Almoskonyv online papagaj


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,57

MAGYARÁZAT:Almoskonyv online papagaj

Teljes szövegű keresés. For full functionality of this site searching, viewing images, maps and pdf files it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser. Rólunk Elérhetőségek - Cégadatok Rólunk mondták. Digitalizálás Történelmi térképek Művészi reprodukció Mesterséges intelligencia.

Ó, asszonyom, ne féljen, mikor a levelemet megpillantja, hogy azt fogom öntől kérdezni, hogyan teleltek befőttjei. Még csak az almák után sem tudakozódom, amelyek hófehér gyékényen telelnek a széljárta padláson, ahol mindig megütöttem a fejemet a gerendán függő, nagyapó-csizmájában, amely olyankor lóbőrös nyikorgást hallatott, mint az utazóké, akik nyeregben vagy tengelyen messzi utakat tesznek meg egy hölgy kedvéért… Azt sem kérdem, hogy milyen a divat maguknál ott a Kárpátok alatt Merényben; a nagy havakban, amelyekben olyan hosszúra nő a lovak szőre, mint a medvéké, most is csak csizmát hordanak maguk, amelynél szebb viselet nincsen, ha a csizma megfelelő, kecses, szép járású női lábon helyezkedik el; a rövid lódenszoknya manapság is hallatlanul illik a csizmaszárhoz, mint akár abban az időben, mikor én fiatalember voltam.

Nemkülönben remek viselet a bekecs, amely magyaros vagy, mint arrafelé, maguknál mondják: lengyeles cifraságokkal van kihányva… Azt pedig úgyis tudom, hogy otthon, a régi kastély szobáiban vagy tavaszkor a kert álomból jött útjain az alig bokát érintő félcipő maguknál is a divat, hozzá ama világos színű harisnya, amellyel mostanában szerte a világon a nők testük tisztaságát példázzák.

A nagyanyáink korából vett menyasszonyos fehér harisnya bizonyosan csak a nagyon fekete nőknél divatozik ott a Kárpát alatt is. Ellenben azt kérdem magától, ó, asszonyom, hogy mit csinál az a nagy kakas, amelyet M. Vajon még mindig az én nevemet viseli a hatalmas állat, amely olyan büszke volt, mintha egyenesen a francia aranyakról jött volna a merényi kastélyba.

Reisz alispán úr nem nézhetett körül öntudatosabban a Szepes megyei országutakon, mint ez a kakas körültekintett, ha történetesen az ódon, Mária Terézia-korabeli kastély előtt volt dolga. Hát még, mikor felpattant a kőkerítésre — amelyen moha, vadfű és egyéb drágalátos régiség zöldült vendéghívogató nyájassággal —, mily délceg volt ez az állat, mint talán egy királynő testőre az egyéb szürke sorkatonaság között.

Valóban, testőre volt önnek, asszonyom, ez a kakas, amíg én az m. Hát csak azt akarom kérdezni, asszonyom, hogy mit csinál az a bizonyos kakas: nem kapott-e valamely új nevet, mióta én arról a tájról eljöttem? Mert akkoriban még az megengedtetett neki, hogy belépdelhessen a könyvtárszobába, amely olyan tágas volt, mint akár a szepesi püspöké, aki lila színű kis sapkában üldögélt ugyanekkor valahol, finom albumpapiroshoz hasonlóan fehér arccal a tengerhabszínű, életpiros lángú kályha előtt, amíg ölében régi könyvet lapozott… A kakas megtekintette a könyvtárszobát, felszállott valamely könyvespolcra, mintegy babonás útmutatással szolgálván, hogy mely tájon keressük a nekünk való könyveket… És a kakas alatt valóban mindig megtaláltuk azt a metszetgyűjteményt, amelyet régi festők játékos kedvükben rajzoltak vagy festettek öreg hercegek vagy hidegedő szeretőik mulattatására, amely gyűjtemények a gyermekek elől el vannak zárva.

Hát az orosz agár, amely ritkaság a girbegurba Kárpát alatt, a Vojka él-e még? Ugyancsak asszonyom testőrei közül való volt ez a hosszú szőrű eb, amely mindig olyan karácsonyi örömet mutatott megérkezésemkor, mintha most következett volna végre az ideje a várva várt vadászatnak.

Sokáig azt hittem, hogy Vojka távollétemben, utazásaimban mindig csak azért hever a szőnyegen asszonyom lábainál, hogy reám emlékeztesse Önt. Ezért kíséri a kastély fedett folyosóján, amely végtől végig Mednyánszky ifjúkori képeivel volt beaggatva, hogy megállítsa asszonyomat azok előtt a festmények előtt, amelyeket valamikor kettesben oly elmerengéssel nézegettünk. És mikor Vojka kiszabadulva a folyosóról, végigfutamodott táncos kedvével a parkon, mintha legalábbis lakodalom lenne a háznál, asszonyom a kezemre tette a kezét, és komoly figyelmeztető hangon így szólott:.

Sajnos, nem mondhattam meg, hogy őszkor nekem Badacsonyban van elhalaszthatatlan dolgom az Ányosék híres házában. Egy verset kell ott valakinek az emlékkönyvébe beírni. Mindenesetre azonban az ősz beállta előtt is hosszadalmasan elüldögéltem asszonyom mellett a kanapén, és mindenféle ravaszságokon törtem a fejemet. Így többek között sokszor meg akartam csókolni a kezét, de amint csuklója felé nyúltam, az a bizonyos orosz agár nyomban azt a bátorságot vette magának, hogy kettőnk közé a kanapéra ugrott, s úgy viselkedett, mint egy férj, aki a feleségét őrzi.

A park tölgyei alatt néha megszállott a vitézség, amely azokból a lantokból áradt, amelyeket még Apolló idejében akasztottak a tölgyekre, és fél lépéssel közeledtem asszonyomhoz… Emlékszik, hogy Vojka milyen vágtatásba fogott nyomban, hogy közébünk furakodjon, és eltávolítson bennünket egymástól?

De még így sem mehetek többé vissza önhöz a nagy kakas és a kiállhatatlan agár miatt. Magyar Română English.

Az alábbi szótár a legkiválóbb forrásokból - többek között olyanokból, mint Albertus Magnus, Nostradamus, Cagliostro, Madam Lenormand álommal kapcsolatos írásai, Napóleon álmoskönyve, az Egyiptomi álmoskönyv - valamint a világ legkülönbözőbb részein élő emberektől szájhagyomány útján összegyűjtött legnépszerűbb hiedelmekből lett összeállítva. Álomfejtésről megjelent korábbi írásaimat itt és emitt olvashatják! Ablak — Ablakról álmodni általában nagyon balszerencsés ómen; kiesni az ablakból, vagy az ablakon át, vesztes per; tüzes vagy törött ablakot látni, nagy veszély, betegség, halál; nyitott ablakon bemászni, hamarosan a valóságban is bejutunk a meglátogatott házba, aminek következményei lesznek ránk; szorosra bezárt ablakot látni, csalódottság.

Abszint-ivás — Teljes siker; egy tele pohár abszint, melyet nem isznak meg, csalódás. Ádám és Éva — Népesebbé válik a család. Ágy — Egyedül feküdni benne, betegség, veszély. Ágyú — Látni egyet, jó szerencse; ágyúlövést hallani, gazdasági csőd vagy halál. Ajándék — Ajándékot kapsz, egy másik nembeli fiatal bajt hoz rád, s ha még nem vagy házas, csalódni fogsz a szerelemben; házas embertől kapni, veszély.

Ajtó — Nyitott ajtó betörése, letartóztatás; betört vagy szétzúzott ajtót látni, halál. Akarat — Saját akaratod megvalósítása, balszerencse, szomorúság, valószínűleg halál; valaki más akaratának teljesítése, jelentős kárpótlásra vagy örökségre számíthatsz. Akasztófa — Balszerencse, halál. Akrobata — Akrobatákról álmodni, sok élvezet, öröm; ha te vagy az álmodban látott akrobata, komoly problémák.

Alamizsna — Kérni és kapni, balszerencse; alamizsnát kérő elutasítása, nélkülözés és szenvedés; bőséges adomány nyújtása a koldusnak, jó szerencse, öröm és hosszú élet. Álmok — Azt álmodni, hogy álmodunk, csalódásokat és veszteségeket jelez. Állás, foglalkozás — Jó ómen, egészség, siker a szerelemben, konjunktúra. Állatok — Általában jó szerencsét jelentenek, a házi állatok távollévő barátok gyors visszatérését, családi boldogságot és véget érő perlekedést, megbékélést prognosztizálnak; a vadállatok titkos ellenségeket jeleznek.

Aligátor — Csalódás, veszély, üzleti problémák, pereskedés; aligátorok megölése, siker. Állkapcsok — Betegség. Almák — Látásuk, nagy nehézségek; megevésük, súlyos veszteségek. Alsószoknya — Nehézségek. Alvás — Ha azt álmodod, hogy alszol, óvakodj a hamis barátoktól.

Angolna — Eleven, munka; döglött, siker. Angyal — Jó szerencse, boldogság, jó hírek Anya — Az embernek az anyját álmában élve látni, öröm és boldogság; holtan, balszerencse; megütni őt, szenvedés, gyötrelem; megölése, halál. Apa — Apánkat elevennek álmodni, nagy öröm; halottnak, anyagi veszteségek. Apáca, szerzetesnő — Öröklés. Arany — Az aranyról álmodást általában valamilyen veszteség vagy balszerencse előjelének tekintik.

Egyes álomfejtők szerint viszont annak biztos jele, hogy rövidesen bizonyos - vagy az aranynak megfelelő értékű - vagyonra, tulajdonra tesz szert az álmodó. Arannyal fizetni, aranyat kiadni álomban, azt jelzi, hogy növekedni fog a barátaink száma. Aratás, szüret — Nyereségek. Arc — Jóképű, csinos személyt látni, jó szerencse; magunkat látni jóképűnek, megbecsülés és hosszú élet; rózsaszínű, mosolygó arc, egy barát látogatja meg a rokonainkat; sovány és sápadt, betegség, nélkülözés, barátok elvesztése; az arcunk piszkos, és megmossuk azt, bánat, szomorúság.

Áradás — Szomorúság, betegség. Árvíz — Rágalom. Asszony, nő — Nőről álmodni általában kedvezőtlen ómen; sok nő látása, rosszindulatú pletykákat; perlekedő vagy harcoló asszonyok álma botrányt, kiábrándulást jelez.

Ha szőke nővel álmodsz, valaki odaadó szerelmével leszel megáldva; ha barnával, szenvedélyesen vagy passzívan fognak szeretni; ha az asszony jelentéktelen külsejű, csúnya vagy öreg, nehézség, csalódás; ha sötét bőrű, napbarnított, betegség az álom jele; a várandós asszony jó híreket jelez; ha pedig maga a nő nem látható, csak a hangja hallatszik, az azt jelenti, hogy hamarosan új lakásba kell költöznöd.

Asztal — Megterítése, fellendülés. Autó — Látogatás egy régi barát részéről; kocsikázás vele, gyors útra kelés. Bábaasszony — Jó szerencsére számíthatunk, valószínűleg gyarapodik a család, de óvakodnunk kell a pletykálkodóktól. Babszemek — Gazdasági, pénzügyi veszteség, betegség vagy becsületsértés.

Bagoly — Nagyon rossz ómen, betegséget, szegénységet, nélkülözést, bebörtönzést, sőt mi több, halált prognosztizál. Bajusz — Perlekedések. Baleset — Tanúja lenni, átmeneti gondok, kellemetlenségek; áldozatává válni, lassú, de végezetül teljes siker a legfontosabb vállalkozásban. Balkon — Ácsorogni rajta vagy a balkont bámulni balszerencsét, anyagi gondokat vagy halált jelent. Banánok — Általában szerencsés a banán álma; ha viszont egy szerelmes személy banánevésről álmodik, azt jelenti, hogy a kedvese megcsalja őt.

Bank — Kiábrándulás. Bárány — Jó szerencse. Barát — Élő, öröm; halott, gazdasági nehézségek; élvezetes időtöltés egy barát társaságában, nehézség és veszekedés. Barlang — Veszély. Bársony — Jó szerencse. Békák — Gondok, betegség; óvakodjunk a hamis barátoktól. Bicegé s — Üzleti problémák. Bicikli — Kellemetlenségek és károk. Billiárd játék — Balszerencse. Birka — Jó szerencse, siker; ha elszalad előled, balszerencse, szerelmi csalódás. Bíró — Óvakodj a rágalomtól és a gyűlölködéstől.

Bor — Látni vagy inni, kényelem, profit; kiöntése, balszerencse. Borbély — Problémák, nehézségek. Borsószemek — Főttek, betegség; nyersek, jó egészség. Boszorkányok — Balszerencse, rágalom, szegénység. Bölcső — Gyermek halála. Börtön — Benne lenni, jó szerencse; megszökni belőle, siker a vállalkozásban.

Börtönbüntetés — Siker, jómód, gazdagság. Búza — Búzáról álmodni általában a jó szerencse előjele, különösen pénzügyekben; ha a búza nagy kupacokban van felhalmozva a földeken vagy a csűrökben, bőség, jólét és remek termés várható; ha kis kupacokban látni, nélkülözés valószínű; búzát hordani, nagy csalódást, veszteséget jelez; látni a búza növését, sok munka és akadály után nagy profit realizálható; a hamuvá égése éhínséget, az égő, de sértetlenül maradó búza álma vagyonosodást; a betakarítása, elhordása a földekről pedig jó termést és bőséget jelez.

Cápa — Veszély, betegség, halál. Cipők — Veszekedések; ha elhagysz egyet, veszteségeket, betegséget jelez előre; ha elnyüvöd, hosszú útra indulsz. Cukorka — Pénzvesztés. Csalán — Kellemetlenségek és veszteségek. Csapda, verem — Csapdába esni, balszerencse, szerelmi csalódás, veszély; kimászni a veremből, sikerrel megküzdesz a nehézségekkel, győzedelmeskedsz az ellenségeid fölött. Császárnő — Az állás foglalkozás vagy a reputáció jóhír, tisztelet elvesztése.

Csekk — Beváltása vagy pénzfizetés csekkel, pénzveszteséget és üzleti problémákat jelez. Csengettyűk — Hangjuk hallása, veszekedés és csalódás. Cseresznyék — Jó hírek, örömök. Csigák — Rossz szokások áldozatává leszel. Csillagok — Fényesek és tiszták világosakboldogság, siker, jó hírek, eredményes utazás; látni, amint eltűnnek, a fényük kihuny, balszerencse, veszteségek; ha felhők rejtik el őket, szerencsétlenség, szomorúság.

Egy fiatal japán asszony számára a legszerencsésebb álom, ha felhők nyelik el a csillagot, ez ugyanis azt jelenti, hogy egy gyönyörű gyermeknek adnak életet. Csípők — Azt álmodni, hogy a csípőid sokkal nagyobbak és erősebbek, mint megszokott, élvezetet, egészséget és a család gyarapodását jelzi; ha kisebb, válást, esetleg halált is jelenthet. Csók, csókolás — Rokon megcsókolása, valaki a környezetünkben elárulni készül bennünket; kézcsók, barátság, jó szerencse; idegennek adott csók, utazás.

Csónak — Barát érkezése; süllyedő csónakban tartózkodni, veszély vagy betegség. Csontok — Állati csontok, anyagi veszteségek; emberi, halál. Cső — Öröm; vízelvezető csövek, jó szerencse. Csőd, fizetésképtelenség — Konjunktúra, nagy siker az üzletben, a vállalkozásban.

Csúszás — Nehézség, gond. Csűr — Üres, nyomorúság, ínség; gabonával teli, eredményesség, fellendülés. Dámajáték — Anyagi veszteségek. Darazsak — Nehéz idők jönnek, sok aggodalom és probléma várható. Dekoltázs — Csinos, mutatós leányt látni mélyen kivágott ruhában a házasság előjele; kevésbé szép vagy rút asszonyt, fájdalmak, bajok. Dinnye — Jó egészség; ha az álmodó beteg, gyors felépülést jelez. Dió — Nagy mennyiségű diót látni, gazdagság, boldogság, siker a szerelemben, profit, veszekedések.

Disznó — Jó szerencse. Disznóhús — Jó szerencse. Portugáliában a disznóhús álma szerencsétlenséget jelez a háztartásban, a családban. Ecet — Nyomorúság, szegénység. Égbolt — Bámulása, jó szerencse; ha felhős, pénzveszteség; ha vöröses színű, veszély; emelkedés az ég felé, nagy siker; leesés az égből, kudarc.

Egér — Aggodalom, probléma. Éhség — Ha azt álmodod, hogy éhes vagy, nagyon szerencsés ómen, sikeres leszel és vagyonra teszel szert. Éjszaka — Sötétségről vagy éjszakáról álmodni a szomorúság előjele. Eke — Szerencse a szerelemben vagy házasságban, bár lehet, hogy csak lassan jön el, sokat kell várni rá. Ékszerek — Gond és veszély.

Elalélás, elszédülés — Az igaz szerelem jele. Elefánt — Meglovagolása, nehézség, kellemetlenség; elefántot látni, jó szerencse.