Almoskonyv online roka


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 15,11

MAGYARÁZAT:Almoskonyv online roka

Álmok jelentése Álomszótár, álomfejtés. Az a kis ravaszdi vadállat — a lompos, fehérvégű farkával, a kis gyors, vérvörös testével… Legtöbbünk szeme előtt ez a kép jelenik meg, ha a rókára gondol. És valóban, a megtestesült sőt, akár rosszindulatú ravaszság szimbóluma a néphit szerint.

Legtöbbször a rossz oldalon áll, főleg, ha fekete rókáról van szó. De akár állhat a jó oldalon is, ez esetben fehér rókáról beszélhetünk. A népmesékben pedig gyakran a butaságot és nyers erőt megtestesítő farkas ellenlábasa. Vajon mit testesíthet meg, mit üzenhet nekünk álmunkban? Olvass tovább, és megtudhatod! Az Álmoskönyv szerint a róka — csúnya tréfaság. De lássuk, milyen módokon jelenhetett meg Krúdy Gyula kortársai és elődei életében a róka álmukban.

Ha rókát fog valaki, az a női családtagokról fecseg ki titkot. Egy leánynak házasságot ígér, míg az asszony vélhetőleg valamiféle tilalmas dologba fog keveredni. A kis róka álmunkban Radics Mária szerint szívlopásra utal, míg az ugató róka időváltozást, hosszú őszt jelez. Rókázni valószínűleg az eredeti értelmében, azaz rókára vadászni bátorságra utal, míg rókát ölni: kár éri a gazdaságot. Rókatáncot járni az álomban országúti szerelmet jegyez. Ha álmunkban rókafarok nő az orrunk alatt, akkor meg fognak bennünket csalni, míg a rókalyuk rossz vásárt jósol.

A piros és hegyes, rókaszerű nyelv váratlan hazugságot fog eredményezni. Ha pedig rókaorrod van — ismét csak eljövendő megcsalást ígér. De nézzük meg a rókával álmodást napjaink realista, materialista nézőpontjával. Ugyanis ez a tulajdonsága fog kidomborodni, ha megjelenik egy mai ember álmában. Ezen kívül az ösztönös intelligenciát is megtestesíti. A tipikus ravasz kereskedői hozzáállást szimbolizálja.

Jó üzleteket köthet az, aki rókát lát álmában — ám ez másoknak okozott károkkal fog járni. Ez pedig magával hozza azt is, hogy az álmodó nem fog éppenséggel túl nagy közszeretetnek örvendeni. Sokan el fognak fordulni tőle. Róka álomban — mit jelent? Álomfejtés az álomszótárban Az a kis ravaszdi vadállat — a lompos, fehérvégű farkával, a kis gyors, vérvörös testével… Legtöbbünk szeme előtt ez a kép jelenik meg, ha a rókára gondol. Álmok jelentése cikkek: Veszekedés álomban — mit jelent?

Galambbal álmodni, mit jelent? Mit üzennek álmaink? Arannyal álmodni, mit jelent? Tyúkkal álmodni, mit jelent? Vízbe fulladással álmodni mit jelent? Bárány álomban, mit jelent? Miért álmodunk? Elefánttal álmodni, mit jelent?

Foggal álmodni, avagy rettegni az odvas fogaktól.

A legrégibb adatokból és a legújabban feltalált. Franklin-Társulat nyomdája. A legtöbb ember mosolyogva állítja, hogy az álom álom és semmi egyéb s megfeledkezik arról, hogy az. Nem állítjuk mi azt, s balgaság volna elhinni, hogy minden álomnak komoly jelentősége van s hogy minden álom beteljesül.

Vannak azonban tagadhatatlanul oly álmok, a melyek nem mondhatók pusztán a véletlenség s a felizgatott képzelődés szüleményeinek, a melyek tehát megérdemlik, hogy komolyan foglalkozzunk velők. Az ilyen álmok jelentőségét eltagadni nem lehet, az ilyen álmok mellett nemcsak a szentírás, hanem a történet eseményei is tanúskodnak.

Ezek megbecsülhetetlen anyaga lehetővé tették, hogy az. Azon meggyőződéssel bocsátjuk tehát «Nagy képes álmoskönyvünket világgá, hogy a közönség méltányolni fogja törekvésünket s kedvező ítéletben és fogadtatásban részesíti. Legyen ez álmoskönyv mindenkinek vigasztaló és óva intő barátja. A kiadó. Á-b-c-t látni vagy tanulni: élemedettnek gyönyörűség; —.

A ha posztót hordani, gazdagnak: uralom ; — szegénynek:. Aba köpönyeget viselni: nagyúri pártfogás. Abajdóczot szedni, nagy uraknak: félelmes; — szegénynek: terhes, de jutalmas munka. Ablaküveget összetörni: véletlen bajodból megszabadulsz.

Ablakot sokat látni: jelenti az időnek hűvösebbre fordultát. Ablakfia: valaan'i] 'kis hírbe keveredek. Abrak, marhatartó embernél: szükséget; — másoknál: jó. Abrakolni, marháé embernél: utazást; — másoknál: veszekedést jelent. Abrakos tarisznya, kocsisoknál: veszteséget; — másoknál:. Ábrándozni: betegségre hajlandóságot jelent. Ábrázatod, hja szép van: vígasság. Ábrázatodat, ha eltakarod: gonosz. Ábrázatot, magáét tükörben látni, férfinak: férfi; —. Ábrázatod, ha szép és vízben látod: szerencse; — ha.

Abroszt tisztát látni vagy teríteni: örömet jelent. Ács: tüzet vagy szélvészt jelent. Ácsbárdot látni: veszély. A őzéit látni: utazást jelent. Adakozni, gazdagnak: jó kedv; — szegénynek: gond. Admirálist látni vagy beszólni vele: nem sokára orossaJ. Adót fizetni: bizonyos nyereséget jelent. Adót szedni: nagy munka vár reád. Adós lenni: gond; — betegnek: halált; — gazdag embernek: szegénységet jelent.

Adóst sürgetni: kellemetlenség. Adósságot fizetni: nagy könnyebbülés. Adósság-fizetés elől bujkálni: adósnak illetlenség; —. Áfonyát szedüi: haszontalan foglalkozás. Afrikába m enni: régi czélodat eléred, de megbánod, hogy. Afrikában embert látni: búsulás. Ág, zöld, ha virág van rajba: nagy tisztesség. Ágat, lombost látni: enyhülés. Ágat, szárazát látni: gond. Agár, ha fut ée fog: nagy vígasság.

Agár, ha csendesen áll: haszontalan költséged lesz; —. Agarászni: betegnek' nemsokára javulás; — egészségesnek: mulatság. Ágas: őrizkedj azoktól, kik oltalmukat ajánlják. Ágaskodni: haszontalan vágyódás. Aggódás, betegnek: változást; — egészségesnek: örömet. Ágy: költséget jelent; — nőtleneknek vagy hajadonok. Ágyban feküdni: szegénység. Ágyat vetni: betegség. Ágyat, ékesítettet látni: hív házastárs. Agyag: fáradtság és betegség; — azoknak, kik abból.

Ágyalni: hírbe jösz. Agyarad ha van: hatalmad nevekedése; — gyermekeknek: ajándék. Agyarat látni: dolgaidban vigyázó légy. Agyarkodni: ellenségeddel megbékülsz. Ágyas: sok költséget jelent. Ágyasház: titkot fogsz felfedezni. Ágyasházban reszketni: veszedelem. Ágyékod ha fá j: véletlen hivatal. Ágy-láb: ellenség. Agyonütni vagy lőni mást: ételben, italban mértékletes.

Agyonüttetni vagy lövetni: fölmagasztalás. Ágyú: újságot hallasz. Ágyúzást hallani: azon helytol, hol hallod, őrizkedj; —. Ágyút elsütni látni, de nem hallani: Ígért ajándékot nem. Ajak, ha piros: csókot kapsz.

Ajak, ha halvány: megszólanak. Ajándékot kapni: félj attól, a kitől kaptad. Ajándékot adni: szerenose. A jtó: feltételeidben könnyebbség. Ájulni, betegnek: nem jó; — egészségesnek: nagy öröm. Akáczfát látni: nagy, de kevés ideig tartó örömet jelent. Akasztófa, barommal 'kereskedőnek: szerencse; — más.

Akasztani fel magát: betegség, rémülés. Akasztani látni: rossz hírt hallasz. Akasztani fel: nem lesz szerencséd. Akona: csekélységből fontos következés. Akol: nemsokára meglopnak. A kóló: látogatás. A költ tisztítani: nyereség. Akózni: vígasság. Alabárd: tiszteltetés. Alabástrom: igazi barátot találsz. A labor: feltételedben nem boldogulsz. Alagútban járni: szándékodnak nem lesz előmenetele. Alak, ifjaknak: mulatság; — élemedetteknek: unalom.

Alakos: jó időt jelent. Alamizsnát adni: áldás. Alamizsnát kapni: megszégyenítés. Alázatosság: felmagasztal tatás. Áldást nyerni: boldogság. Áldani: hla más dolgába nem avatkozol, hűség és boldogság. Áldomás: megcsalattatás. Áldozat: jó egészség, öröm. A lélni: házi ozivódás. Alföldre menni: fáradtságos, de hasznos dolgod akad.