Freud almoskonyv pdf


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,75

MAGYARÁZAT:Freud almoskonyv pdf

P sykoanalys är en riktning inom psykologin där fokus ligger på det omedvetnas betydelse för beteendet. Psykoanalysen är nära förknippad med Sigmund Freud och dennes teori om detet, jaget och överjaget. Den österrikiske läkaren Sigmund Freud var den som lanserade psykoanalysen i slutet av talet.

Enligt Freud styrs vi inte främst av vårt medvetandes förnuft utan av drifter som ofta är av sexuell eller aggressiv natur — dessa går långt tillbaka i människans historia och representerar vikten av fortplantning respektive nödvändiga betingelser för överlevnad. För Freud var människan en i grunden osocial varelse med primitiva böjelser som samhället måste tämja och hämma. De undertryckta impulserna hos människan kan dock genom sublimering utvecklas till civiliserat beteende eller vad vi kallar kultur.

Freuds slutsatser som praktiserande psykiatriker var att patienternas problem ofta stod i samband med händelser från barndomen som utgjorde en latent faktor i det undermedvetna och som kunde påverka personen som vuxen. Det undermedvetna består av sådant som blivit bortträngt från barndomen, men även om det inte kan upplevas styr det en del av individens beteende.

Här kunde drömmar fungera som en länk mellan det medvetna och det omedvetna och i dessa kunde sådant uppenbaras som individen förträngt och som ofta är ofta sexuell eller aggressiv natur. Individers sexuella drifter för vilka Freud använde termen libido anses ofta hämmade av orsaker som påverkar individen på en omedveten nivå.

Ett exempel är modersfixering som avspeglas i att mäns relationer med kvinnor i vuxen ålder kantas av borträngda idéer om åtrå till modern. Normalt är det omedvetna oåtkomligt, men kan frammanas genom psykoanalytisk terapi. Den behandlingsmetod Freud använde sig av där patienten, eller analysandenbefinner sig liggande i en soffa med analytikern bakom sig har blivit en sinnebild för en vanlig typ av psykologisk behandling inte minst framhjälpt genom scener från åtskilliga långfilmer.

Den psykologiska metoden på ett teoretiskt plan kretsade kring att patienten fick berätta fritt om sitt liv och därigenom upptäcka omständigheter som kunde vara av vikt för de psykiska problemen. Psykoanalytikerns roll var dels att lyssna, dels att analysera och komma med slutsatser. Detet, jaget och överjaget är de tre beståndsdelarna i modellen Freud skapade av det mänskliga psyket.

Detet är det psykologiska rum där driftkänslorna befinner sig och styrs av lustprincipen. Denna lustprincip utgörs av individens irrationella, impulsiva och egoistiska sidor här ingår även sexual- och aggressionsdriften.

Överjaget står i kontrast till detet och styrs enligt Freud av den etiska principen. Den etiska principen står i förbindelse med individens tankar kring rätt och fel ur ett moraliskt hänseende. Jaget slutligen representerar individens sätt att anpassa sig till den omgivande miljön och finna en balans mellan lustprincipen och den etiska principen.

Det är när denna balans inte uppnås som personen kan känna ångest. Artikel publicerad: Psykoanalys P sykoanalys är en riktning inom psykologin där fokus ligger på det omedvetnas betydelse för beteendet. Sigmund Freud Den österrikiske läkaren Sigmund Freud var den som lanserade psykoanalysen i slutet av talet. Detet, jaget och överjaget läs vidare Svenska psykoanalytiska föreningen. Perspektiv inom psykologin Kognitiv psykologi Biologisk psykologi Humanistisk psykologi Behaviorism Psykoanalys Socialpsykologi.

Mest lästa artiklar Vårt minne och hur det fungerar Kreativitet Hur vi reagerar på färger Hur vi skapar mening i tillvaron Reklamens psykologiska påverkan Motivation och drivkraft Medelålderns kriser Aggressioner: hur och varför de uppstår Nyhetens behag Faktorerna bakom lycka och välbefinnande Vad avunden gör med oss Vårt humör och dess skiftningar Massbeteenden.

Freuds psykosexuella teori lanserades i slutet av talet och blev då mycket kontroversiell. Freud menade att livsdriften libidon var den starkaste kraften i utvecklingen, därav namnet psykosexuell. Libidon är knuten till olika erogena zoner och tillfredsställs på olika sätt i olika åldrar.

Freud pratar om fem olika stadier. Vid varje fas ställs barnet inför ett problem som måste lösas och som kan innebära frustration och ångest. Lyckas inte barnet lösa problemet finns en risk att barnet fixeras vid en fas, vilket kan ge konsekvenser för det vuxna beteendet. De första sex åren i en människas liv blir därmed avgörande för den framtida utvecklingen. Orala stadiet år — munnen är den erogena zonen som ger lustupplevelser. Barnet utforskar världen med munnen.

Att få använda munnen skapar lust och välbehag och leder till en harmonisk utveckling. Om barnet inte får använda munnen på detta sätt, kan det få problem i vuxen ålder. Barnet styrs av detet. Ett otillfredsställt oralt behov kan då utmynna i en oral karaktär och visar sig genom glupskhet, misstro, svart — vitt tänkande, tröstätande, alkoholism och kanske rökning enligt Freud och psykodynamikerna.

Anala stadiet år — den fysiska utvecklingen har gjort att den erogena zonen har förflyttats från munnen till ändtarmen analen och urinrörsöppningen. Detta ger en känsla av makt i förhållande till föräldrarna. Barnet blir i denna fas en egen individ och självständigheten grundläggs jagutveckling. Barnet vill ha mer kontroll över sin tillvaro och befinner sig i trotsåldern. Freud menar att problem under denna tid kan i vuxen ålder visa sig i anal karaktär.

Barnet upptäcker sin kropp, upplever lustkänslor när de rör sina könsorgan och intresserar sig för hur andras könsorgan ser ut. I den falliska fasen blir pojken kär i mamma och vill komma henne närmare och hålla undan sin rival pappan — oidipuskomplex.

Flickan vill vara närmare sin pappa och hålla undan mamma från pappa — elektrakomplex. Barnet förs in i ett komplicerat triangeldrama där det lär sig att konkurrera och förföra och förbereds därmed för kommande förälskelser senare i livet. Eftersom pappan är i vägen för pojkens kärlek till mamman uppstår det en önskan hos pojken om att göra sig av med pappan. En inre konflikt uppstår hos pojken, eftersom han samtidigt älskar pappan. Pappan är dessutom en övermäktig motståndare och pojken blir rädd för att bli kastrerad av fadern och drabbas av kastrationsångest.

Pojken inser att han inte kan vinna kampen och inser att han måste bli som pappa för att vinna någon som är som mamma. De vill då visa att de är riktiga män och att de inte i symbolisk mening blivit kastrerade av fadern. Detta kan yttra sig i att de köper en fräck bil, Porsche framför en Ford Fiesta, eller blir Don Juan typer och avverkar kvinnor på löpande band.

För flickans del finns en vrede mot modern eftersom hon inte fött henne med penis. Freud kallade detta fenomen för penisavund. Flickan löser konflikten på samma sätt som pojken genom identifikation med föräldern av samma kön. Barnet övertar normer, beteende, attityder och regler och en könsidentitet utvecklas. De blir sedan en del av barnets överjag. Även flickor kan senare utveckla en fallisk natur om de inte lyckats identifiera sig med modern. Detta kan yttra sig i att de blir mycket flirtiga, förföriska, romantiska och är kanske är otrogna gentemot pojkvännen.

Symboliskt ska detta anspela på flickans försök att charma sin fader. Latenta stadiet år — libidon är vilande. Lugnet före stormen puberteten. Andra delar av personligheten utvecklas desto mer. Att vara med kompisar är oerhört viktigt och fritidsintressen tar stor plats. Barnet börjar nu i skolan, med allt vad det kan innebära.

Det andra könet kan upplevas som hotfullt och det blir mycket hysteri över kill- och tjejbaciller. Barnet väljer oftast kompis av samma kön. Överjagets stränga regler och förhållningsorder mjukas upp en aning under denna tid. Genitala stadiet 12 år — puberteten, då den vuxna sexualiteten uppstår och därmed är den psykosexuella utvecklingen avslutad. Åter riktas intresset mot könsorganen, men nu med en mer vuxen blick som ofta inkluderar en annan människa.

Oidipusproblematiken från förr kommer också upp till ytan igen och vi får en andra chans att lösa den falliska konflikten. Känns den lämplig? Varför och varför inte isåfall? Tacksam för svar! Kanske är det så att du inte är aktiv här längre, känner dock att jag måste slänga iväg en fråga.

Om lilla flickan skulle se fadern som en rival, betyder det då att hon kommer växa upp som lesbisk? Hur fungerar detta om barnet är homosexuellt? Så blir sonen kär i pappan istället, och om det är så borde man kunna avläsa rätt tidigt på ett psykologiskt stadie vilken läggning barnet kommer få. Tacksam för svar. Du kommenterar med ditt WordPress. Du kommenterar med ditt Google-konto.

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Meddela mig om vidare kommentarer via e-post. Meddela mig om nya inlägg via e-post. Fröken Ninas psykologiklassrum. Hoppa till innehåll. Hem Välkommen Om mig! Välkommen till psykologikursen Psykologi 1 Kursinnehåll och kursupplägg Kursplan, centralt innehåll och kunskapskrav Kurslitteratur Psykologi 2a Kursupplägg och kursinnehåll Kursplan, centralt innehåll och kunskapskrav Kurslitteratur Kontakt Provtider Studieteknik Psykologi 1 Område 1 — Psykologins historia och utveckling Mål, innehåll och arbetssätt Freud och psykoanalysen Freud och samhället Freud fem utgångspunkter Den topografiska hypotesen Freuds personlighetsteori Freuds utvecklingsteori Försvarsmekanismer Drömmens roll Beteendeperspektivet Pavlov och den klassiska inlärningen Teoretikern John B.

Watson B. Selektiv och subjektiv process Aktiv process Stimuleringens betydelse Mönster i perceptionen Social perception Minnet Minneskurvan och glömska Vittnespsykologi Område 2 — Differentiell psykologi Utvecklingspsykologi Utvecklingsteorier Syskonskarans placering Att forska och testa Personlighet Intelligens Manligt och kvinnligt Område 3 — Psykisk ohälsa — sjuk eller frisk?

Friskt och sjukt Psykiatrins historia Olika typer av psykisk ohälsa Att sätta diagnos! Freuds utvecklingsteori Freuds psykosexuella teori lanserades i slutet av talet och blev då mycket kontroversiell.

Freuds psykosexuella utveckling Tidsgränserna är ungerfärliga och varierar från individ till individ. Share this: Twitter Facebook. Gilla Gilla Laddar Dennis skriver:. Linnea skriver:. Josephine skriver:. Linnis skriver:. Kommentera Avbryt svar Skriv din kommentar här Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:.

E-post obligatoriskt Adressen lämnas aldrig ut. Namn obligatoriskt. Sök efter:. Blogg på WordPress. Skriv dina tankar här E-post Obligatorisk Namn Obligatorisk Webbplats. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning.