Gratulalok a jogsidhoz kepeslap


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 8,65

MAGYARÁZAT:Gratulalok a jogsidhoz kepeslap

Weboldalunkat Ön személyes adatainak megadása nélkül böngészheti. Az oldal használatához semmilyen regisztráció nem szükséges. További adatvédelmi információkhoz kattintson ide! Ha az üzemeltető jelzést kap nem megfelelő tartalmú információkról, az üzemeltető a törvény, a weboldal, valamint a felhasználók, látogatók érdekeit szem előtt tartva cselekszik. Ezen tartalmak eltávolításáról az üzemeltető nem köteles sem előre, sem utólag értesíteni annak tulajdonosát! Az üzemeltető a fentiektől eltérő esetben követi a hálózat általánosan elfogadott szabályait a Netikettet.

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot linket tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért, vagy az abból fakadó egyes kérdések tekintetében az üzemeltető kijelenti, hogy sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal.

A weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. Mivel a felhasznált források száma nagy, a weboldal a tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért és az abból eredő károkért, az ellenőrzés lehetetlensége miatt nem felel. A weboldalon olvasott tanácsok, információk felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségi körébe tartozik, az egészséget, életmódot érintő tanácsok tekintetében ajánlott a háziorvossal vagy más szakértővel való konzultáció.

Nem lehet az üzemeltetőt felelőssé tenni esetleges személyi sérülésért, melyet hanyagság, vagy rosszindulatú, vagy épp helytelen értelmezés eredményez. A weboldalt igénybevevő felhasználó elfogadja, hogy a weboldal oldalain reklámanyagok jelennek meg.

Weboldal értékesítési tevékenységet nem folytat. Az üzemeltető a weboldal oldalain megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében minden felelősséget kizár. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weboldal bármely részét, bármely tartalmat bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse.

A weboldal forráskódja, beleértve grafikai megjelenését és szerkezeti felépítését, az üzemeltető tulajdonában állnak. A weboldal részben vagy egészben sem másolható, módosítható, terjeszthető vagy értékesíthető a Mi előzetes és írásos beleegyezésünk nélkül, annak ellenére, hogy az oldal részletei letölthetőek, illetve kinyomtathatóak otthoni, nem kereskedelmi célú felhasználásra.

Az üzemeltető nem vállal sem anyagi sem erkölcsi felelősséget az oldalakon a felhasználók által elhelyezett információkért, azok származásáért, helyességéért vagy valóságtartalmáért. A felkerült tartalmakat, oldalakat a Hoxa. A felhasználói tartalmakért és a szolgáltatás használatáért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, kizárólag az adott felhasználói tartalmat a szolgáltatás keretén belül hozzáférhetővé tevő vagy a szolgáltatást használó felhasználó tartozik felelősséggel.

A felhasználó köteles az üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az üzemeltetőt a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az üzemeltetővel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.

A felhasználó felelőssége a szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen szerződés megszűnését követően is fennáll. A weboldal működésével, a szolgáltatások használatával összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében kizárólag a WebMinute Kft. Az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak a cég vezetői és munkatársai, kizárólag az adatkezelési célok megvalósulásának érdekében. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok, valamint jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően és kizárólag célhoz kötötten kezeli.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem köteles kijelölni. Az Adatkezelő megnevezése: WebMinute Kft. A Weboldalt látogatók esetében azok IP címét, a látogatás időpontját, a böngésző adatait a Weboldalt működtető szerver automatikusan rögzíti a naplózás során. Adatkezelés célja: Statisztikai célokra, hibakeresésre, a visszaélések megakadályozására, a szolgáltatás teljesítésének biztosítására és ellenőrzésére használjuk.

Felhasználó vagy más magánszemély által kezdeményezett, a honlappal kapcsolatba hozható e-mailek esetén Adatkezelő az e-mail címet és a feladó nevét személyes adatként kezeli. Az adatkezelés időtartama: az utolsó levélváltást követő Az Adatkezelő a képeslap küldőjének és címzettjének megjelenítendő nevét és e-mail címét kezeli.

A kezelt adatok az Adatkezelő általi felvétele és kezelése a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást a képeslap kiválasztása után, az adatok megadásakor a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével és a képeslap elküldésével adja meg.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás igénybevétele során más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Adatkezelő a személyes adatokat a szolgáltatás igénybevételéhez, a Felhasználó azonosításához továbbá a kapcsolattartáshoz használja fel.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, a hatályos jogszabályok és jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli, a személyes adatokat kizárólag célhoz kötötten használja fel:.

Feladó megjelenítendő neve: A küldött képeslap feladójaként feltüntetett név. Feladó e-mail címe: A küldött képeslap feladójaként feltüntetett e-mail cím, továbbá a kapcsolattartáshoz, azonosításhoz szükséges adat. Címzett megjelenítendő neve: A képeslapról küldött értesítő e-mail megszólításában alkalmazott név. Címzett e-mail címe: A képeslapról küldött e-mail értesítéshez szükséges cím.

Ha a címzett megtekintette a képeslapot és törli: A címzett törlési kérelmének beérkezésekor a rendszer a képeslapot és a tárolt személyes adatokat automatikusan törli. Ha a címzett megtekintette a képeslapot, de nem nyomja meg a törlést: A képeslap utolsó megtekintése után 30 nappal a képeslapot és a képeslappal kapcsolatosan tárolt személyes adatokat a rendszer automatikusan törli.

Ha a címzett a képeslapot nem tekinti meg: Ha nincs megtekintés 90 napon belül, a rendszer automatikusan törli képeslapot és az azzal kapcsolatosan tárolt személyes adatokat. Ha a képeslap feladója az ellenőrző e-mailben nem kattint a küldéshez szükséges linkre: Ha a képeslap feladója nem igazolja vissza a képeslapküldést 7 napon belül, akkor a függőben lévő képeslapot és az azzal kapcsolatosan tárolt személyes adatokat a rendszer automatikusan törli.

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy nyilatkozatának és jogosultságának ellenőrzése, így a Felhasználó és a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása — hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik — kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Felhasználó írásban jogosult a fent megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérni, hogy milyen személyes adatait, milyen alapon, milyen céllal, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, valamint kinek továbbítottuk személyes adatait.

A kérelmet az Adatkezelő a megfelelő azonosítás után köteles 30 napon belül teljesíteni. Felhasználó jogosult a fenti elérhetőségeken keresztül személyes adatának módosítását, helyesbítését kérni. Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti, amennyiben a kérelem elutasításra kerül, azonos határidőn belül erről a Felhasználónak értesítést küld. Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak törlését kérni, Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti, amennyiben a kérelem elutasításra kerül, azonos határidőn belül erről a Felhasználónak értesítést küld.

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak zárolását kérni, Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti és erről értesítést küld. Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak hordozhatóságát kéni, mely során Adatkezelő olvasható, kezelhető formátumban az adatokat részére átadja, vagy más adatkezelő részére továbbítja.

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, Adatkezelő a kérelmet 15 napon belül megvizsgálja és a döntésről a Felhasználónak értesítést küld. A Weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót ún. Ennek célja a Weboldal minél magasabb színvonalú működésének, személyre szabott szolgáltatásainak biztosítása, a felhasználói élmény növelése.

A legnépszerűbb programokhoz az alábbi oldalakon találhat információt:. Google Chrome. Internet Explorer. A Weboldal webanalitikai mérések céljából külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat, melyek segítségével statisztikai információkat gyűjtünk a Weboldal használatáról.

A webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. Hogy a mérések ne tartalmazzanak személyes adatokat, a Weboldal kapcsán a Google Analytics-ben nincsenek aktiválva a remarketing és a hirdetésjelentési funkciók, emellett alkalmazzuk a Google által ajánlott IP anonimizálást, amely az IP cím utolsó 8 számjegyét IPv4 eseténilletve 80 bitjét IPv6 esetén törli. A Google rendelkezik az Európai Unió és az Egyesült Államok Privacy Shield tanúsítványával, amely alapján a megfelelő szintű adatvédelem biztosított a Google általi Egyesült Államokba történő adattovábbítás során.

Információk: Google Analytics Adatvédelem és biztonság. A Weboldal hirdetéskiszolgáló szolgáltatókkal is együttműködik a hirdetések megjelenítésére. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználó a Weboldalon vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő hirdetéseket biztosíthassanak. Ezek a külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. A Weboldalon a hirdetéskiszolgáló szolgáltatásokat az alábbi cégek végzik:.

Google Inc. Google Adatvédelmi irányelvei. Hogyan működnek a hirdetések? Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.

Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weblapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A kezelt személyes adatokat harmadik félnek kizárólag az érintett Felhasználó engedélye esetén adunk át, kivételt képeznek bizonyos esetek — hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. Az adattovábbításról az Adatkezelő nyilvántartást vezet.

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, az Adatkezelő tulajdonában lévő szervereken tároljuk. Megtettük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok védelmére. Kialakítottuk és működtetjük az eljárási szabályokat, amelyek az adatok védelmének biztosításához szükségesek.

A jogosulatlan hozzáférések megakadályozására a rendszert tűzfal védi, az adminisztrációs felületeket, a felhasznált eszközöket jelszavak védik. Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében biztonsági mentést alkalmazunk. Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, igénnyel és problémával fordulhat a WebMinute Kft.

Munkatársaink készséggel segítik a kérdései megválaszolásával, a kérvények fogadásával és egyéb problémákban is. E-mail: ugyfelszolgalat naih. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. Szerelmes képeslapok Baráti képeslapok Karácsonyi és újévi képeslapok Vicces képeslapok Születésnapi képeslapok Virágos képeslapok Valentin napi képeslapok Nőnapi képeslapok Húsvéti képeslapok Egyéb állatos képeslapok Anyák napi képeslapok Babás képeslapok Gyümölcsös képeslapok Tájak, városok képeslapok Névnapi képeslapok Kutyás képeslapok Cicás képeslapok Macis képeslapok Rajzfilm figurás képeslapok Autós, motoros képeslapok Halloweenes képeslapok Apák napi képeslapok Fogyókúrás képeslapok Ételes-italos képeslapok Ballagásos képeslapok Minden jog fenntartva ©www.

Baráti képeslap. Alkalmi képeslap.

Miskolc — A labdarúgó megyei II. Edző: Váradi Norbert. Edző: Hegedüs Csaba. Balogh, Rontó S. Jók: az egész csapat, ill. Ifi: Peknyó László alelnök: — Küzdöttünk megint, de ma sem sikerült. Egy bajnok­esélyes csapat ellen megérdemeltük volna az egy pontot.

Hegedüs Csaba: — Két szörnyen gyengén játszó csapat produkált egy alacsony színvonalú mérkőzést, amelyen ziccereket hibáztunk. Pozitívum a 3 pont megszerzése, a csapat hozzáállása. Edző: Jóner Gábor. Sajósenye: Hankó K. Edző: Takács István. Hankó R. Jók: senki, ill. Balog, Hankó R. Jóner Gábor: — Fiatal csapatunk nagyon hullámzó teljesítményt nyújt a szezonban.

Realizálnunk kell játékunkat, mert az eredménytelenség mélyre taszít minket. Takács István: — Jó játékvezetés mellett megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálok csapatunknak. További sikereket kívánunk nagy múltú vendéglátóinknak. Edző: Sugár Szabolcs. Edző: Ártim Csaba. Bari G. Takács Gábor elnök: — A múlt heti produkció után fontos volt, hogy a mai nap visszaszerezzük önbecsülésünket, és ismét nagybetűs csapatként küzdjünk.

Ez sikerült, azonban a végén mi a százszázalékos ziccert kihagytuk, az ellenfél pedig belőtte, majd a kinyíló csapatunk ellen ellenfelünk bevitte a kegyelem­döfést jelentő találatot. Ártim Csaba: — Rangadót vendégként megnyerni mindig nagy siker. Köszönjük a sok lelkes szurkolónknak a biztatást, a Vámosnak további sok sikert kívánunk.

Edző: Veres Béla. Szalonna: Mida S. Edző: Kertész Attila. Jók: Keller, Kálló, Kenéz, ill. Ifi: nél a második félidőre nem jöttek ki a vendégek. Kertész Attila: — A lelkes hazaiak ellen, a múlt heti formánkat hozva sima győzelmet arattunk, kiváló játékvezetés mellett. András K. Edző: Gór Bálint. Edző: Pasiczki Csaba.

Horváth K. Jók: Varga Á. Gór Bálint: — Küzdelemben nem volt hiány, de gólokban sem. A három pontot nem sikerült itthon tartani, mivel hibánkat kihasználta az ellenfél. A jövő héten jobb játékkal rukkolunk elő. Gratulálunk az ifi győzelméhez. Pasiczki Csaba: — Közepes színvonalú mérkőzésen igazságos döntetlen született. Gratulálunk a hazai csapatnak. Edző: Mátraházi Tamás. Tiszalúc: Tóth D. Edző: Végső Zoltán. Végső Zoltán: — Csak gratulálni tudok a csapatomnak, játékból, küzdelemből jelesre vizsgázott.

Az eredmény igazságos és megérdemelt. Sok sikert kívánunk a hazaiaknak. Jó volt a játékvezetés. Edző: Bodnár József. Elnök: Galuska József. Bodnár József: — Az áprilisi nyárban egy becsületesen küzdő ellenfelet győztünk le, harmatgyenge helyzetkihasználással. Lehet, hogy igénytelen vagyok, de gratulálok a játékosaimnak.

Galuska József: — Gratulálok a hazai csapatnak. Sajnos, a hiányzókat nem tudtuk pótolni. Remélem, a következő meccsre össze tudjuk magunkat szedni. Hajrá Dédes! Parasznya 21 15 2 4 47 2. Aszaló 22 14 3 5 45 3. Alsózsolca 21 14 2 5 44 4. Sajóvámos 20 11 3 6 36 5. Sajószentpéter 21 10 4 7 34 6. Miskolci VSC 20 9 5 6 32 7. Szirmabesenyő 22 9 1 12 28 8. Sajósenye-Arnót 21 9 1 11 28 9. Tiszalúc 20 8 3 9 27 Bódvaszilas 20 7 4 9 25 Dédestapolcsány 21 7 1 13 22 Mályinka 20 5 7 8 22 Rudabánya 21 4 3 14 15 Egy napon belül egyszerre maximum 2 eszközön használhatja a szolgáltatást.

Használja a másik eszköz valamelyikét vagy térjen vissza holnap. Önnek lehetősége van akár két eszközön egyidejűleg használni a szolgáltatást. Most ezen az eszközön megkezdheti a használatot. Előfizetési szerződését már rögzítettük a rendszerünkben, de még nem kezdődött meg az előfizetési időszak.

Kérjük térjen vissza : napján, hogy aktiválhassa digitális elérését. Belépés Regisztráció. Miskolc - A labdarúgó megyei II. Ezt ne hagyja ki! Továbbra is uszít a baloldal a sikeres oltási program ellen. Vakcinapolitikából eddig egyes az unió teljesítménye. Labdarúgó megyei II. Ezek is érdekelhetnek.

Mutatjuk, mit ne tegyen Covid-oltás után. Geri néni és a biciklileves. A német sajtó is Petry Zsolt elbocsátásától hangos. Békéltető testület vagy fogyasztóvédelmi hatóság? Péntektől melegszik. Holnaptól kezdődhet a nyitás Magyarországon. Most akkor kell bugyi, vagy sem? Képtelen dönteni az ukrán szőkeség.

Megkaptam a Szputnyik védőoltást. Most az egyik legnépszerűbb francia színészt próbálja tönkretenni a szélsőbaloldali őrület. Megkérdezték Lil G-t, mit szól Nemazalány sikeréhez. Hazai sport rovatunk. Babosék a nyolc között.