Horoszkop 4 haz


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,71

MAGYARÁZAT:Horoszkop 4 haz

Míg az állatövi jegyek tulajdonságokat mutatnak, a horoszkóp házai meghatározott életterületekre vonatkoznak. A házak vizsgálatával megtudhatjuk, hogy a bolygók, a jegyek, és a fényszögek milyen hatásokat fejtenek ki az élet egyes területein, miként jelzi. A születési horoszkóp, azaz a radix 12 házra oszlik. Az ún. A házak hullámzó erőmezők, amelyek 24 óra alatt teljesen körülfutnak a Földön. A házakon belül a négy sarkalatos pont jut legjelentősebb szerephez, ezek a sarokházak kezdőpontjai.

A keleti látóhatár és az ekliptika metszéspontja a házrendszer kezdőpontja, az Ascendens, az I. Vele szemben, tehát a körön belül fokra van a nyugati horizont és az ekliptika metszéspontja: ez a Descendens, a VII. Az ekliptika ívének a két metszéspont fölötti része az Asc-Desc-tengely feletti félkör a nappali, a két metszéspont alatti az Asc-Desc-tengely alatti része pedig az éjjeli oldalt jelenti. Az asztrológia azonban a Földet körülvevő teret még további szakaszokra osztja: a sarkalatos pontok közti negyedeket részretehát összesen re — így jön létre a 12 asztrológiai ház.

Napjainkban az asztrológusok túlnyomó többsége a Placidus-féle házrendszert használja. Az egyes horoszkópházak jelentésterületei 1. Ez a horoszkóp legfontosabb területe. A szülöttet magát jelenti: a külsejét, adottságait, képességeit, viselkedését, fizikai és lelki jellegzetességeit, temperamentumát, életerejét.

Az Ént, a személyiséget, egyéniséget szimbolizálja. Ez a ház jelzi, hogy a szülött milyen módon tudja biztosítani a megélhetését. Azokat az anyagi eszközöket mutatja, amelyeket az ember megkaphat, vagy meg tud szerezni. Jelképezi a jövedelmet, a keresetet. A szerzett javakon, és az azokhoz való viszonyon kívül a szellemi szerzeményeket, a tehetséget, talentumot is jelöli. A testvéreket, a közeli rokonságot, a szomszédokat, és a hozzájuk való viszonyt mutatja. Jelzi az értelmi képességeket, a szellemi kapcsolatokat, az irodalmi és tudományos hajlamokat, a gyakorlati intelligenciát, a tanulmányokat, a kisebb utazásokat, valamint az okiratokkal, dokumentumokkal, szerződésekkel, levelezéssel, sajtóval, névvel összefüggő dolgokat.

A tanulmányok, a kommunikáció szóbeli és írásbeli gondolatközlésa kereskedelem, és a közlekedés, a költözködés területe. A haza, a család, az eredet, a gyökerek, a neveltetés, az otthon háza. A szülői házat és a szülőket általában is mutatja, de elsősorban az apát. Itt láthatjuk az átöröklött javakkal kapcsolatos jelzéseket is. Szimbolizálja a helyet, ahonnan elindulunk, és ahova dolgunk végeztével vissza kell térnünk.

Tehát innen nyerhetők információk az élet utolsó szakaszára, az életvégre, az öregkorra vonatkozóan. A gyermekkor és öregkor problémái, betegségei főként itt jelentkeznek, akárcsak az öröklött betegségek. A vágyak, az elképzelések megvalósítására irányuló törekvéseket jelzi. Ide tartozik az érzelmi, szerelmi élet, az élet örömei, a szórakozás, a gyermek lehetősége, a gyermekek száma és milyensége.

Itt láthatjuk a vállalkozásokkal, kockáztatásokkal, kalandokkal, a szerencsével és a szerencsejátékokkal, a sporttal kapcsolatos dolgokat. Ez a kreativitás, a művészi hajlamok és képességek, az önmegvalósítás területe is. Női horoszkópban a fogamzás és terhesség lehetősége és lefolyása is összefüggésben áll ezzel a házzal. A mindennapi munka és a munkaviszony, az alkalmazotti viszony, a kollégák, a szolgálat, az alárendeltség, a vállalt vagy vállalni kényszerült kötelességek, a napi rutin háza.

Ide tartozik az egészségi állapot, a betegséghajlamok, az életmód révén szerzett betegségek, a testi fogyatékosságok, a táplálkozás kérdései. Jelzéseket láthatunk a sorsszerű korlátozásokról, a karma terheiről is.

Az Én kiegészítése, a társulás területe. Mutatja a házasságot, a házastársat, az élettársat, az ezekhez való viszonyt, és a társulásokat általában: a társadalommal, egyesületekkel, egyénekkel való társas viszonyt. Ez a választott emberi kapcsolatok, az egyenrangú jogi viszonyok és a nyilvánosság háza.

A külvilággal való kapcsolatba lépést, és ennek visszahatásait jelzi: ide tartoznak a nyílt ellenfelek és ellenségek, az összeütközések, a peres ügyek. Mutatja a szülöttnek azon vonásait, melyekkel a másik nemre vonzást gyakorol. A ház jegye és bolygói által jelzett tulajdonságok jellemzik azokat a személyeket, akikkel a szülöttnek szorosabb kapcsolata van, például a házastársat.

A halál és az átváltozások háza. Ide tartoznak a veszteségek, a sorsszerű áldozathozatal, a halál mikéntje, a halállal kapcsolatos körülmények és dolgok: hagyaték, örökség, végrendelet, előny vagy veszteség mások halála révén. Az élet és a halál nagy kérdéseivel való kapcsolat, a születés előtti és a halál utáni élet, okkult érdeklődés és képességek, az érzékfeletti világ.

A házastárs, élettárs anyagi helyzetére, a nő hozományára, a férj vagyonára, keresetére is utal. Ide soroljuk a banki, tőzsdei ügyleteket, befektetéseket, a nagyobb műtéteket és az azok utáni regenerálódást, valamint a szexualitást is. Itt jelennek meg a magasabb rendű szellemi törekvések, a belső fejlődés, a bölcsesség, az erkölcs, a világnézet, a vallás, a hit, és az ezekhez való viszony.

Ez a ház jelöli a felsőfokú tanulmányokat, az elvont gondolkodást, a filozófiát ugyanúgy, mint a törvénykezést, a jogi dolgokat, a peres ügyeket. Ide tartoznak a nagyobb utazások, és a külfölddel való kapcsolat. A világi érvényesülés területe.

Ide tartozik a hivatás, a pozíció, a karrier, a társadalmi helyzet, a rang és előrejutás, az elismerés és megbecsülés, a hírnév, az ambíció, az elérhető célok és hatalom. Jelzi a nagy nyilvánosság előtti szereplést, a népszerűséget, a sikereket, a törekvések beteljesülését.

Összefügg az erkölcsi felfogással és magatartással is, amennyiben ezek kihatnak az életben elérhető eredményekre. Az anyára, és a vele való kapcsolatra is utal. A szülött életének azok a területei tartoznak ide, amelyek kapcsolatban vannak a szabadságával és függetlenségével, a tilalmak, normák, tabuk, tradíciók ledöntésével, a múlt bilincseitől való megszabadulással, az egyenjogúsággal, a reformáló törekvésekkel.

Ez a ház jelzi az életben várható segítséget és támogatást: mutatja a barátokat, jóakarókat, pártfogókat, a barátsághoz való viszonyt, a társaságot és az abban játszott szerepet, valamint a protekciót. Ide tartoznak a vágyak, remények és tervek, ezek valóra váltásának lehetősége és körülményei. Az Én elszigetelődésének vagy feloldódásának háza: a magány, a befelé fordulás, az elhagyatottság, az elzártság és elszigeteltség, az áldozatvállalás jelzője.

Ide sorolható minden, ami a következőkkel összefügg: kórház, gyógyintézetek, zárt intézetek pl. Jelzi az okkult hajlamokat és képességeket. Vonatkozik a szülött tudatalatti világára, elfojtott érzéseire, mély lelki életére, álmaira, illúzióira, és mindenféle tudati átalakulásra pl. Az önzetlen segítő szolgálat is ide tartozik.

Ez a ház jelezheti a krónikus betegségeket, és a nehezen diagnosztizálható pszichoszomatikus betegségeket, elmezavarokat, az alkoholizmust, és a kábítószer-függőséget. Mutatja a titkokat, a titkos ellenlábasok és ellenségeket. Az ősi kövek mindegyike önálló jelentéssel bír, választ adnak a kérdésekre és problémákra. Ajánlott tartalmak. A hét remekül indul, ám csütörtökön és pénteken sok kitartásra lesz szükségünk. A hét végül szerencsésen, örömtelien zárul. Általános heti horoszkóp következik.

Címkék: állatövi jegyek asztrológia életterületek előrejelzés házak horoszkóp radix uralkodó bolygók. A következő cikk Kristálygyerekek: a legújabb generáció. Kapcsolódó cikkek. Tovább olvasom. Astronet Piactér. Torták, sütemények, úgy ahogy senki nem készíti.

Mindenki megtalálja a legfinomabb vagy épp legkönnyebben elkészíthető recepteket a negyedévente megjelenő magazinunkban. A Lakáskultúra havonta megjelenő prémium lakberendezési magazin. Széleskörű és értékes információkkal szolgál a lakáspiacról, lakberendezési stílusokról. Segít megismerni és megtalálni saját stílusunk. Kiadványunk testi és lelki inspiráció mindenki számára.

Érdekli Önt az önismeret, az önmegvalósítás, illetve a gyermeknevelés, párkapcsolatokkal összefüggő kérdések? TOP 50 megfizethető étterem Ft. Hol ehet kedvező áron minőségi falatokat? Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket.

Ez jövőnk záloga. Regionális hírportálok. A weboldalon sütiket használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Részletes leírás.

Legtöbbször egy személy születési idejére és helyére, vagy más esemény idejére és földrajzi helyére szokás felállítani. Az asztrológus az így elkészített ábrából következtetéseket tud levonni egy ember sorsáról, jelleméről, betegségi hajlamairól, stb.

Az asztrológiai szemléletmód szerint a világ jelenségei leírhatók a négy alapelem — a tűz, a víz, a föld és a levegő — kombinációival. Mindegyik elemhez három-három állatövi jegy tartozik. A tűzhöz és a levegőhöz kapcsolódó jegyek hímnemű, aktív, pozitív, míg a földhöz és a vízhez kötődőek nőnemű, passzív, negatív alap-meghatározottságúak. A pozitív és a negatív jegyek nyilván ellentétes hatásúak, az azonos nemű állatövi jegyek viszont harmonizálnak egymással.

Az ún. Ahogyan a csillagjegyekből, a horoszkópházakból is 12 van. A horoszkópházak mindegyikéhez különféle jelentések társulnak, az emberi lét különféle szféráit jelenítik meg. Ezek vázlatosan a következők:. Emellett utal a horoszkóp tulajdonosának észbeli képességeire, intelligenciája, kommunikációjára is. Utalhat az otthonra, a családra, családi életre is. Emellett utal az életmóddal szerzett betegségekre is. Elsősorban a házasságunkról, társas kapcsolatainkról árulkodik, de az üzleti társulásokról is mesélhet.

Emellett a szexuális vágyakról és a perverziókról is itt tudhatunk meg rejtett igazságokat. Minden ami az embert szellemileg felemeli. Célok, ambíció. Titkokra, titkos ellenségekre is fényt deríthetünk itt. Az asztrológusok az egészen közeli jövőtől a távolabbiig képesek előrejelzéseket felállítani.

A különféle hagyományos és internetes napilapok, magazinok, folyóiratok széles kínálatából attól függően, hogy milyen időközönként jelennek meg a napi, a heti, a havi horoszkópok széles választékát nyújtják az érdeklődőknek. A horoszkópok rengeteg egyéb szempontból is különbözhetnek. A leggyakoribb témakörök, amelyek a különféle tematikus horoszkópok alapját adják a szerelem, a karrier, vagy az általános jellemrajz — csillagjegyekre lebontva.

Bővebben ». Jósaink egyik szeretett eszköze a Tarot kártya, az őket megkeresők kérésére gyakran hívják segítségül ezt az egyik legmegbízhatóbb módszert. Vajon neked mit tartogat ma a Tarot? Íme, legújabb ingyenes Tarot jóslásunk. Koncentrálj a 4 kártyalapra, és válaszd ki azt, amelyik leginkább megszólít.

Sokféle rituálé és hagyomány létezik a tavasz ünneplésére. A több hónapos téli időszak és a napfény hiánya bizony még inkább felerősíti az emberekben a tavaszvárás örömét. Biztosan te is alig várod, hogy levehesd a csizmát és a téli kabátot, de már érkezik a tavasz és hamarosan kopogtat az ajtódon.

Megtelnek a parkok emberekkel és mindenki élvezi a napfényt és a kellemes időt — sőt, még szerelem is a levegőben van. Minden asztrológiai térkép tartalmazza a Holdat, a nyolc bolygót, a tizenkét házat és még sok mást. De szinte minden horoszkóp lényege a Nap, ezért kezdjük listánkat a zodiákus tavaszi jegyeivel. Ismerd meg, melyik évszakhoz tartozol, és hogyan hat rád. Ostara ugyan valamivel kisebb ünnep, mint Beltane vagy Samhain ünnepe, de sokak számára ugyancsak jelentős időszak. Azért is kiemelt jelentőségű, mert Ostara vagyis a tavaszi napéjegyenlőség ideje egyben a tél végét is jelenti.

Március a után valóban éledezni kezd a természet, és hamarosan előkerülhetnek a lengébb holmik. Igazán felüdülés négy hónapnyi hűvös időszak után! Ez a teória alapvetően a csillagjegyedet hívja segítségül, és kiemeli, hogy mire vágsz leginkább egy párkapcsolatban. De természetesen a szerelem nem ismer akadályokat, ezért fontos, hogy mindig nyitott legyél. Hagyd, hogy az élet meglepjen téged, és kövesd ezeket a gyönyörű energiákat, amint azok felmerülnek az életedben, és élvezd ki minden egyes pillanatát!

Az utóbbi időben extra fáradtnak érezted magad? A szellemi és a fizikai kimerültséget mindannyian jól ismerjük, de érezted-e már valaha úgy, hogy a lelked is elfáradt? Amikor az ember életéből hiányzik a napi rutin, az könnyen egyensúlyhiányhoz vezet. Amikor a lélek kimerült, a legapróbb dolgok is óriásinak tűnnek. Ha azt tapasztalod, hogy a dolgok kicsúsznak a kezeid közül, meglehet, hogy ez az oka! Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot.

Spirituális tanácsadó. Megérzéseivel segíti a hozzá fordulókat. Feltárja a múlt és a jövő rejtett dimenzióit. Életfeladatának tartja, hogy útmutatást, fényt, követendő irányt mutasson. Cigánykártyával dolgozik és a tisztánlátás képességét is alkalmazza. Képességeit családi örökségként hozta magával. Válságban irányt mutat, segít megtalálni a helyes utat!

Teomágusként és orákulumként a fényben jár. Képességeit őseitől örökölte. Cigánykártyából és inga segítségével jósol, így szeretne segíteni a hozzá fordulóknak. Kertelés nélkül megmondja az égiek üzenetét. Áldással született, meglátja az emberek lelki és materiális problémáit. Jósláshoz többféle kártyát használ. Aprólékos, minden részletre kiterjedő kérdéseket is szívesen fogad.

Kártyával és ingával segítek a hozzám fordulóknak. A szerelmi problémák szakértője vagyok. Párkapcsolati trénerként é Sorselemző, Tarot kártyával és a püthagoraszi számmisztikával dolgozik. Telemedia Holding Kft. Info: 06 1 25 09 Hungary hungarian Belépés Regisztráció. Hívja jósainkat most! Akciós bankkártyás fizetés 06 1 Főoldal Cikkek Sorselemzés és életút Horoszkóp.

Horoszkóp ezo. Csillagjegyek Bővebben lásd. Négy alapelem Az asztrológiai szemléletmód szerint a világ jelenségei leírhatók a négy alapelem — a tűz, a víz, a föld és a levegő — kombinációival. Horoszkópházak Az ún. Ezek vázlatosan a következők: 1. Vágyak, remények és tervek. A horoszkópok fajtái Az asztrológusok az egészen közeli jövőtől a távolabbiig képesek előrejelzéseket felállítani.

Kapcsolódó cikkek. Testünk terroristái A rákbetegség lelki háttere egy asztrológus szemével. Teavarázs - Szépítő, gyógyító csodafüvek Kávésok és teások. A két élvezeti szert fogyasztók tábora hasonlít a Szuggeráljuk le a kilókat! Legolvasottabb cikkeink.

Kíváncsi vagy, mire számíthatsz a jövőben? Mit tartogat számodra a közeljövő? További cikkeink. Rituálék és szokások a tavasz ünneplésére Sokféle rituálé és hagyomány létezik a tavasz ünneplésére. Melyik évszakhoz tartozik a csillagjegyed? A horoszkópod szerint maradj addig egyedülálló, amíg ilyen párkapcsolatba nem kerülsz! A lelki kimerültség 18 jele Az utóbbi időben extra fáradtnak érezted magad? Hívja megbízható jósainkat most! Teljes jóslista. Elérhető Hívjon most!

Mester jós. Foglalt Kérem keressen később! Nem elérhető Kérem keressen később! Ajánlatok Telefon jóslás Email jóslás. Email jóslás Összes jós Regisztráció Affiliate program. Mi az EZO.