Ikrek horoszkop vizonto aszcendens


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 6,43

MAGYARÁZAT:Ikrek horoszkop vizonto aszcendens

IIA horoszk6p ertelmezcsenek az a Jege Ir modszere, b« a lenyeges tenyezok6n tartjuksulyt, mert az elet barmely teriileten ~ lm iii ~ desekre va. A konyv azt a celt tuzte kimaga el Csak i ,11' II at tisztan sz elet es az emberi lelekossz t 'u Steph 11 Stephen Arroyo azokat a kdadulasi pontok I nalja, azokat a megkozelitesi mndszerekee al] In I za, amelyeket vilag,szerte olvasok ezr,ei a I.

Arroyo kiilomeges erdeme. Kiilonosen kezdokn k a; hat6 olvasmany, des halad6k is erdekes m gk. Z litesben ismerhetik: meg az asztro16giai elemtan 1 fontosabb osszefiiggeseit. A tudomanyag modern, tj szemleletii, az onmegismerest kozeppontba allitn iranyvonalat kepviseli, A melyebb asztrologia nagy nernzetkozi elisrnertsegu uttoroje, aki arrol nevezetes, hogy rnfivei vllagosak, kozertheteek. Munkassaga reven kiemelkedo nepszeruseget szerzett szerte a vilagon; konyveit eddig kilcnc nyelvre forditottak le.

Elnycrte a Brit Asztrologiai Tarsasag. Asztrologia Dijat' es a Kanadai Asztrologusok Kozossegenek. Nernzetkozi Nap Dijat". Arroyo a pszichol6giatudomany teren M. Mindezckhez kepest mar csak raadas, hogy tobb amerikai egyetemen tart rendszcresen nepszeru eloadasokat. Az asztrologiat 6ta tanulmanyozza es miiveli.

Nemcsak tudomanyos kutatornunkat vegez hanem otleteivel, hozzaszolasaival a jelen konyv megirasahoz is jelentosen hozzaj:irult. Jartas a nyclvtudornanyok minden agaban. Vfzonto-Napencrgiajat az asztrologia ktfejezesrendszercnck gyarapitasan kivul az orosz, az olasz es sok mas nyelv kutatasara is hasznalja. Tartalorn Koszonctnyilvanltas 9 Bevezetes II 1. Bevezetes Csodaljuk, amit az ember alkotott, de szinte eszre sem vesszuk, mi mindent teremtett lsten, - Charan Singh mester: Az orok igazsag Amiota az asztrologiaval foglalkozo elsa konyvem megjelent, szuntelenul kapom a leveleket a vilag minden reszebel, melyekben arrol tudositanak, hogy a konyvekben olvasottakat hogyan es mikepp hasznositjak az asztrolegiaval eppen meg esak most ismerkedok, a tapasztalt szakemberek:, vagy azok, akik nem hivatasszeruen foglalkoznak az asztrologiaval, hanem csak az onismeretliket kivanjak fejleszteni, Nernelyek alahuzasokkal emelik ki a konyvek egyes mondatait vagy szeljegyzeteket irnak a margora.

Akadnak, akik ertesitenek, hogy fenymasolt fejezeteket terjesztenek pacienseik, diakjaik vagy barataik kozou, Masek arra hivjak fcl a figyelmernet, hogy a horoszkop ertelmezesenek alapelveit meg jobban megvilagitana, ha az ajanlott olvasmanyok jegyzeket is mellekclnern.

Mind ez idaig azonban soha nem ereztem szuksegct az ilyesminek, mivel masokra hivatkozas hclyett a sajat fcladatomnak tartom az alapelveknek, valarnint a mcgalapozott es gyakorlatias szemleletmodnak a Jehcto legcrthetobb felvazolasat, Az igazi asztrologiai pszichologia mas neven kozmikus pszichologia igenyes megalkotasahoz szerintem sokkal inkabb a fogalomrendszer teljes tisztazasara van siirgosen szukseg.

Mcggyozodesern tovabba, hogy akik asztrologiat tanulnak. Biztos vagyok benne, hogy az asztrol6giavaI ismerkedok akkor jarnak j6 uton, ha azokat az iranyrnutatasokar es alapelvcket tartjak szem elott, amelyeket korabbi konyveimben mar kifejtettem. Alkalmazasukkal az erdek- 16dok egeszen rovid ida alatt olyan szakszerusegn, tehetnek szert, hogy az meg akel magukat is kellemes meglepeteskenteri, es a tudas, a megertes uj szintjeirc juthatnak.

Korabbi konyveim mindezeken tul szarnos ertelrnczesi tanacsot, peldat es esetleirast tartalmaztak, sokkal tobbet azokhoz az atlagos asztrol6giai konyvekhez kepest, amclyekbol egyebkent is hianyolja a lenyeget megragadni vagyo intelligenserdekJ6d6 az eletszagu peldakat, Mindezek ellenere tigy erzem, meg mindig nagy szUkseg van az eddigi konyveimben fclallitott alapelvek tovabbi kibontasara es reszletes horoszkopertelmezcsi iranymutatasokra is. Velemcnyem szerint az asztrologiai szakirodalomb61 alapvetden hianyoznak az olyan vilagos es tornor boroszkopenelmezesi szakkonyvek, amelyek precizek, egyuttal kezikonyvkem egyforman j61 hasznalhatok mind a kezdok, mind pedig a tapasztaltabbak, sot az oktatok es az eletviteli tanacsadok szamara.

E konyvern pontosan egy ilyen attckintheto es konnyen kezelhete kezikonyv szerepet 6hajua betolteni, felolelve az alapvet6 asztro16giai tetelckbol levczethete minden ertelmezesi lehetoseget. Celkiruzesem nemcsak az volt, hogy a tobbi konyvernben foglalt horoszk6pertelmezesi konccpciokat az attekinthetoseg erdekcben egy he lyre gyujtsem ossze, hanem az is hogy ravezessern olvasoirnat az asztrol6giai gondolkodasm6dra, hiszen ezt valarnifele targymutato eleve nem teheti meg helyettem.

Konyvern a horoszk6pertelmezes fa iranyvonalaira koncentral, hogy a kezdok ne tevedjenek cl a mellekagak utvesztdlben, illetvc hogy a tapasztaltabb ho:o~zk6pkeszft6k figyelme ne terelOdj6k el a lenyegrdl, Kizarolag a szuletesi horoszkopra osszpontosftottam, a tranzitok es a progressziok temakorct inkabb majd egy rnasik kotetben foglalom majd ossze.

Ez a kezikonyv sok tekintetben a vilagszerte nagy sikert aratott ket el6w ktinyvem, az Aszirologia, pszichologia es a negy elem, illetve az 12 Bevezetes Asztrologia, karma es transzformacio anyaganak folytatasa es tovabbfejlesztese, Melysegesen halas vagyok mindazon olvasoknak es asztrol6giai szakertoknek, akik hozzajarultak ezen konyveim nepszerusitesehez, es kulon halas vagyok nckik, amiert folytatasra biztattak.

Ez a konyv ott folytatja, ahol a korabbiak befejeztek a kulcsszavak, kulcsfogalrnak es ertelmezesi kifejezesek bemutatasat, es ugyanugy a fo iranyvonalakat rajzolja fel, arnelyekbol aztan az olvas6 konnyen megkeresheti azt a. Jeagazast", amely eppen 6t erinti. A konyv megszerkesztese soran a kovetkezo dilernmaval szembesultem: az ertelmezesi iranymutatoban igyekcztem minel precizebb kifcjezeseket hasznalni, am ezzel egyidejuleg megprobaltarn megorizni az elazo konyveimrc jellernzo es sokak altal nagyra ertekelt atfogo, rugalmas, nyitott szernleletmodot.

Talan az alcimben szereplo iranymutate sz6 fejezi ki legjobban a koncepciornat. A legtobb asztrologiai muhOl az intelligens, nyelvileg pontos es preciz iranymutatas hianyzik arra vonatkozoan, bogy hogyan kell a horoszk6p szinte vegtelen sok kombinacioban rnegjeleno szamtalan apr6 reszletet felgongyoliteni.

Nem csoda hat, hogy a kczd6 asztrologusok osszezavarodnak, elbizonytalanodnak, sot gyakran teljesen eltevednek a legtobb kiadvanyban uralkod6 kuszasag rniatt, Nagyon is ertelmes emberek, akik onkepzes kereteben igyekeznek megtanulni es megerteni az asztrologiat, hosszu ido eta arr61 panaszkodnak, hogy a gyakorlatban egeszen egyszeriien nem BIenek rajuk az "ertelmezesekben" oivasott kijelentesek.

Nem csoda hat, hogy erniatt rnegkerdojelezik az asztrologia precizitasat es gyakoriati hasznavehetoseget, Pedig csak azt kellene felismerniuk, hogy a konyv, amelyet hasznaltak, egyike azoknak, amclyek a laikus nagykozonseget elsekelyesitett asztro16giai "ismeretekkel" tornik anelktil, hogy valodi tudast kozvetitenenek vagy segitenenek az embemek onmaga jobb megi mereseben. Manapsag gyakori, nogy a minoscget mennyiseggel probaljak heIyettesiteni, es ez a nagykozonseg szamara szant asztrologiai konyvekre is igaz.

Az asztro16gia szamitogcpesltese napjainkban rohamleptekkel terjed feleg azert, mert rnindenfele ernbereknek a gyors penzszerzes lehetoseget nytijtja, es teljcsen mind- 13 A horoszkop ertelmeztbe egy. Terrneke nem egyeb: ':ll11t felii~etcs, vcgiggondolallan, teljesseggel haszontalan , r~sZ~? Ha az asztrol6giat ~ embcre~ J,~v~~a ,akarJ u~ alkalmazni, az nagy odafigvelesr igenyel, es a~ esztrologiat jatekszerre lefokoz6 gyenneteg modszerektol elteroen rnindig az emberi egyeniseg sokretu teljesseget kell szem elott tartani.

Arra alapoztam, hogy ha konyvem. Hogy rnennyirs Ja~m sikerrel ezen torekvesemben, azi olvasoim il61jek meg. Egyvalamiben azonb~n ~agamt~l is? E:z azert bizros, mert 1 ha a lenyegi vonasokat j61 megertiuk, ~o~a bizton lehet alapozni a tovabbiakban, 2 a horoszkop leoyegl. A l~nyeglat~ "horoszkoperteimezes" arrol szol, hogy rahangol6dunk a VlZ~g~~t szemely eletenek ja jellemzoire, majd pedig jelrerkepezziik es megerljuk a benniik.

Az egyik eloadasornon elhangzouakbol erdernes felidezni egy reszl~~et, rnert tovabbi rnagyarazatul szolgal arra, rniert szorftkozik jelen konyve~ ~ hor~szk6p ertelmezesebell kizarolag az alapvet6 jelenteshordozo tenyezokre: 14 Bevczetcs Iia Ii sok szernpontboi vetjuk vizsgalat ala a horoszkopot, nagyon nehez lcsz mcgkulonboztetni a lenycges jclentcstartalmat a lenyegtclen reszlctektol.

Minel tobb szernpontot es modszert vetunk be. MaskUliin· ben ncrn felismeresekhez juttaijuk az illetot. Az emberck nem bonyodalrnakert, jelentektelen reszlctigazsagokert es spekulaciokert fordulnak aszrrologushoz, hancrn men vilagos helyzetfelmerest es iranyrnutatast klvannak az eletukhoz, Meg az is, aki j6soltatni akar, az igazsagot es a vilagossagot keresl a maga modjan.

Az iment mar emlitettern, hogy konyvem megszerkeszteseben milyen nagy sulyt fektettem a kulcsszavak gondos kivalasztasara es a horoszkopertelmezesi iranymutatasok preciz megfogalrnazasara. Azt hiszem, rnagyarazattal tartozom azt illetoen, hogy miert tartom a szohasznalat pontossagat ennyire fontosnak. A horoszkopertelmezesben 6ta tarto gyakorlatommal eljutottam a rncgbizhatosagnak es a nyelvi kifejezes pontossaganak egy rneglehetosen magas fokara, Kozrejatszott ebben, hogy felismertem: a horoszkopbol kiolvasott inforrnaciok regimodi "fekete-feher", ,jo-rossz", "szerencses-balszerencses" kettecsoportositasa teljesen alkalmatlan a megkivant rninosegii helyzetfelmeresre, es egyaltalan nem iiti meg a megbizhatosagnak azt a szintjet, arnelyet celul tuztern ki.

John King Fairbank, a Harvard Egyetem tortenesze igy velckedik:. Csak akkor beszelhetunk kritikai gondolkodasrol, ha gondolkodasunk kategoriarendszeret is kritikaval szernleljuk. Felterkcpezi az els6dleges keszteteseket cs szukscglcteket, a mindenkori belso allapotot, sot az egyen tudatanak a mino. Arra jutottam, hogy ha a szo szoros ertelmeben vett tudomanyos aszirologiat kivanunk megalkotni, akkor a hangsulyt mindenkeppen az emberi letezes belso dimenzioira kell helycznunk, mert csak igy erhcto el a celkent kitiizott pontossag, Az ernberi lenyt az 6t korUlvevD kiils6 korttlmenyeknel Ienyegesen nagyobb rnertekben jellemzi az, hogy milyen a belso allapota, kovetkezcskeppen az asztrologiai jegyei sokkal inkabb a belso allapotaval mutatnak osszefuggeseket, Valahanyszor a bclso lenyeg megmutatkozik a kulvilagnak, ezt soha nem teljes egeszeben teszi, hanem csak szilankjaiban: igazabol egyetlen valami, de reszek sokasagara aprozodva tarul elenk, es igy persze nchezebb a horoszkop veges szarnu tenyezoinek segitsegevel rekonstrualni, Ebbol vilagos, hogy egyszeru talalgatasba fullad es vajmi keyes sikerrel jar annak a sok asztrologusnak az eljarasa, akik kizarolag a vizsgalt szemely kLilso korulmenyeire es a vele torteno esernenyckre bsszpontositanak.

B [zorn benne, hogy az olvaso a fen lick szellerneben koveti rnajd az iranyrnutatasokat, raszan- 16 Bevezetes ja a kello idot az elsajatitasukra, es megtalalja azokat a reszeket, arnelyeknek sajat egyenisege szcrint a lcgtobb hasznat veszi. Vcgezetul pedig arra szerctnek meg kiterni, amit az Asztrologia, pszichologia es a l1egy elem cimu clso konyvernben reszletesen is kifejtcttem, nevezetesen hogy az asztrologia rnindenekelott az energia kifcjczesrendszere.

Pontossag, kifejezoero es gyakorlati felhasznalhatosag tekinteteben az asztrologianak nines vetelytarsa az energia megfogalmazasaban. Milycn mas kifcjezcsrendszer vagy akar tudomany tudna lekepezni az egyen eleterejenek a ap altai rneghatarozott feszultseget? Milyen mas jclrcndszcr tudna ilyen pontosan kifejezni az cgycn energiaararnlasanak a Hold altai jelzett aramerosseget, vagy a szemelyiseg vezetokepesseget, azaz ellenallasat, vagyis hogy az eleter6 hogyan aramlik keresztul az egyenen, amit az Aszcendens mutat?

A villamossagtanbol vett parhuzamok, amelyeket Dr. William Davidson allitott fel, csak kis izelitot nyujtanak abb6l, hogy mennyire egybeesik az energia es az asztrol6gia kifejezesrendszere, Ha az asztrologiat az energia es a negy clem iranyabel kozelitjuk meg - mint ahogy en teszem mar hosszu evek ota, es ezt rendkivul crcdmenycs megkozelitesi modnak ismertem meg - akkor erdernes az itt kovetkezo nehany fogalommeghatarozast eszben tartani e konyv tanulrnanyozasa soran.

A meghatarozasok egyuttal az asztrologianak az emberi letezes kifejezesrendszerekent lorteno felfogasaval is osszhangban allnak, ugyanakkor szembehelyezkednek azzal a tulhaladott Ielfogassal, hogy a horoszk6pb61 a vizsgalt szemelyt ero kuls6 behatasokra lehet kovetkezteieseket levonni.

A nAZAKjclzik az C1Cl tcrulctcit, amclyckcn az cgycs encrgiafajtak a leginkabb ereztetik hatasukat es a legkonnycbben kifejezodesre jutnak. A kulonfele tradicionalis I termeszetgyogyaszati m6dszerek szakemberei az "energia" kategoria- I, rendszereben gondolkodnak, tevekenyscguket is ennek alapul vetele- vel fejtik ki, am kozuluk valojaban meg esak nagyon kevesen alkalmazzak az asztrologiat az energia fogalornrendszerenek preciz kifejezojekent, lgy aztan az asztrol6gusokra marad az a feladat, hogy felismerjek es szeles korben elismertessek az asztrologia kepesseget az energiaval kapcsolatos fogalmak kifejezesere, Napjainkbanazonban sajnos sok asztrol6gus - kutato es eletviteli ~ tanacsado egyarant - ugyanazt a hibat koveti el, mint amelyet a materialista tudosok es a legtobb orvos: nern latjak a fa az erdot, elvesznek a reszletekben es a szorszalhasogatasban, es keptelenek felisrnerni, hogy a vi lag egyseges egesz.

Konnyen figyelmen kivul hagyjak az asztrol6gia holisztikus jelleget, olykor elcelodnek rajta, mikozben eppen ok azok, akik utat tevesztenek a sok reszletkerdes rengetegeben. Az alapvet6 igazsagok kozt a legelso az, hogy minden tenyezok legfontosabbika az energia, es az energia vizsgalatara es rnegertesere az asztrologia tokeletesen alkalrnas. A masodik szamu alapveto igazsag pedig arrol sz61, hogy minden, de minden a tradicionalis "negy clemre" vezctheto vissza, Sajnos sok asztrologus efolou is elsiklik, de ez mit sern valtoztat azon a tenyen, hogy az igazi asztrologia fcladaia a negy elem altal megjelenitett energiak vizsgalata kell legycn.

Az energia-alapu szcmleletrnod szerint i az elernek jelentik a mindenseg mozgatorugcit, a bolygok szercpc pedig abbol ill, hogy aktivizaljak es rnederbc tcrcljek az elemek altai kcpviselt energiakat. Osszefoglalva: az asztrologia energia-kozpontu rnegkozeliLese vezeti ra az erdeklodoket es az asztrologusokat a valosagot tlikrozQ es nagy kifejezoerejti dinamikus szem lcletmodra.

Az asztrologusok sok esetben pusztan csak a biztonsag kcdveert rnegclegszenek a szuletesi horoszkop hagyomanyos ertclrnezesevel, pedig sokkaljobban jarnanak, 18 I BCVC7,etes ha batran elebe mennenek a melycbb megertesnek. Az asztrologia nern vallas, es nemis lehet oncel. Erteke abban rejlik, hogy eszkozul szolgal a vilag megisrneresehez es egy magasabb eel cleresehez.

A rud6sok ugy tesznek, mintha szilard talajon allnanak, az asztro16gusok viszont nern elegszenek meg a talaj felszinevel. Ketsegtelenul hiba volna, akar ebben a konyvben, akar barmiIyen asztrologiai kepzesen anelkul megismertetni az erdeklodoket az asztro16gia erejevel es rnelysegeivel, hogy elobb tornoren ossze ne fcglalnank azokat a filozofiai, tudornanyos es gyakorlati kerdeseket, amelyekkel e16bb-ut6bb szembesul az, aki a mai nyugati tarsadalomban asztrologiaval kivan foglalkozni.

Az asztrologia sok tekintctben egyedulallo terulet. Mind szemleletrendszere, mind gyakorlati alkalrnazasi modja gyokeresen elter materialista korunk ro iranyvonalatol. Egyszerre tudomany 65 muveszet, is- 21 ~ - ~ Hiszen az asztro- 16gia semmikcppen sem ilj eszmeken alapul. TegyUk meg hozza, bogy az ortodox tudomany az elmenek csak egy kis reszet mozg6sitja.

Ila felidczzuk a termeszettudOlminy, az orvostudomany, a hadaszat, a polito16gia vagy akarmelyik szakterulet tortenetet, azt latjuk, hogy vaJaMnyszor uj iranyzat jelentkezett, rogton eros es fanatikus ellenallassal talalta rnagat szernben. Peldaul Max Planck, a hires fizikus annyira elkeseredett elmelete ellenzoinek konoksagat61, hogy ezt jegyezte fel:. Egy uj tudomanyos tete! Hull, P. Tessner es A.

En sem tehetek semmit, mindossze William Blake fIIozofust es k6ltot idezhetem: meretanyag e bolcselem, egyszerre belso es kulso elet, Alapja a kozrnosz es az ember kapcsolata ez a makrokozmosz es a mikrokozmosz egY~,egerol sz61~ O~i tan - ugy is szoktak mondani: "amint fent,ugy lent. A szellern uann nyrtottsag CAz egyetern fcnnallasanak A modem asztrologia j61 megszerkesztett, pszichologiailag alatarnasztott iranyvonala az ut~bbi ~tven, ev soran ketsegkivtll ujdoIlsagkent nyert teret maganak, ~negpedlg azert, mert a nyugati tarsadalomnak egetd szuksege volt r3, es jelentos mertekben hozzajarult a tudomanyok, a pszichologia, a tenneszetgyogyaszat es sok mas szakteriilet fejIOd6sehez is.

Gyakran idezik Dr. Carl Jung kijelenteset, mely szerint az asztrologia foglalja rnagaban az ernberiseg tortenete folyaman osszegyult osszes pszichologiai ismeretet. Hasl lepest tenm abba az iranyba, hogy igazan jelentos szerepet kapJon elettmk mindennapjaiban - de esak akkor, HA tovabbra is a modem kifejezesrendszer kifejlesztesenek utjan haladelore.

Ha Ieter errol az utrol, akkor visszahanyatlik korabbi kisstilu jovendornondasi szerepkorebe, marpedig sajnoseleg sok -onmagat esetleg "tudomanyosnak" titulalo - asztrologus most is hajlamos megprobalkozni mindenfele esemenyek elfirejelzesevel. Hogy az asztrologia az eL6ttiink ano ket evtizedben belep-e a vegleges rnegujulas kapujan, az sokkal inkabb az asztrologusok es az asztrolcgiai eletviteli tanacsadok viselkedesen hivatasszereteten es szakmai hozzaertesen fog mulni, semmint az asztrol6gia megatalkodott ellensegeinek mesterkedesen.

Koztudott, ~ogy az asztrologiat kritizalok k6zi11 csak nagyon kevesen allnak azon az etikai es tudasbeli szinten, hogy erdemben hom tudjanak szolni a temahoz. A kritikusoknak altalaban vajmi keyes fogalmuk van az alapelvekrol,e: meg kevesebb a gyakorlati isrneretuk. Velemenyuk eppen a folyton hivatkozott tudornanyossag szabalyai szerint rmnosul megalapozatlannak, hiaba probaljak a megalapozottsagot hangerovel vagy demagogiaval pctolni.

Ő nem az érzelmek embere, mély szenvedélyek megélésére szinte képtelen. Sokkal inkább testvére, jó barátja, szellemi partnere a társának, mint szenvedélyes szeretője. Viszont el tudja játszani. Bármilyen szerepbe bele tud bújni, tehát azzá tud válni, amit a társa elvár tőle. Ha kell csábító, ha kell, akkor egy szent. Csak intellektuális kapcsolatban érzi jól magát. A szerelem nem az erőssége. Amíg a kapcsolat új, addig hevessége és figyelmessége nem ismer határt.

Ha kezd az első hév kissé megállapodottá válni, mások iránt kezd érdeklődni. A hűség tehát nem tartozik az erényei közé. Fiatalkorában kifejezetten sportot űz a találkozókból. Nem a vére hajtja, csak a kíváncsiság. Társait gyakran váltogatja, nem ragad le addig egy embernél, amíg ki nem élte magát. Ha mégis korábban alakít ki komoly kapcsolatot, nagy a valószínűsége, hogy félrelép. Ha tartós kapcsolatra törekszünk az Ikrekkel, akkor mindig újdonságokat kell produkálnunk.

Az esetleges kalandjait el kell néznünk, és ha megfelelünk neki mint beszélgető-partner, reménykedhetünk a visszatérésében. Élvezitek az együttlétet, rengeteg örömet találtok a másik társaságában, annak ellenére, hogy számtalan dologról eltérő a véleményetek.

Egy Kos neked túlságosan nyers és durva, ő pedig felszínesnek ésőszintétlennek tart. Hosszú távon ebből sok baj lehet, és nehéz lesz kibékíteni az ellentéteket. Mindkettőtöknek fontos a szabadság, a Kosnak elsősorban olyan módon, hogy szabadon mehessen, tervezhessen, intézkedhessen. Az Ikrek a szellemi szabadságot igényli, amibe bele tartozik a kapcsolatok kötetlen teremtése, kedve szerinti barátkozás, és hogy azt tanulhasson és akkor, amikor neki a legjobb.

Tehát ezek a dolgok azok, amiket a másiknak feltétlenül meg kell adnotok ahhoz, hogy ki tudjatok tartani egymás mellett. Neked nagyon jó ötleteid vannak, a párod pedig meg is valósítja őket. Kiválóan tudjátok egymást éltetni, ezért jól kijöttök egymással.

Mindketten érdeklődők és törtetők vagytok. Társadat érdeklik a nagy kihívások, te inkább a szellemi szférában kalandozol szívesen. Ha mindenki a saját területén marad, akkor sikeresek lesztek. Csak azt nem érted, hogy miért fitogtatja folyton a műveltségét és a tájékozottságát.

Ez nagyon ki tud hozni téged a béketűrésből. Te pont olyan okos vagy mint ő. Ha nem okosabb. Amúgy jól megvagytok. Egy Bika képtelen tolerálni a szabadságvágyadat, Te pedig megőrülsz az ő földhözragadt voltától. Talán senki nem tud úgy kihozni a sodrodból, mint egy Bika. Mivel alapvetően békeszerető ember vagy, nem bírod ezt a feszültséget, ezért előbb-utóbb pánikszerűen elmenekülsz.

De ha mégis visszatérsz hozzá, akkor próbálj meg többet törődni vele és engedd néha őt is szóhoz jutni. Hallgasd végig óhaját-sóhaját, és mutass egy kicsit több szeretetet iránta. Nem ártana részedről több kedveskedés, becéző simogatás.

Ezt a Bika nagyon értékelné és talán jobban elnézné neked a kilengéseidet és a szertelen viselkedésedet. Egy másik Ikrek mellett csupa kaland az élet. Mindketten ugyanolyanok vagytok, ugyanazt szeretnétek. Társad éppoly kíváncsi, nyitott és sokoldalú, mint te. Ugyanúgy lázba hozza egy jó mozi, egy új könyv vagy egy izgalmas utazás gondolata. A tervezgetésnél azonban mindig elakadtok, ugyanis egyikőtök sem túl gyakorlatias, arról nem is beszélve, mennyire szerettek külön utakon járni. Ne legyen lelkiismeret-furdalásod, ha inkább egyedül mennél - kedvesed is éppen ezt latolgatta.

Az érzelmekkel hadilábon álltok mindketten, így a szerelmi szálat nem egyszerű kettőtök között fenntartani. Ha a barátságon túl mást is akartok egymástól, akkor nagyon nagy odafigyeléssel, és őszinte beszélgetésekkel lehet belőle hosszabb távon is valami, de sok nyugalmat, kiegyensúlyozottságot nem lesz könnyű együtt átélnetek.

Egy Rák örökké gyanakszik, ezért nem sok jóra számíthatsz. Úgy érzed, társad nem ért meg, mivel ferde szemmel nézi függetlenségi törekvéseidet. Elvárja, hogy folyton otthon ülj, korlátozza a szabadságodat, ezt pedig te nem bírod elviselni. Az idegeidre megy az állandó hisztikkel és szemrehányásokkal. Folyton anyáskodni akar fölötted, terhedre van az örökös gondoskodásával. Pedig sok jóra meg tudnátok egymást tanítani, és közösen, egymás trükkjeit megtanulva, egymás szokásait átvéve mindketten boldogabban, kiegyensúlyozottabban élhetnétek.

Ha te hajlandó lennél a saját érzéseiddel is foglalkozni, legalább fele annyit, mint a Rák teszi, illetve ha ő hajlandó lenne a világ felé csak egy kicsit is nyitottabbá válni, máris lennének közös élményeitek, és közös életetek. Te tágíthatnád az ő szellemi horizontját, ő pedig bevezetne téged az érzékiség birodalmába, persze, ha neked lenne hozzá elég türelmed és nem lennél olyan felületes és kapkodó, hogy gyorsan túl akarsz lenni mindenen. Ha tényleg szeretitek egymást, akkor érdemes ebbe a kapcsolatba energiát fektetni, hiszen nagyon sokat tanulhattok egymástól.

Te egy Oroszlán számára izgága és komolytalan vagy. Neked viszont társad tűnik nehézkesnek, ráadásul sokszor bosszantóan nagyképűnek tartod. A konfliktus feloldhatatlan. Mindketten túl önteltek vagytok ahhoz, hogy elismerjétek a másik erényeit, ezért inkább vetélytársnak tartjátok egymást, mintsem társnak. Az Oroszlán nem veszi jó néven, hogy te szívesen töltöd másokkal is az időt. Ez rettentően bántja a hiúságát, mert szerinte ez olyan, mintha ő nem lenne elég jó és érdekes neked.

Szerinte ő a legszórakoztatóbb társaság. Ezen a ponton elég nehéz megértenetek egymást, hiszen belőled még a szikrája is hiányzik annak a fajta hiúságnak, ami az Oroszlán alapvető jellemvonása. Társad elvárná tőled a hódolatot és a csodálatot, hogy felnézz rá, de erre tőled hiába vár.

Nem lehet rátok fogni, hogy egymásnak vagytok teremtve. Legalábbis a te részedről. A Szűzek munkamániás emberek, szigorú rend szerint élnek. Ez téged különösebben nem kápráztat el, sőt inkább idegesít. Mint ahogy a gondoskodása is terhedre van. Pedig nem ártana egy kis fegyelmet és rendszerességet tanulnod valakitől. A Szűz erre alkalmas lenne, de te roppant unalmasnak és érdektelennek tartod. Pedig föl lehetne rázni, csak hát az érzelmi megnyilvánulásokkal kissé hadilábon állsz.

Nem tudsz mit kezdeni az elfojtott vágyakozásával, te szereted leegyszerűsíteni a dolgokat, nincs arra időd, hogy a lelki mélységeiben kutakodj. Ez téged igazán nem is érdekel. A társad fontosnak tartja az emberi kapcsolatok ápolását, csak ő nem olyan felületesen intézi ezt mint te.

Ő megadja a módját mindennek. Neki első a munka, utána jön a többi. Mindent a maga helyén és idejében. Nem érti, hogy tudsz állandóan pörögni, nyüzsögni, mért ütöd bele mindenbe az orrodat. És hova rohansz egyfolytában? Túl sok vagy neki. Mindezek ellenére izgalmas vagy számára.

Te egy Mérleggel kiválóan megérted magad. Tele vagytok ötletekkel, remekül tudtok együtt szórakozni. Becsülitek egymás tehetségét, tisztelitek egymás hobbijait, engeditek, hogy a másik hódolhasson szenvedélyének, és általában azt csináljon, amit akar.

Ez téged nagyon fellelkesít. Ilyen kapcsolatra vágytál. Végre szabadnak érzed magad. Azt hiszed nyeregben vagy és ezért többet engedsz meg magadnak a kelleténél. Ebből pedig baj lesz. Elveted a sulykot, és visszaélsz a bizalommal. Pedig érdemes ezért a kapcsolatért áldozatot hoznod, bármennyire is nehezedre esik, mert alapjában véve jól összeilletek.

Az ágyban is megértitek egymást, minek akkor másfelé kalandozni? A Mérlegnél kedvesebb, megértőbb társat keresve sem találsz. Nehéz eset. Kölcsönösen megőrjítitek egymást titkolózásaitokkal. Egy Skorpió neked tökéletesen kiszámíthatatlan, ezért hallgatsz a társaságában. Ez persze társadat bosszantja, és ravaszabbnál ravaszabb trükköket eszel ki, hogy valamit kiszedjen belőled.