Horoszkop kinai megfeleloje


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 7,58

MAGYARÁZAT:Horoszkop kinai megfeleloje

Mindenki ezt nézi most! Átok ül Bereczkin? A balesete után csodatevő helyre zarándokolt. Élénk személyiség, kedves, értelmes, népszerű ember. Gyakran vannak sikerei, nagy az akaratereje. Minden helyzetben helytáll. Kitartó, szorgalmas, jó megfigyelő, kiváló az emlékezete. Szereti a jólétet, sikeres ember, bár a képességeit nem mindig kamatoztatja jól. Családszerető, gondoskodó társ.

Tiszteli és szereti a pénzt, sőt meg is fogja, nem pazarol. Fontos számára a magánélet, szereti, ha sokan vannak körülötte. Otthonában is állandóan tevékenykedik, időnként ingerlékeny lesz, kiváló társalgó. Nehezen viseli a magányt. Jó partnere lehet a Bivaly, Patkány, Sárkány, Majom. Nyugodt, módszeres. Szorgalmas, kitartó, munkájában türelmes, aprólékos, precíz. Céltudatosan intézi ügyeit. Mindig lehet rájuk számítani, tiszteli a hagyományokat. Meghallgatja mások véleményét, de sajátjától nem lehet eltéríteni.

Szelleme tekintélyt parancsoló, nyugalmát azonban felválthatja kitörése, amely veszélyes lehet. Nem kockáztat, mindig meggondolt, másokkal bizalmatlan. Nehezen köt barátságot, jól tűri a magányt. Inkább az eszére mint a szívére hallgat. Önfejű, makacs, nehezen viseli a kudarcot, siker esetén önteltté válik.

Házasságban hűséges és jó társ, kiváló főnök. Törvényeket szab és be is tartatja azokat. Jó partnere lehet a Patkány, Nyúl, Kígyó, Kakas. Vezető típus, vonzó egyéniség, a bátorság jegyében születtek. Éber, fürge észjárású, gondolkodása eredeti. Könnyen befolyása alá kerít bárkit, szereti irányítani az embereket. Vonzza a kockáztatás és a veszély. Szereti a kihívásokat, a szerelemben is okozhatnak meglepetést.

Gyakran magával ránt másokat is a bizonytalan vállalkozásba, azonban ő mindig megússza. Indulatos, hirtelen, előbb cselekszik, mint gondolkodik. Önfejű, makacs, nyugtalan és izgága természet jellemzi őket. Viselkedése gyakran meggondolatlan, gyakran nem fejezik be amit elkezdtek. Nem bírják az egyhangúságot, a változatosságot kedvelik. Magánélete kalandos, gyakran szerelmes, de nehezen házasodó típus.

Nem mindig ismerik meg a boldogságot. Jó partnere lehet a Disznó, Kutya, Ló, Kecske. Diszkrét, udvarias, konfliktus kerülő. Nem szereti az erőszakot. Erényes és óvatos, értelmes, illemtudó, csendes ember. Jó barát, aki meghallgatja mások bánatát. Szellemes társalkodó, jó érzéke van a művészetekhez. Jól alkalmazkodik. Megjelenése ápolt, választékos. Nehezen viseli a bírálatot, kritikát, meghátrál az akadályok előtt.

Magas a tűrőképességük. A megszokott dolgokhoz ragaszkodik. Igyekszik anyagi jólétet biztosítani. Gyakran szomorúság vesz rajta erőt érzékenysége miatt, de ez nem tart sokáig. Nagyon igényli a párja támaszát, ezzel gyakran csorbul az önállósága. Jó partnere lehet a Kecske, Kígyó, Disznó, Bivaly. Büszke, értelmes, nagy az önbizalma és az akaratereje, érzései őszinték. Törekvő, becsvágyó. Amibe belekezd azt véghez is viszi. Felelősségteljesen végzi munkáját.

Makacs, határozott, élénk típus. Gyakran cselekszik indulatból és nem tűri az ellentmondást. Kiváló kommunikációs készséggel rendelkezik, könnyen meggyőzi embertársait. Sok a tisztelője és a barátja. Mindig van célja. Magánéletében hirtelen lángra kap, de hamar kialszik a tűz, gyakran félrelép, párjától viszont feltétlen hűséget vár. Túlzott lelkesedése veszélybe sodorhatja.

Néha tapintatlan és nyers, nehezen bocsát meg. Jó partnere lehet a Kígyó, Patkány, Majom, Kakas. Intelligens, szorgalmas, éles szemű, gyors észjárású. Keményen és alaposan végzi a munkáját. A kígyó a bölcsesség jegye. Vonzó egyéniség.

Ismeri képességeit, intelligens, könnyen tanul. Kommunikációja átlagon felüli. Barátaival követelőző, ő maga viszont zárkózott. Nehezen viseli a kudarcot, nem bírja a feszültséget. Sérelmeit nehezen felejti el, ha elérkezik az ideje bosszút áll. Nem bízik mások tanácsában. Érzelmeit nem mutatja ki. Magánéletében sok szerelmi kapcsolata van, mielőtt megállapodik.

Jó partnere lehet a Bivaly, Sárkány, Nyúl, Kakas. Vidám, pozitív beállítottságú, jó kedélyű, végtelen munkabírású. Szabadságszeretetük és tettvágyuk önálló munkára ösztönzi őket. Fontos számára az önállóság megtartása.

Szabályokat nem ismeri el. Hangulatváltozásai gyakoriak. Nem tűri az ellentmondást, szereti, ha mindenki rá figyel. A szerelemben őszinte, az erkölcsi normákkal nem törődik. Türelmetlen, mindent azonnal akar. Nem tud hosszú kapcsolatot kialakítani. Fontos számára az anyagi jólét. Jó üzletember, jó döntéseket hoz. Jó partnere lehet a Nyúl, Tigris, Kecske, Kakas. A nőiesség és érzékenység szimbóluma.

Hűséges, szeretetre méltó, félénk, szerény, könnyen befelé forduló, szomorú típus. Bármikor képesek egy általuk nemesnek tartott ügy mellé állni. Rendkívül tehetségesek a művészetek terén. Konfliktusokat nehezen kezeli. Túlságosan érzékeny, gyakran passzívvá válik, nehezen teszi magát túl egy-egy problémán.

Nehezen dönt, ha választani kell, sokáig rágódik dolgokon.

A kínai asztrológusok a holdévek szerint határozzák meg a csillagjegyeket. A kínai hold-kalendárium több ezer éves. Egy teljes ciklus 60 évig tart, s az egyszerûbb ciklusok öt elemmel vannak kombinálva: fémmel, tûzzel, földdel, vízzel és fával. Az állatövi jegyeket ezekkel kapcsolják össze, s minden elemnek van egy uralkodó bolygója. Rendelkeznek pozitív, illetve negatív sugárzással, Yang-gal és Yin-nel, ami egyben a hím és nõnem megfelelõje is.

A holdkalendáriumban ciklusok szerint változnak a pozitív és negatív sugárzások és elemek. Tulajdonképpen egyik sem erõsebb a másiknál, csupán összekapcsolódva létezhetnek. A keleti asztrológia több szempontból vizsgálja az ember jellemét, megnézik ki melyik állatjegyben született, melyik órában, melyik hónapban, melyik országban, s ezeknek mi a jegye és az eleme. Az öt elem jellemzése. FÉM Merevek és eltökéltek. Céljaikat szinte gondolkodás nélkül valósítják meg.

Kitartóak, erõs érzések vezérlik õket, legfontosabb számukra a siker. Nehézség, kezdeti sikertelenség nem tántorítja el õket. Ez a rugalmatlanság hátrányos is lehet, makacsul törnek elõre, nem veszik észre a zsákutcából kivezetõ utat. Önfejûek, gyakran hibás döntést hoznak. Segítséget soha nem kérnek. Jó pénzügyi érzékkel rendelkeznek, s ezt ki is használják. A hatékonyság érdekében meg kell tanulniuk kompromisszumot kötni. Gyakran magánéletük rovására is megy roppant eltökéltségük.

VÍZ Kommunikációs készségük nagyon fejlett, ezért képesek másokat befolyásolni. Mindenkit felhasználnak saját terveik megvalósításához, s mindezt úgy, hogy a másik nem kihasználva, hanem megtisztelve érzi magát. Érvényes rájuk a mondás: lassú víz partot mos. Céljaik eléréséhez az intrika eszközét is használják. Tisztában vannak vele kit, mikor és mivel kell megkeresni.

Simulékonyak, rugalmasak és változékonyak. Intuíciós képességük figyelemreméltó. FA Etikusak, magas erkölcsi normákkal. Magabiztosak, a dolgok belsõ értékével tisztában vannak. Érdeklõdésük széles körû, jól mûködnek együtt másokkal. Vezetõ egyéniségek. Jó képességük van a rendszerezésre, a dolgok kategorizálására.

Jól átlátják az összefüggéseket, ezért képesek hosszútávú terveket is véghezvinni. Állandó változás és újítás jellemzi õket. Együttérzõk és jóindulatúak, de néha túl nagy fába vágják a fejszéjüket, s a megvalósíthatatlan tervekkel önmagukat emésztik fel. TÛZ Átlagon felüli vezetõi készséggel rendelkeznek. Határozottak, magabiztosak, s tudják irányítani az embereket már csak puszta agresszivitásukkal. Szeretik a kalandokat, újdonságokat. Kreativitásukkal, eredetiségükkel társaik fölé emelkednek, s szívesen vállalnak kockázatokat is.

Állandó mozgásban vannak, tipikus cselekvõk. Dinamikusak, ami a beszédükre is jellemzõ. Meg kell tanulniuk érzelmeiket és ambícióikat féken tartani, mert mások szemében türelmetlennek és érzéketlennek fognak látszani. Erõszakosságukkal könnyen veszélybe sodorják önmagukat. Magasszintû teljesítményekre képesek, sikeresebbek lehetnének, ha megtanulnának hallgatni.

Ugyanis túlságosan õszintén kimondják gondolataikat, érzéseiket. Melegségük, fényük vonzza társaikat. Féktelen temperamentumuk azonban egészségük rovására mehet. FÖLD Racionálisak, praktikusk, gyakorlatiasak. Fejlett logikai képességgel rendelkeznek. Megbízhatóak és szolídak. Jó adminisztrátorok és szervezõk. Javaikat remekül osztják be, használják fel. A pénzzel okosan bánnak. Nagyon jó menedzser-típusok, intelligensek és alaposak. Lassú, megfontolt cselekvés jellemzi õket, s amit megvalósítanak, tartós és értékes lesz.

Konzervatívak, a helyzetet többnyire reálisan ítélik meg. Óvatosak, fegyelmezettek. Felelõsségérzetük igen nagy. Legnagyobb hibájuk a képzelõerõ hiánya. A kínai asztrológiában is — akár a nyugatiban — 12 állatövi jegy van. Most megismerkedhetünk az egyes jegyek jellemzőivel, tulajdonságaival. Mindent meg akar szerezni, s könnyen csalódik, ha számításai nem válnak be. Társasági emberek, szeretnek a középpontban lenni.

Mindig fontos szerepet kívánnak játszani. Értelmesek, furfangosak, kedvesek és elbûvölõek. Hihetetlenül szívósak, törekvõk, kitartóan dolgoznak céljuk eléréséért. Rettenetesen élvezik az életet, szeretnek magas színvonalon élni. Ismeretségi köre igen nagy, de barátja kevés van, mert rosszul választja ki õket. Szereti, ha szépeket mondanak róla, hiú és érzékeny. Elég pletykásak, nem tudnak titkot tartani, bár ezt mindig meg is bánják.

Kitûnõ humorérzékük van, hûségesek, ragaszkodnak a kiválasztott személyekhez. Egészségük kitûnõ, könnyen, gyorsan gyógyulnak. A Patkány-nõ érzéki, igazi kellemes othont tud teremteni imádottja számára. Ha birtokolnak valakit, nem szívesen válnak meg tõle, s ha ez megtörténik, csalódnak, s feladják álmaikat.

Hajlamosak a meggondolatlan lépésekre, ezért jobb ha alaposan megnézik kit választanak maguknak. A Patkány-férfi is vonzó, kedves, kitûnõ társasági ember. A nõk kedvelik õket, még akkor is, ha nem túl szépek, kedvességük, jókedélyük vonzóvá teszi õket. BIVALY Ökör,, Meglehetõsen gyakorlatias, s csak reális terveit próbálja megvalósítani. Tevékeny, szeretne maradandót alkotni. Ritkán ragadtatja el magát, nem esik túlzásokba.

Kitartó, céljait tûzön-vízen át megvalósítja. Nyugodt, kiegyensúlyozott, s erre törekszik az élet minden területén. Családszeretõ, s a nyugodt társat keresi, akitõl megköveteli a hûséget és az odaadást. Meglehetõsen merev, hagyománytisztelõ. Az új dolgokat gyanakodva fogadja, s kezdetben elutasítja. Nagyon jó barát, megbízható és pontos. Ennek ellenére gyakran önzõ, vaskalapos és kissé unalmas. Aki kapcsolatba kerül vele, elsõsorban jó tulajdonságait veszi észre.

A Bivaly-nõ kifelé a legjobb feleség és anya, de mindig vágyakozik valami más után, például egy új kapcsolat után. Az unalom és egyhangúság beteggé teszi, de változtatni nemigen mer, s nem is mutatja ki kapcsolatában. A Bivaly-férfi nagyvonalú, kényezteti társát, de nem tûri az ellentmondást. Féltékeny típus, s hiába mutatkozik keménynek, igen sérülékenyek. Fõleg a szerelemben. Uralkodásra, szerelemre és pénzköltésre termett.

Szereti a veszélyt, a kockázatot, alaposan megküzd a sikereiért. Veszély és harc nélkül nem izgalmas számára az élet, ezért a nehézségek nem ijesztik el. Ez életében minden dologra vonatkozik. Nem törik össze könnyen, néha szüksége van a szenvedésekre, megpróbáltatásokra, hogy igazán megérjen. Nm szereti a félmegoldásokat, a kompromisszumokat. Nem keresi a biztonságot, s ezzel partnerét kétségbeesésbe kergetheti.