un traducător Cere o nouă traducere de versuri. Autentificare Înregistrare. Congratulations English ver. Corectură cerută. Engleză Engleză. Fă click aici pentru a vedea versurile originale. Adaugă o nouă traducere Adaugă o nouă cerere. Traduceri ale cântecului "Congratulations Croată bwbw.

Finlandeză jansuu. Franceză eowolith. Italiană SaItaMasr. Maghiară C yavelr. Rusă Narururu. Collections with "Congratulations Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a adăuga comentarii. Music Tales. Despre traducător. Activitate pe site.

Måneskin - Morirò da re. Not at all, Igor. You should know me a bit better Stephen Faulkner - Le météore. Theme Dark Light. Zombie English Ver.