Alomfejtes nagy viz


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,92

MAGYARÁZAT:Alomfejtes nagy viz

A karma a legkülönfélébb csatornákon át képes információt továbbítani nekünk lásd a Fogalomtárban a Karma jelzőrendszere címszót. Ezen belül is a legfontosabbak közé tartoznak az álmokban megjelenő figyelmeztetések, jelzések. A fizikai tünetek, betegségek alig valamivel maradnak alatta jelentőségben, intenzitásban a legsúlyosabb figyelmeztetéseknek: a baleseteknek, illetve össze is mosódnak néha azokkal.

Tulajdonképpen valamennyi szimbólumnak minősül, ha nem is szó eredeti értelmében. Ezért ez a vezető címe ennek a menüpontnak. Márpedig éppenséggel a karmának bevallott célja, hogy a földi életünkben, a földi viszonyok között dolgozzunk rajta, folytonos kutakodás, nyomozás és szimbólumfejtés helyett. Ez azonban az egyik véglet. Mint oly sokszor, ebben is az arany középút lenne az ideális. Tudnivaló, hogy mindenki álmodik, legfeljebb nem emlékszik minden álmára vagy csak nagyon kevésre.

Ahány álmodó, ahány éjszaka, ahány helyzet, annyiféle értelmezése van egy-egy álomszimbólumnak. Igen izgalmas tevékenység az álomfejtés — és igen hasznos. Megoldási kulcsot, válaszokat is ad. Az irányított álmodás egy külön fejezetet igényelne, illetve könyvek sora szól róla.

Jung; Joseph L. Figyelmeztetést hordozhatnak, hogy megmozdult bennünk valamilyen erő, ami esetleg fenyegető is lehet, de legértékesebb tulajdonságaink pl. Természetesen az álomban megjelenő állat rendkívül sokféle üzenetet, karmikus jelzést hordozhat attól függően, hogy valóságos vagy legendás, kölyök vagy felnőtt, szelíd vagy támadó, élő vagy holt, sérült vagy egészséges, hogyan viszonyul hozzá az ember, mit csinál vele.

Ezen felül még ugyanolyan fontos az is, hogy milyen állatról van szó, maga az is egy külön területe a szimbólumfejtésnek, hogy melyik állat miért jelenik meg az ember életében, akár éber állapotban, akár álomban. A beszélő, bölcs állatok direkt üzeneteket hordoznak. A segítő állatok megkönnyítik a tudattalanból feljövő tartalmak feldolgozását.

Ha állattá változik, az a változásra való képességét jelzi. Ennek elérése fontossá válik az álmodó számára. Partnerkapcsolatait is ezek kielégítésére formálhatja, még önállóságának feláldozásával is. Mérce lehet az élettárssal szemben. Megjelenhet e vágyak kielégítetlensége is, neheztelésként.

Ez esetben a partnerrel szembeni elégedetlenség erősödése várható. Férfiaknál: a saját anyjukhoz való viszony tükrözője, igény a szeretetre. Nőknél: saját anyasággal kapcsolatos problémák megjelenítője. Ésszerűség, a környezettel való reális kapcsolat, biztonság. A tradíciók fontosak az álmodó számára legalábbis aktuálisanami összefügg a megfelelő alkalmazkodási stratégiával is.

A tekintély szerepét az érintett életében ugyancsak szimbolizálja. Az álmodónak szüksége van tapasztalatokra, útmutatásra, amit külső személyektől vár. Persze attól függően, hogy az álomban szereplő apafigurát elfogadja-e vagy éppen ellenáll neki. Ha az álmodónak kellemetlen, sőt: fájdalmas az egyedüllét, akkor nyilvánvalóan magányosnak, másoktól elszigeteltnek érzi magát és ettől szenved.

Ha pozitív érzetek jelennek meg az álomban illetve utána, akkor jelenthet függetlenségre törekvést, vagy pedig azt, hogy az álmodó felismeri: saját érzelmi- és mentális állapotával, fejlődésével mások segítsége nélkül kell foglalkoznia. Egy újabb és ugyancsak igen pozitív olvasatban a magány jelképezheti az egységet, teljességet.

Ha több szereplője van az álomnak, akkor mindannyian egy-egy ilyen részt képviselnek. Az idegen azt a részt képviselheti, amelyet az álmodó nem ismer, amit nem tud magáról pedig benne van. Fiatal ember a fejlődésképességet vagy az erre való felhívást szimbolizálja.

Beállítottságok, ideológiák, családi szellemi örökségek, szokások együttese. Az épület rendeltetése informálhat arról, amiről az álmodó mostanában intenzíven foglalkozik. Aréna : önkifejezés és kreativitás. Ha fenyegető tartalma is van: konfliktusok veszik körül, ezeket lehet, hogy nyíltan fel kellene vállalnia. Börtön : csapdák, melyeket az ember önmagának állít. Kötelesség- és bűntudat, amely terhessé válik. Az álmodó nem tud vagy nem akar külső segítséget kérni. Azt is jelezheti, hogy az álmodó nem akar felelősséget vállalni saját életéért, nem akar változtatni, inkább tétlen marad, akár ha egy fokozódó izolációt kell elszenvednie is.

Valamilyen helyzet kilátástalanságát is szimbolizálhatja házasság, más kapcsolatok, munkahely. Elmegyógyintézet : félelem, idegen gondolatok. Lehet provokáló tartalma, hatása is: felhívás arra, hogy fantáziáját, kreativitását használja fel végre az álmodó. Gyár : gond, a szokások, megszokások elleni tiltakozás, az ezektől való szabadulás vágya. Ha rossz, romos állapotban van, akkor a feleslegesség érzése. Változtatni kell az álmodónak hozzáállásán, életmódján.

Jégkunyhó : félgömb formája miatt a tökéletesség jelképe. Ezen felül mivel belül meleg és kívül hideg, a külvilág és belső élet közötti különbséget is mutatja. Kastély : a család iránt felélénkülő érdeklődés, szülők, nagyszülők sorsának alakulása. Gondoskodás, anyai gondoskodás. Romantikus érzelmek, vágy egy érdekesebb vagy emelkedettebb életre. Jelenthet alakoskodást, pózolást, túlzottan a külsőségekkel való törődést.

Kocsma : vidám társaság, fellazulás, de a család vagy a spirituális haladás sérelme árán. Más szituációban: félelem az önkontroll elvesztésétől, függőség veszélye. Vagy: menekülés a valóság elől, viszonylag elfogadott keretek között. Kolostor : visszavonulás, befelé fordulás, a spirituális dolgokkal való foglalkozás igénye, bár nem biztos, hogy valóban kielégítik ezek a motívumok az álmodót.

A másik nemtől történő visszahúzódást is jelezheti, védelmet a sérülésektől, csalódásoktól. Kórház : lelki betegség; a segítség iránti igény. Amilyen osztályra kerül az álmodó, az utalhat a probléma közelebbi okára és természetére is.

Keresi, elfogadja a segítséget, ezért valószínűleg könnyen túljut az akadályon. Kunyhó : ha rossz állapotban van, szegényes, kényelmetlen, akkor az érintett elégedetlen saját életével és sikertelenségét múltbeli eseményeknek tulajdonítja. Ha ez pozitívan változik az álomban, akkor a sors javulására, esetleg annak irányára utal.

Ha eleve vonzó, kellemes a kunyhó, akkor a visszavonulásra, feltöltődésre, magányra, pihenésre vagy intim együttlétre vonatkozó igény, vágy. Múzeum : a múlt emlékei, a jelenlegi életszakaszban aktuálissá váló régi események, vágyak, tervek. Érdemes átgondolni ezeket, s esetleg megvalósítani az eddig nem realizált elképzeléseket.

Pályaudvar : belső vagy külső változás iránti vágy. Kérdés, hogy valóban lép-e az álmodó a változás érdekében, vagy csak sóvárog. A pályaudvar állapota, az ott megjelenő emberek, vagy helyzetek informálhatnak erről és arról is, hogy mi az akadálya a változásnak. Fontos szempont, hogy az úton együtt kell haladni másokkal, méghozzá pontos tervnek megfelelően.

Szálloda : az álmodó a személytelenséget, az idegen környezetet választja jelenlegi kapcsolatai helyett. Nem érez erőt újak teremtéséhez, inkább kivonul a világból. Kérdés, hogy ezt meddig bírja majd? Templom : védelem, menedék — ha vallásos az álmodó, ha nem. Az életét irányító erkölcsi elvekkel való foglalkozásra utal. Torony : személyiség, lélek. Fontos, hogy milyen, mennyi lépcső, ablak, díszítmény van rajta és hol.

Könnyen megközelíthető a teteje, vagy sem, hogyan érzi benne magát az álmodó — spirituális fejlődésével összefüggő tényezőkre mutat. A torony mint fallikus szimbólum jelentheti a férfi minőséggel kapcsolatos tényezőket is. Utalhat a tarot kártya nagy arkánumainak A világítótoronyról külön. Vár, erődítmény : védelem, visszavonulás. Állapotától függően sugall biztonságot vagy annak a hiányát. Ha ostromolják: félelem attól, hogy A női minőséget is jelenti.

Vendéglő : vendégszeretet, kommunikáció, de lehet hogy olyan bizonytalanságra figyelmeztet, amelyet az álmodó életkörülményei miatt érez. Világítótorony : az álmodó látja már életének aktuális fontos feladatát, de még elég távoli lehet a cél. Fontos, hogy ne veszítse szem elől az irányító fényt. Arra is figyelmeztethet azonban, hogy nem elég ha az álmodó bocsát ki jelzéseket kívánságokat, utasításokat, parancsokathanem esetleg másra is kellene figyelnie. Külön szócikk vonatkozik az evésre.

Természetesen az sem közömbös, hogy milyen táplálék jelenik meg álmunkban. A gyümölcsök színe is fontos lehet lásd a színeknél. Hús : testi kielégülés. Nyers hús: fenyegető szerencsétlenség, illetve az ettől való félelem. Kenyér : alapvető tapasztalatok, alapszükségletek.

JavaScript seems to be disabled in your browser. You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. IMemory S Plus matrac. Comfort Deluxe matrac és fedőmatrac. Lux matrac. Siena párna. AdaptiveGO paplan- és párnaszett. Aloe Vera négyévszakos dupla paplan. A négy elem közül Víz, Föld, Levegő, Tűz leggyakrabban a vízhez kötődnek álmainklegyen az folyó, patak, tenger, kútvíz, esővíz vagy épp az óceán. De hogyan tudjuk értelmezni a víz szimbólumát álmainkban?

A legalapvetőbb archetipikus szimbólumok az álomban a négy elem: a Víz, a Föld, a Levegő és a Tűz. Leggyakrabban a vízhez kötődnek álmaink, legyen az folyó, patak, tenger, kútvíz, esővíz vagy épp az óceán. A víz a tudalatti érzelmeket képviseli álmainkban. Ha nyugodt, sima vízről álmodunk, akkor mi magunk is nyugodtak és kiegyensúlyozottak vagyunk.

Viharos vizek, mindent elborító áradatok negatív érzelmeket, félelmet, szorongást, nagyon nagy stresszt fejeznek ki. És ha zavaros, piszkos vízről álmodunk, akkor az érzelmeinkben sem látunk tisztán. Az emelkedő víz, ami elviselhetetlen tud lenni álmainkban, azt jelzi, hogy az érzelmek hamarosan felszínre törnek.

A vízen átívelő híd, palló, vagy hidak látványa az elérhető lehetőségekről küld számunkra üzenetet, mindig az adott kontextusban árnyalva. Így például egy mohás, nyirkos farönk egy patak fölött, vagy egy gyors sodrású vízben a kiálló sziklák azt jelzik, hogy az álom álmodója rizikósnak éli meg a menekülésül szolgáló kiutatvagy az adott irányaban az út folytatását.

A mohás, nyirkos borítás jelzi, hogy valószínűleg csúszós a farönkrég és kevesen használták, vagyis nagyobb kockázattal jár arra indulni. Ha magabiztosan kel át a folyón, az életben is bátran halad előre. Hasonlóképp a gyorsan iramodó folyó is veszélyekkel járés az azon átvezető sziklatömbök is azt jelzik, hogy minden egyes lépés önmagában is kihívás.

Minél könnyebben vágunk neki az akadálynak és jutunk át a túlsó partra, annál inkább érezzük úgy, hogy a valós életben is könnyen fogjuk megoldani a helyzetet, megélni a sokszor sorsfordító változást pl. Ha további embereket lát a hídon átkelni, akkor saját maga lehetséges énjeit és megoldásait, sorsait látja kivetülni. Álmunkban átkeléskor vízbe fúló embert látni azt jelenti, hogy saját magából kell lemondania, hátrahagynia valamitamit az út további részére már nem tud, nem akar magával vinni.

Zavaros, piszkos vízzel álmodni nyugtalanító, és tükrözi az Ön nappali énje érzelmi bizonytalanságát. Megoldásokat keres, de a bevált minták már nem segítik, nem tud korábbi életfilozófiájával, hitvallásával megbirkózni, az új események feldolgozásában ezek a régi hitek, elképzelések hátráltatják, nem lát tisztán, nem látja a kiutat. Sokat segíthet, ha valóban végiggondolja, milyen kérdés nyomasztja, miért, és hogyan szeretne kijutni belőleehhez mi és kinek a segítsége kell.

Legyen kritikus magával szemben, bírálja felül saját reakcióités igyekezzen logikus döntést hozni a sok érzelmi bizonytalanság, keszekuszaság után. Our brands. Szeretnél te is kiemelt ügyfelünk lenni, és exkluzív akciókban részesülni? Már tag vagy? Kattints ide! Már van felhasználói fiókod? Bejelentkezés Még nem jártál nálunk? Regisztrálj most. Kezdőlap Cikkek Álomfejtés Vizes álmaink. Vizes álmaink. Híd a víz fölött A vízen átívelő híd, palló, vagy hidak látványa az elérhető lehetőségekről küld számunkra üzenetet, mindig az adott kontextusban árnyalva.

Ha magabiztosan kel át a folyón, az életben is bátran halad előre Hasonlóképp a gyorsan iramodó folyó is veszélyekkel járés az azon átvezető sziklatömbök is azt jelzik, hogy minden egyes lépés önmagában is kihívás. Mindenkiben magunkat látjuk Ha további embereket lát a hídon átkelni, akkor saját maga lehetséges énjeit és megoldásait, sorsait látja kivetülni.

Piszkos vízzel álmodni Zavaros, piszkos vízzel álmodni nyugtalanító, és tükrözi az Ön nappali énje érzelmi bizonytalanságát. Iratkozz fel hírlevelünkre, és nyerj! Egyéb fontos információ. Hogyan válassza meg a tökéletes alvási környezetet gyermeke számára? Hogyan óvja a matracát? Mi kell a minőségi alváshoz? Hogyan állapíthatja meg, szüksége van-e új ágyra? Dormeo matracok A-tól Z-ig: ritkábban használt kifejezések szótára.