Halak horoszkop tulajdonsagai


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 7,66

MAGYARÁZAT:Halak horoszkop tulajdonsagai

Jellemzés A Halak jegy szülötte intuitív, érzelmi beállítottságú. Gazdag fantáziájú, befolyásolható és alkalmazkodó. Kifinomult, érzékeny, szerény, befelé forduló, jószívű személyiség. Nagy beleérző képesség, kiváló ösztönök és tökéletes tisztánlátás jellemzik, ami az embertársaival szemben megnyilvánuló segítőkészséggel és odaadással párosul. Nem kifejezetten karrierista és céljai eléréséhez az agresszió helyett inkább az érzelmekre épít.

A Halak-jegyű ember kedves, szelíd, bájos, de hangulata változékony, ami megfelel kettős természetének. Ez mások számára - akik nem tudnak ráhangolódni - irritáló lehet. Jellemét nehéz kiismerni, hiszen sokszor önmagával sincs tisztában, ezért sokszor él át meg nem értettséget. Ha szenvedőt lát, azonnal részvét tölti el, ezért sokan kihasználják segítőkészségét és jóindulatát.

Szeret elmerülni belső álomvilágában, ennek eredménye a nem mindennapos kreativitás, színes képzelőerő. Látszólag akaratgyenge, az élet zord valósága reménytelenségbe, depresszióba hajszolhatja. Félelmei elől pedig hajlamos lehet alkoholhoz, kábítószerekhez menekülni. Belső konfliktusok, zavaros érzelmek hatalmasodhatnak el rajta.

A túlzásba vitt segítségnyújtásban kifárad, és ilyenkor mártírnak érzi magát, ami sértődöttségben és panaszáradatban nyilvánulhat meg. A rengeteg belső ellentmondás, túlérzékenység idegrendszeri zavarokhoz, lelki betegséghez, emésztési problémákhoz vezethet. Menekül minden korlátozottság, minden szembesülés ellen, legszívesebben végig álmodozná az életét, ezért a mindennapokkal és a gyakorlati élettel komoly nehézségei vannak. Gyakran előre megérzi az eseményeket, nagyszerű az intuíciója. Hajlamos illúziókba ringatni magát, akár az önbecsapás szintjéig is.

A konfliktusokat inkább kerüli, mert nehezen tudja megvédeni magát. Áldozatkész jellem, a szeretteiért mindent megtenne. Ha nincs körülötte olyan ember, akivel boldog, ha nem sikerül jól az élete, akkor álomvilágot épít magának. Hangulatember, a környezete néha nehezen viseli a passzivitását. Sok csalódás éri, mert jóhiszeműségében másokról sem feltételez rosszat. Az erőszakkal szemben a taktikát tekinti célravezetőnek. Intuitív, megérzi a lehetőséget előbb, mintsem megértené. Jóindulatát gyakran gyengeségnek vélik.

Ez különösen a családban és munkahelyen jelent problémát. Családban is képtelen erélyes módon fellépni. Bár többnyire igyekszik a háttérben maradni, csak akkor érzi jól magát, ha nagy nyüzsgés van körülötte. Nehezen jön indulatba, de ha felbosszantják, nehezen csillapodik le. A legtöbb Halak szülött a művészetek nagy barátja.

Olykor maga is megpróbálkozik valamely művészeti ággal, hivatásszerűen vagy csak hobbiként. Naív, alkalmazkodó, érzelmi beállítottságú. Hiszékenységéből kifolyólag sokszor becsapják. Semmi nem idegen tőle, ami emberi, a rossz dolgok, a gyengeség sem. Bármit meg tud érteni: gyarlóságot, etikátlanságot, kegyetlenséget. Nem ért vele egyet, de keresi a mögöttest, nem ítélkezik, hanem elfogad. Befelé forduló, nagyon elmélyülten tud meditálni, ez sokat segít neki.

A Halak erőre kap, ha van egy nála szerencsétlenebb. Az áldozatkészség, önzetlenség jellemző rá, melyből erőt merít. Kapcsolat Sokat foglalkozik az érzelmeivel, nagyon szentimentális típus. Szerelemben inkább plátói. Együtt érző természete miatt hajlamos átvenni mások érzelmeit is.

Meglehetősen könnyen elcsábítható, de nem azért, mert csélcsap természetű, hanem mert olykor sajnálatból, együttérzésből nem akar visszautasítani másokat. Egyáltalán nem céltudatos, sem az életben, sem a kapcsolataiban, de nagyon mély érzésű. Sokszor kitalálja a partner gondolatát. A Halak nagyon gyengéd és beleérző szerető, sok törődésre és babusgatásra vágyik, és ugyanezt megadja társának is.

Szerepek Vezető A Halak vezetőként kedves és megértő, de sokszor hiányzik belőle a kellő határozottság. Nemigen alkalmas erre a tisztségre, ami viszont nem azt jelenti, hogy bizonyos területen nem juthat el a ranglétra csúcsáig. Ha főnök lesz belőle, akkor igen bölcsen és tapintatosan vezet, szelídségével azonban nem szabad visszaélni, mivel önérzete igen fejlett és előbb vagy utóbb meglehetősen keményen reagál a szabályok bármilyen megszegésére. Olykor gyenge oldalai is megmutatkoznak, lehet rendkívül rugalmas, de a jel kettősége következtében kemény és ellentmondást nem tűrő típusával is találkozhatunk, akinél nincs helye a vitáknak.

Válsághelyzetekben igen hatékonyan mozgósítja erőit, és sikerrel tesz eleget vezetői hatáskörének. Valósággal megdöbbentő támadó szelleme, amelyről egyébként csak ritkán tesz bizonyságot. Vezetői elvei inkább az ösztönösségen, semmint szigorú szervezési kritériumokon alapulnak. Beosztott Erős koncentrálást és odafigyelést igénylő munkát általában nem szerencsés rábízni. Hajlamos önmaga feláldozására, a másokért végzett odaadó, önzetlen szolgálatra. Rendszerint lelkiismeretes, számítani lehet rá, ám semmiképpen nem szabad megalázni, mivel eredményesebb olyankor, amikor a saját erejébe vetett hit és némi lelkesedés hajtja.

Becsületes és hűséges, felelősségteljes tisztségek bízhatók rá, legrosszabb esetben gyengesége folytán követhet el félrelépést. Gyakran félénk, visszahúzódó kolléga. Nem állja a bírálatot, mivel hiányzik belőle a kritikai érzés, s ezért nem tanácsos a túlzott szigor vele szemben, ami csak elbátortalanítja és elidegeníti. Partner Partnerkapcsolatában gyengéd, romantikus, mélyérzésű, gondoskodik a család boldogulásáról és anyagi biztonságáról.

Békés természete ellenére a kényszer bármilyen formáját is rosszul viseli, amire élete párjának is tekintettel kell lennie. Bár szereti a magányt, azért szüksége van egy társra, aki megértést és szeretetet nyújt. Gyakran túlságosan kétségbeesetten keresi a szerelmet, és így belebonyolódik olyan kapcsolatokba is, amelyeket rövid időn belül megbán. Általában kedvességével és önzetlenségével nagy hatást gyakorol mindenkire, így sok hódolója akad.

Romantikus, sőt szentimentális beállítottságú, szeret álmodozni, ábrándozni. Ragaszkodó, megbocsátó, gondoskodó, kedves és figyelmes. Általában erősebb partnert igényel. Ha meg szeretnénk hódítani, a kedvesség, a megértés, a törődés és a romantika az, amivel levehetjük a lábáról. A Halak szexuális élete szorosan összefügg azzal a személlyel, akit szeret. Ha szerelmi csalódás éri, súlyos válságot él át és látványosan szenved. Romantikus, érzelmes, együtt érző, könnyen befolyásolható.

Szülő A Halak szülő empatikus és érzelemmel teli, de gyakran túl lágyszívű és engedékeny, ezért erősebb akaratú gyereke könnyen a fejére nő, és manipulálni tudja. Képtelen a szigorúságra és a gyermek érdekeire hivatkozva időnként nem teljesen őszinte vele. Nehezen tud konzekvens, következetes maradni. Mindig ellágyul, amikor határozottságra lenne szükség. Pontosan ráérez arra, hogy milyen kívánságai vannak a kicsinek, s azokat igyekszik is teljesíteni.

A kisgyermek gondjait nagyon komolyan veszi, talán időnként túlságosan is nagy feneket kerít a dolgoknak. Hajlamos felnőttként beszélni gyermekével és partneri megértést várni tőle, ami nem minden esetben szerencsés. Gyermek Érzékeny, intuitív és rendkívül erős fantáziával rendelkezik. Gyengéd, álmodozó és érzelmes. Különleges történeteket talál ki, humorral és kedvességgel.

Szívesen hallgat másokat is, akiket gyakran meglep eredetisége. Tréfás kedvű, fantáziadús. Szelíd természetű, nem való neki a durva játék. Szüleihez erős érzelmi szálakkal kötődik. Állandóan szüksége van törődésre, szeretetre. Igen fontos számára a jó családi légkör. Szolgálatkész és barátságos mindenkivel. Szívesen jár szülei, szerettei kedvében. Igazságérzete igen fejlett, s ha méltánytalanságot tapasztal, elkeseredik.

Lélek-Motiváció Bármilyen korlátozás, lehatárolás nehézséget jelent neki. Mélyen nyugvó nagy ideálja és a tökéletes világ utáni vágya gyakran szakadékot képez a vágyott és a földi realitás között - amelyben természetesen minden kevésbé ideális, mint a fantáziában. A Halaknak erre a tényre a válaszreakciója: a mártír vagy az áldozatszerep, a passzív szenvedőé, legyen az kapcsolatokban vagy bárhol.

A Halak ember kapaszkodik az életbe, az anyagi és szociális biztonságba. Legbenső célja, ami felé halad, mégis az, hogy olyan valóságot éljen át, amely mélyen benne létezik. Ezt szeretné megtalálni, átélni. Ennek a valóságnak legtöbbször kevés köze van a hétköznapi céljaihoz, ezért nagy áldozatkészséget követel meg tőle, ha át akarja élni. A Halak mélyen együtt érez minden szenvedővel.

Mindenki ezt nézi most! Különös képet tett közzé Ördög Nóra, ilyet is ritkán látni tőle. Nem ússza meg a nádas felgyújtását: eljárás indult Gáspár Zsolti ellen. Minden ember életében vannak olyan kihívások, melyeket le kell küzdenie, melyekből tanulnia kell. Asztrológusok szerint minden csillagjegy hasonló problémákkal szembesül: például a Rákok túlérzékenyek, a Skorpiók hatalomvágyók, a Halak pedig hajlamosak elveszíteni kapcsolatukat a realitással.

Egy Kos képtelen megülni a fenekén. Ha frusztrálva érzi magát türelmetlensége könnyen átcsap hisztirohamba. Tudja mit akar, és azt meg is akarja kapni, de azonnal! Felesleges energiáit meditációval és rendszeres testedzéssel vezetheti le, ráadásul ez abban is segít, hogy rendbe tegye gondolatait és kezelni tudja hangulatingadozásait. A Kosok emellett erős személyiségek, kíméletlenül őszinték, ezért gyakran akaratlanul is megbántanak másokat. Ezért nem nem árt ha fejlesztik diplomáciai érzéküket.

Rettentően makacs és hajlíthatatlan. Ha egyszer egy Bika-jegyű elhatározta magát, akkor ott minden megbeszélésnek vége, egyetlen érvet sem hallgat meg. Természetesen ez nem mindig rossz tulajdonság, ugyanakkor nem ártana néha egy kicsit nyitottabbnak lennie az új ötletek és megoldások iránt. Emellett a Bika utálja a változásokat és fenyegetve érzi magát tőlük. Sokat segíthet neki, ha használja a vizualizációs technikákat, melyekkel elképzelheti, hogyan oldódnak meg a problémák a lehető legpozitívabb módon.

Kíváncsi természetének köszönhetően rengeteg téma érdekli. Ugyanakkor hamar elunja magát, így semmiben sem tud teljesen elmélyülni. Vagyis nagyon tájékozottnak tűnhet, de valójában inkább felszínes ismeretei vannak. Ez a csillagjegy világbajnok abban, hogy megossza figyelmét és egyszerre akár több dologgal is foglalkozzon. Sokat segíthet neki az, ha rangsoroljai tennivalóit, és a kevésbé fontos feladatokra megtanul nemet mondani.

Túlérzékeny, ezért bármilyen megjegyzést képes a szívére venni, és megsértődni, még akkor is, ha az a szurkálódás valójában nem is neki szólt, és senki nem akarta megbántani. Éppen ezért számára nagyon fontos az önbizalom és az önbecsülés erősítése, így könnyebben felismeri, melyek azok a megjegyzések, amelyeket jobb ha elenged a füle mellett.

Bár egy Oroszlánnak rengeteg jó tulajdonsága van optimista, nagylelkű, segítőkészaz ő személyiségének is van sötét oldala! Túláradó önbizalma gyakran csap át arroganciába, leereszkedő lehet, és felsőbbrendűségi komplexusban szenved. Hajlamos elfelejteni, hogy bár az Oroszlán az állatok királya, ő nem irányíthat mindenkit kénye-kedve szerint.

Meg kell tanulnia kívülről szemlélni önmagát, így megértheti, hogy mások ötletei, elképzelései és vágyai épp olyan fontosak, mint az övé. A Szűz csillagjegyű túlságosan aprólékos és aggodalmaskodó, képtelen elengedni a problémákat akkor is, amikor pihennie kellene. Nem csoda tehát, ha testét is megviseli a folyamatos aggodalmaskodás, gyakran szenved gyomorfekélytől vagy migréntől. Jó hatással lehet rá, ha rendszeresen kipiheni magát egy-egy napra, ez testileg-lelkileg felfrissíti, ezután újult erővel vághat bele ismét a munkába.

Egyrészt legmegnyerőbb tulajdonsága, hogy szeretné a környezetében lévő embereket boldognak tudni, ugyanakkor ez könnyen megfelelési kényszerbe fordulhat. Az pedig, hogy soha nincsen határozott véleménye semmiről, ellenszenvet válthat ki embertársaiban. Ráadásul, miközben azzal van elfoglalva, hogy mások kedvében járjon, elfelejti a saját igényeit, vágyait. Éppen ezért a Mérlegnek meg kell tanulnia, hogy ne féljen felvállalni saját véleményét, még akkor is, ha az szemben áll a többség akaratával.

Szenvedélyesen vágyik arra, hogy a legjobbak legyen abban, amit csinál, ez azonban akár hatalomvágyba torkollhat. Ilyenkor a Skorpió csillagjegyű ember kegyetlenkedésre és szívtelenségre is képes. A spirituális életszemlélet azonnal megváltoztathatja ezt. Ezzel a gondolkodásmóddal ugyanis képes lesz megtanulni azt, hogy a közösség sikere, jóléte, és a csapat győzelme szintén fontos, valami olyan, amiért érdemes küzdeni.

A Nyilas retteg attól, hogy elveszíti szabadságát, ezért nem csoda ha menekül a kapcsolatoktól, még azoktól is, amelyekben egyébként jól érezhetné magát. Hatalmas kihívás számára az is, hogy hosszabb ideig egy helyen tartózkodjon például ugyanazon a munkahelyen dolgozzon évekigígy aztán jövedelmező karrierlehetőségekből is kihátrálhat. Meg kell tanulnia továbbá, hogy az őszinteség nem jelent egyet azzal, hogy mindig, minden alkalommal, válogatás nélkül kimondja azt, amit gondol, mert így gyakran kerül kellemetlen helyzetbe.

Túlságosan komolyan veszi az életet. Számára a pohár mindig félig üres, vagyis általában pesszimistán és negatívan szemléli az eseményeket. Neki minden fekete vagy fehér, így aztán elképesztően keményen bánik saját magával, de másokkal is. Fontos lenne megtanulnia, hogyan értékelje az élet apró ajándékait, és hogyan lehet hálás mindenért, amije van, így nem azon keseregne állandóan, ki milyen elvárásoknak nem felel meg, illetve mi minden van még amit nem sikerült elérnie.

A Vízöntő zsigerből ellenszenvet érez minden hatalommal szemben, így aztán nem csoda, ha állandóan összetűzésbe kerül azzal, aki megpróbál hatalmat gyakorolni felette, legyen az szülő, tanár vagy főnök. Nyíltan és gyakran agresszíven szembeszáll mindenkivel, aki megpróbálja utasítani, vagy megmondani neki mit, hogyan csináljon. Bár ez többnyire nem rossz tulajdonság, csak arra kell vigyáznia, hogy előfordul rosszul ítél meg embereket, aztán pedig mélyen megbánja szavait.

Könnyen megbízik bárkiben, ezt pedig sokan kihasználják. Meg kell tanulnia kiállni a saját jogaiért, nemet mondani és éles határokat kialakítani. Számára az élet általában kihívást jelent, ugyanis úgy szívja magába a környezetéből áradó negatív energiákat, mint a szivacs.

Ez pedig érzelmileg annyira kimeríti, hogy hajlamos a stresszt úgy levezetni, hogy menekülni próbál a valóság elől. Ez aztán könnyen átfordulhat valamilyen szenvedélybetegséggé alkoholizmus, drogfüggőség, játékszenvedély, stressz-evés, de ide tartozik a romantikus ideákba való menekülés is. Ezért aztán neki meg kell tanulnia megvédeni magát a negativizmustól és erősebbé kell válnia lelkileg, amely aztán segít neki abban, hogy kezelni tudja a mindennapos kihívásokat.

Sztársztorik Zene Filmklikk Szexi Kultúra. Blikk Rúzs Egészség Recepttár Életmód. Napi horoszkóp Heti horoszkóp. A Rossmann is készül a Glamour-napokra! Részletek az akciós újságban x. Ezt a hálószobatitkot csak a kismamák ismerik x. Az elárvult pólós és húga teljesen összetörtek a gyászban — Két hét alatt vitte el édesapjukat a járvány: így próbálnak segíteni a rokonok Dr.

Mi történt Zámbó Krisztiánnal? Aggódó mennyasszonya ilyen állapotban talált rá az éjszaka közepén Gyöngéd szálak fűzték össze őket? Kimondta az igazat Oroszlán Szonja és Szabó Győző Kihívták a rendőröket, mert verekedést láttak a szomszéd ablakban - nagy volt a meglepetés Szputnyik V: mennyire hatásos és biztonságos az orosz vakcina? Friss adatok: Kevesebb fertőzött, kevesebb oltott, több elhunyt Kikerült egy fotó a Jóbarátok különkiadásának forgatásáról, mutatjuk 5 előjáték, ami szuperintenzív orgazmushoz vezet Durva: eddig az évben 41 percenként kigyulladt egy lakás Magyarországon Húsvét a koronavírus-járvány idején: az ünnep alatt is oszthatnak be oltásra várókat a háziorvosok Rossz hír: elérte a 2,8 milliót a koronavírus halálos áldozatainak száma világszerte Eldurvult a tüntetés: ezer fiatal vonult utcára a korlátozások miatt Svájcban, rendőrökkel csaptak össze — Molotov-koktélok, gumilövedékek és gyújtogatás Szobrot kapott Greta Thunberg: nem mindenki fogadta örömmel — fotó Elkezdődött Budapest autómentesítése: az első lépés egy igen komoly fejlesztés, ami rengeteg ingázót érint.

Archívum Impresszum Médiaajánlat Felhasználás és adatvédelem Süti beállítások. Tilos a Blikk bármely fotóját, írott anyagát részben vagy egészében, illetve átdolgozva átvenni vagy újraközölni a kiadó írásos engedélye nélkül. Az oldalról kivezető linkeken elérhető tartalmakért a Blikk.