Alomfejtes veszekedes


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,76

MAGYARÁZAT:Alomfejtes veszekedes

A legrégibb adatokból és a legújabban feltalált. Franklin-Társulat nyomdája. A legtöbb ember mosolyogva állítja, hogy az álom álom és semmi egyéb s megfeledkezik arról, hogy az. Nem állítjuk mi azt, s balgaság volna elhinni, hogy minden álomnak komoly jelentősége van s hogy minden álom beteljesül. Vannak azonban tagadhatatlanul oly álmok, a melyek nem mondhatók pusztán a véletlenség s a felizgatott képzelődés szüleményeinek, a melyek tehát megérdemlik, hogy komolyan foglalkozzunk velők.

Az ilyen álmok jelentőségét eltagadni nem lehet, az ilyen álmok mellett nemcsak a szentírás, hanem a történet eseményei is tanúskodnak. Ezek megbecsülhetetlen anyaga lehetővé tették, hogy az. Azon meggyőződéssel bocsátjuk tehát «Nagy képes álmoskönyvünket világgá, hogy a közönség méltányolni fogja törekvésünket s kedvező ítéletben és fogadtatásban részesíti.

Legyen ez álmoskönyv mindenkinek vigasztaló és óva intő barátja. A kiadó. Á-b-c-t látni vagy tanulni: élemedettnek gyönyörűség; —. A ha posztót hordani, gazdagnak: uralom ; — szegénynek:. Aba köpönyeget viselni: nagyúri pártfogás. Abajdóczot szedni, nagy uraknak: félelmes; — szegénynek: terhes, de jutalmas munka.

Ablaküveget összetörni: véletlen bajodból megszabadulsz. Ablakot sokat látni: jelenti az időnek hűvösebbre fordultát. Ablakfia: valaan'i] 'kis hírbe keveredek. Abrak, marhatartó embernél: szükséget; — másoknál: jó. Abrakolni, marháé embernél: utazást; — másoknál: veszekedést jelent. Abrakos tarisznya, kocsisoknál: veszteséget; — másoknál:. Ábrándozni: betegségre hajlandóságot jelent. Ábrázatod, hja szép van: vígasság. Ábrázatodat, ha eltakarod: gonosz.

Ábrázatot, magáét tükörben látni, férfinak: férfi; —. Ábrázatod, ha szép és vízben látod: szerencse; — ha. Abroszt tisztát látni vagy teríteni: örömet jelent. Ács: tüzet vagy szélvészt jelent. Ácsbárdot látni: veszély. A őzéit látni: utazást jelent. Adakozni, gazdagnak: jó kedv; — szegénynek: gond. Admirálist látni vagy beszólni vele: nem sokára orossaJ. Adót fizetni: bizonyos nyereséget jelent. Adót szedni: nagy munka vár reád. Adós lenni: gond; — betegnek: halált; — gazdag embernek: szegénységet jelent.

Adóst sürgetni: kellemetlenség. Adósságot fizetni: nagy könnyebbülés. Adósság-fizetés elől bujkálni: adósnak illetlenség; —. Áfonyát szedüi: haszontalan foglalkozás. Afrikába m enni: régi czélodat eléred, de megbánod, hogy. Afrikában embert látni: búsulás. Ág, zöld, ha virág van rajba: nagy tisztesség. Ágat, lombost látni: enyhülés. Ágat, szárazát látni: gond. Agár, ha fut ée fog: nagy vígasság.

Agár, ha csendesen áll: haszontalan költséged lesz; —. Agarászni: betegnek' nemsokára javulás; — egészségesnek: mulatság. Ágas: őrizkedj azoktól, kik oltalmukat ajánlják. Ágaskodni: haszontalan vágyódás. Aggódás, betegnek: változást; — egészségesnek: örömet. Ágy: költséget jelent; — nőtleneknek vagy hajadonok. Ágyban feküdni: szegénység. Ágyat vetni: betegség.

Ágyat, ékesítettet látni: hív házastárs. Agyag: fáradtság és betegség; — azoknak, kik abból. Ágyalni: hírbe jösz. Agyarad ha van: hatalmad nevekedése; — gyermekeknek: ajándék. Agyarat látni: dolgaidban vigyázó légy.

Agyarkodni: ellenségeddel megbékülsz. Ágyas: sok költséget jelent. Ágyasház: titkot fogsz felfedezni. Ágyasházban reszketni: veszedelem. Ágyékod ha fá j: véletlen hivatal. Ágy-láb: ellenség. Agyonütni vagy lőni mást: ételben, italban mértékletes. Agyonüttetni vagy lövetni: fölmagasztalás. Ágyú: újságot hallasz. Ágyúzást hallani: azon helytol, hol hallod, őrizkedj; —. Ágyút elsütni látni, de nem hallani: Ígért ajándékot nem. Ajak, ha piros: csókot kapsz. Ajak, ha halvány: megszólanak. Ajándékot kapni: félj attól, a kitől kaptad.

Ajándékot adni: szerenose. A jtó: feltételeidben könnyebbség. Ájulni, betegnek: nem jó; — egészségesnek: nagy öröm. Akáczfát látni: nagy, de kevés ideig tartó örömet jelent. Akasztófa, barommal 'kereskedőnek: szerencse; — más. Akasztani fel magát: betegség, rémülés. Akasztani látni: rossz hírt hallasz. Akasztani fel: nem lesz szerencséd. Akona: csekélységből fontos következés. Akol: nemsokára meglopnak. A kóló: látogatás. A költ tisztítani: nyereség. Akózni: vígasság.

Alabárd: tiszteltetés. Alabástrom: igazi barátot találsz. A labor: feltételedben nem boldogulsz. Alagútban járni: szándékodnak nem lesz előmenetele. Alak, ifjaknak: mulatság; — élemedetteknek: unalom. Alakos: jó időt jelent. Alamizsnát adni: áldás. Alamizsnát kapni: megszégyenítés. Alázatosság: felmagasztal tatás. Áldást nyerni: boldogság. Áldani: hla más dolgába nem avatkozol, hűség és boldogság. Áldomás: megcsalattatás. Áldozat: jó egészség, öröm. A lélni: házi ozivódás. Alföldre menni: fáradtságos, de hasznos dolgod akad.

Álmok jelentése Álomszótár, álomfejtés. De mit jelent ha a veszekedés álomban történik? Krúdy Gyula Álomfejtő kézikönyve szerint álomban veszekedni nehéz munkát jegyez. De lehet veszekedésről álmodni konkrétabban is. Például álmunkban egy kisgyerekkel veszekszünk: ez bizony bánatot jósol nekünk. Ellenben ha álmunkban kisgyermeket látunk, a lipcsei könyv szerint az veszekedés előjele lehet. Ha őrséggel veszekszünk, az ugyan múlót, de kellemetlenséget ígér az álmunk.

Ha veszekedő asszonnyal álmodunk — talán nem is olyan nagy meglepetés: perpatvart ígér, ezzel szemben parasztokkal veszekedni nagy uraság. Radics Mária szerint pedig álmunkban piaci verekedésben részt venni csendes életet hoz az ébrenlétben. Vajon a mai ember többet veszekszik, mint a régi korokban élt társai? Valószínűleg ezekre a kérdésekre sosem fogunk választ találni.

De arra talán igen, hogy mit jelenthet a ma embere számára az, ha álmában valamiféle veszekedés fordul elő. A mai világban az álombeli veszekedésnek direktebb az üzenete, mint Krúdy idejében. Ha ugyanis valakivel veszekszel álmodban, valószínűleg nem véletlenül teszed, és nem véletlenül pont azzal az illetővel.

Vélhetően a valóságban is feszül közöttetek némi ellentét, és ez fejeződik ki a vele való álombeli veszekedésben. Az, hogy ilyen tudat alatti formában jelenik meg a veszekedés vele, azt mutatja: valami visszatart téged a közvetlen konfrontációtól. Netán félnél tőle? Az is lehet tehát, hogy így, álmodban vezeted le a feszültséget magadban, amiért nem sikerül dűlőre jutnod a másik féllel.

Főleg, ha olyan emberrel veszekedsz álmodban, akivel már rég nem tartod a kapcsolatot. Ebben az esetben ez az álom segít egy kicsit elrendezni magadban a le nem zárt kérdéseket. Így a jövőben már nem fog nyomasztani ez a felesleges, megoldásra való feladat. Sokféle helyzetben és emberrel álmodhatunk úgy, hogy veszekedünk vele. Lássunk még példaképpen néhányat. Veszekedés álmunkban valakivel, akivel valójában nincsen problémánk. Ez ebben a formában arra utal, hogy nem a másikkal — hanem saját magaddal van bajod.

Nem találod a helyed, kellemetlenül érzed magad, mert úgy látod, mintha egyedül állnál a világgal szemben. Ismeretlennel való veszekedés álmunkban: ez az álom azt üzeni, hogy valami izgalmas változás, fordulópont előtt állsz az életedben. Ha pedig más nemű vitapartnerrel veszekszünk álmunkban, akkor az a magánéleti problémáink kivetítése lehet. Ideje lehet tehát kedveseddel kicsit átgondolni a jövőtöket. Veszekedés álomban — mit jelent?

Veszekedés álomban — mit üzenhet nekünk? Álmok jelentése cikkek: Álom és nyelv 1 — szólások és közmondások Álom és kreativitás: felfedezők — Friedrich August Kekule Újszülöttel álmodni, mit jelent? Álom a pszichológiában — úttörő álomfejtők J. Dunne Álom az irodalomban 2. Medvével álmodni, mit jelent? Menekülés álomban Repülés álomban, mit jelent? Álom a mítoszokban — a Homokember.