Alomfejtes szennyes ruha


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,98

MAGYARÁZAT:Alomfejtes szennyes ruha

Seite von Vorwärts. Návod k instalaci a obsluze pračky. Használati útmutató. Handleiding voor installatie en gebruik van het apparaat. Gebrauchs- und Installationsanleitung. Mielõtt üzembehelyezné és használná a készuüléket, olvassa el alaposan a használati útmutatót. Alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen dient men aandachtig de. Před instalací a použitím přístroje čtěte pozorně návod k obsluze.

Vor Installation und Gebrauch des Gerates bitte die Gebrauchs- und. Installationsanleitung sorgfaltig durchlesen. Inhalt sverzeichnis. Vorherige Seite. Nächste Seite. Alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen dient men aandachtig de gebruiksaanwijzing te lezen. Uvolněte všechny 3 transportní šrouby a vyndejte je.

Otvory zakryjte umě- lohmotnými deskami, které jste předtím odstranili. Druhý konec hadice připevněte na přívod vody. Po dokončení tohoto úkonu dobře utáhněte spojovací Ověřte si, zda napětí, které přichází do sít ové Elektrická Seite 7 Česky Existuje také možnost nastavit výšku ozdobných dvířek podle určitého předmětu, jímž se dekorace spotřebiče sladí s ostatním kuchyňským nábytkem.

Uvolněte šrouby v pantech a posuvem do strany odmontujte dvířka pračky. Odstraňte spodní och- ranný rám tím, že uvolníte příslušné šroubky. Seite 8 Pračky Fagor také umožňují změnit směr otevírání dvířek. Sejměte původní desku pračky společně s vnitřním plechem tak, že uvolníte šrouby, které V případě, že by jste potřebovali vyměnit vrchní desku spotřebiče, požádejte v servisní technické službě, o ochranný plech a dále postupujte následujícím způsobem: Umístěte na pračku Odmontujte vrchní Malé předměty by mohly poškodit motorové čerpadlo pro odtok vody.

Na jemné Málo znečištěné prád- lo perte nejlépe v krátkém programu a ve studené vodě. Běžně znečištěné prádlo perte v pro- gramu bez předpírky. Velmi znečištěné prádlo můžete prát v dlouhém programu s předpírkou. Seite 12 V této pračce je možné také používat tekuté prací prostředky, pro něž je určen zvláštní zásob- ník, který můžete získat v naší servisní síti.

Zvláštní zásobník je třeba umístit do přihrádky, určené na praní. Mějte na paměti, že dávka prášku na praní, kterou by jste měli nasypat do zásobníku, vždy závisí Seite 15 Česky Při každé změně pro- modelusi podle vlastního gramu během volby se zvolené výběru zvolte jednotlivé Seite 18 Volba zajištění pračky Pojistná funkce Zajištění zabezpečí, aby nevhodná manipulace s různými tlačítky neovliv- nila průběh nastaveného programu ani možnosti praní.

Používá se zejména k tomu, aby se dětem zabránilo v jakékoli mani- pulaci se spotřebičem apod. Sepnutí zajištění Zajištění se spíná tak, že se současně Hledáček, umístěný nad tímto tlačítkem, se rozsvítí a pračka se uvede do chodu v nastaveném pro- gramu a zvolených vol- bách praní. Je-li vaše pračka vybavena displejem, můžete si v kterémkoliv okamžiku ověřit, kolik Uvolněte spodní lištu jemným tahem za její boční strany a současně jí otáčejte směrem dolů, abyste ji mohli vyjmout z úchytek.

V případě, že ze stran nemáte možný Po omytí pračku vysušte jemným hadříkem. Může to být proto, že pračka je vybavena systémem, který má schopnost se přizpůsobit množství vloženého prádla a druhu tka- nin tím, že nastaví vhodnou hladinu vody a spotřebu energie, čímž napomáhá ochraně životního prostředí. A proto, i když se vám zdá, že množství Dříve, než se svého spotřebiče zbavíte, přeřízněte přívodní kabel, abyste ho úplně vyřadili z provozu. Seite Magyar A készüléket csak háztartásban és rendeltetésszerű célokra szabad alkalmazni.

Köszönjük, hogy cégünket bizalmával megtisztelte és az általunk forgalmazott háztartási készülék mellett döntött. Bízunk abban, hogy a most megvásárolt termék sok örömet szerez majd Önnek. Állandóan bővülő termékválasztékunkat mintaboltunkban és vis- zonteladóinknál figyelemmel kísérheti.

Lazítsa meg a leblokkolás 3 csa- varját és húzza ki őket. Feddje be a lyuka- kat az előzően levett műanyag táblákkal. Kapcsolja a vezeték külső könyökcsövét az elektronszelep menetes bejáratához, amely a gép hátsó részénél található.

Kapcsolja a cső másik végét a vízkivi- teli csőhöz. Miután végrehajtotta a műveletet, húzza meg jól a kapcsoló- dási csavart. Fontos, hogy a mosógépet megfelelő a táblán leírtaknak. Az elektromos csatlakozást — Seite 33 Magyar Szintén lehetősége van beállítani a díszíthető ajtó mag- asságát azért, hogy a többi konyhabútorral egy szintbe lehessen hozni. Lazítsa meg a csu- klópánt csavarjait és egy oldalsó meghú- zással, vegye le mosógépe ajtaját.

Meglazítván a csa- varokat vegye le az alsó Seite 34 Ezenkívül, a Fagor mosógépek megengedik az ajtónyitás irányá- nak változtatását. Meglazítván a csa- varokat vegye le az alsó védelem keretét. Húzza ki a mosó- géppel kapott panelt, a belső Ha szüksége van a mosógépe fedelénk kic- serélésére, kérje a védőlemezt a Vevőszolgálattól, és Meglazítván a csava- tegye a következő lépéseket: rokat, vegye ki a fedél tartóelemeit.

A kis tárgyak a vízkivezető motorbom- bát eltömíthetik. Osztályozza a ruhát szövetei vagy gyártási módja szerint. Seite 37 Magyar Osztályozza ruhaneműit szen- nyezettségük szerint. Az enyhén szennyes ruhaneműket mossa lehetőleg rövid pro- gramon és hideg vízben. Az általában szenn- yes ruhaneműket mossa egy előmosás nélküli programmal. Seite 38 Ebben a mosógépben Ön alkalmazhat folyékony mosósz- ereket, amihez választható mosósz- ertartót használhat és amit a Vevőszolgálat Hálózatán keresztűl igényelhet.

A választható mosószer- tartót a mosás rekeszében kell elhe- lyezni. Emlékeztetjük, hogy a felhasználandó mosósz- eradag mindig függ a: G A mosásra váró ruha mennyiségétől. Seite 41 Magyar A választáskor tatás a kiválsztás alatt, kigyullad a megfelelő Seite 43 Magyar Billentyű: Extra Billentyű: Mosás Billentyű: öblítés időtartamának Könnyő vasalás lecsökkentése A ruha utolsó Ez a parancs elkerüli a öblítésének mértékét Ennek a parancsnak a ruhaneműkön emeli nagy mennyiségű kiválasztása által keletkezendő adagok és érzékeny elérhetjük a program győrődéseket ezzel a bőrű Seite 44 A blokkolás kiválasztása A blokkolás működése Blokkoláskor meggyőződünk arról, hogy a különböző bil- lentyűk manipulációi nem befolyásolják a programot és a kiválsz- tott mosóparancsokat sem.

Ezt a gyerekek által előidézett manip- ulációk elkerülés végett alkalmazzák, stb. A blokkolás működése A blokkolást úgy hozzuk működésbe, hogy egyidejüleg megny- omjuk és nyomva tartjuk Ki fog gyul- ladni a billentyű fölötti látómező és a mosógép a parancsokkal ellátott kiválasztott programot kezdi véghezvinni. Ha mosógépe ren- delkezik látómezővel, minden pillanatban látni fogja a mosás befejezéséhez fenntmaradó Lazítsa meg a lába- zatot óvatosan oldalról meghúzva, ugyanakkor lefelé hajtva, hogy utólag kiakaszthassuk a csapokat.

Utána szárítsa jól meg egy puha ronggyal. A belsejében valószínűleg azt Ön meg nincs semmiféle biztosíték tudja oldani, miután tanul- vagy hasonló alkatrész, mányozta az amit a haszonélvező Amikor észrevesszük ezt a hibát, fel fog kapcsolódni — villogásszerűen és váltakozó módon a Mosás és Öblítés látómezője vagy ha mosógépe rendelkezik látómezővel, Fet fog mutatni.

A víz rossz bemenetelenék hibája betudható egy vízszü- — Ez annak köszönhető, hogy a mosógép egy olyan rendsze- rrel van ellátva, amelyik képes alkalmazkodni a ruha menn- yiségéhez és a szövet fajtájához hozzáigazítván a vízszintet és a felhasznált energiát, azért hogy fenntartsuk a környezet védelmét. Mielőtt megszabadulna a használt gépétől, hatástalanítsa úgy, hogy elvágja a kon- nektorba csatlakozó kábelt.

Deze garantie dekt aan- toonbare defecten in materiaal, fabricage en functioneren van onderdelen van de Fagor apparaten tot maximaal 3 jaar na de datum van aankoop. Draai de 3 vergren- delings-schroeven los en verwijder die. Maak de gaten dicht met de eerder verwijderde plastic afdekplaatjes. Sluit het andere uitein- de van de buis aan op de waterinlaat.

Seite 59 Nederland Tevens bestaat de mogelijkheid de hoog- te van de deur te vers- tellen om die op gelijke hoogte te brengen met de rest van de keuken- meubels. Draai de schroeven van de scharnieren los en schuif de deur daar dan zij- waarts uit. Seite 60 Bovendien is het moge- lijk bij Fagor om de openingskant van de deur te veranderen Draai de schroeven van de scharnieren los en schuif de deur daar dan zij- waarts uit. Maak de onderste beschermlijst los door de schroeven los te draaien.

Indien u de bovenplaat van de wasmachine moet vervangen vraag dan een beschermplaat aan bij de Technische Dienst, en voer de vol- Verwijder de bevesti- gende handelingen uit Kleine voor- werpen kunnen de motorpomp verstoppen tijdens het wegpom- pen van het water. Seite 63 Nederland Sorteer uw was- goed op mate van vervuiling. Licht vervuild was- goed dient bij voor- keur in een kort en koud programma gewassen te wor- den.

Öreg embernek: fáradtság; fiatalnak: szerencsés vállalkozás. Padláson járni: mutat halálesetet. Padlásról leesni: terveink összedőlése. Padláslyukból valakit látni: jelentőségteljes találkozás. Égő padlás: idegen ember látogatása. Padlást leszakadni látni: jegyzi örömünk végét. Padláson asszonyt látni: adósság, ugyanott leányt: házasság.

Régi naptár. Padlásunkon járó-kelő emberek: jegyeznek nagy bajt egy adósság miatt. Padlón feküdni: betegnek gyógyulás. Padlón járni: nagy gond. Padlót rakn i: nem sikerült terv. Lángoló padló: egy elveszettnek hitt családtag visszatérése. Görcsös, régi padló: valakinek a halála, aki hozzánk tartozik.

Ropogó padló: vendég rossz hírrel. Igen fehér padló: kedves asszony látogatása. Szőnyeges padló: mutat hatósá gi embereket. Gyékényes padló: utazás. Dur ranó vagy éneklő palack: mutatja barátaid hűtlenségét. Melegvizes palack: betegnek gyengülés, útonjárónak: keserves találkozás.

Hideg palack: elmaradó vendég. Teli palack: vándorlás, üres palack: nagy csalódás. Eltört palack: váratlan kellemetlenség a hatósággal. Esetleg betegség. Borospalack, amelyből nem folyna bor: lappangó betegség. Sok palack: gond a gazdaságban. Táncoló palack: öregember látogatása. Repedt palack: kacér asszony. Kis és szép palack: gyarapodás; jegyez esetleg kisleányt is. Kálnay László. Aranyozott palack: gyermeket jegyez gyermektelennek, másnak: sok kiadást.

Kis Böske. Elérhetetlen palack: szomjasnak nagy megkönnyebbülés. Pálcás ember, aki jönne udvarunkba: rossz hír. Pálcás emberrel együtt járni: mutat közeli tömlöcöt. Nagy pálca asszony kezében: nagy kívánság kicsiny eredménye. Kis pálca: megelégedett élet. A különös álmokban: asszonyoktól megpálcázt atni és velük jól érezni magunkat: mutat gyötrelmes szerelmet.

Asszonynak férjétől pálcaütést kapni: boldog szerelem. Pálmafa levelei között elrejtőzni: jegyzi; hogy nagy társaság előtt váratlan kitüntetés ér. Pálmát vinni: szerencse. Ha másé: irigység, ha miénk: hízelkedés, gond és fájdalom. Palotát rombolni: elveszített tekintély. Palotába menni: félelem. Amelyen üldögélünk: jegyzi mindennapi életünket, amelyen fekszünk: jegyzi különös vágyainkat. Pamlagon hanyatt feküdni: egy nő szerelme, amelyet elérünk. Pamlagról leesni: kiábrándulás egy megnyertnek hitt szerelmi összeköttetésből.

Idegen pamlagon heverni: mutatja asszonyunk hűségét. Ha asszonyunkat látnánk idegen pamlagon: felesleges féltékenység. Asszony és férfi a pamlagon: zavaros élet. Legombolyítani: nem nagy szerencse. Üzletes embernek: károsodás. Pamutot szedni: tisztelet. Rendszerint: hideg időjárás. Annak, kinek oka van a pandúrtól félni: könnyebbülés. Kernerben: asszonynak: kellemes szórakozás. Pandúrt fogni: veszedelem egy vásár miatt.

Lókereskedőnek: jó vásár. Az es könyvben: pántlikát mérni, minél hosszabbat, antul nagyobb kellemetlenség. Pántlikát venni: hű barátnő. Pántlikát hordani: pletykaság. Piros pántlika: t ánc; zöld: remény; fekete: gyász. Radics Mária szerint: pántlikába öltözködni, amelyből mezítelen testünk látszana: leánynak szerelmi sikert, asszonynak elárulást mutat.

Ugyanott: pántlikás giliszta szerelmeseknek: nagy kiábrándulást is jegyez. Sok pántlika: sok szerető. Pántlikás szíved: rongyos kötőfék. Pántlikát kapni idegen férfitól: leánynak nagy szerencse, asszonynak szomorúság. Elveszített pántlika: elveszített szív. A "lipcsei nagykönyvben": papagáj, amely megharapna: irigy barátnőt jelez; beszélő papagájt hallani: gonosz gúny. Papagáj asszony kontyában: áruló levél.

Írást hoznak: amely nem okoz örömet. Papírra írni: vigyázat adósaidra. Papírt lobogtatni: nagy károsodás. Lipcsei szerint: asszonytól papucsot kapni: mutat rövides szerelmi boldogságot. Asszonynak férfitól papucsot kapni: házasságtörés. Papucsot ve nni: utazás, lopni: bátorság. Papucsban járni: zavaros idő. Kernerben: piros papucs: jegyez víg, szőke asszonyt, fekete papucs: szomorú, barna asszonyt. Elveszített papucs: elveszített szerető. Új papucs: új szerető. Papucsos férfi: rossz hír.

Régi papucs: nem teljesülő vágy. Szomszéd papucsa: költözködés. Látni: szorongatott helyzet; benne részt venni: félelem adósság miatt. Paradicsomot inni: férfinak nevetséges, asszonynak: hónapszám. Paradicsomot befőzni: nagy öröm a háznál. Paradicsomot szedni: szeretőt cserélni.

Az es könyvben: paraszt, ha megcsalna: kigúnyolnak; parasztnak eladni valamit: hosszú élet; paraszt, aki kergetne: biztos örökség; paraszttal beszélni: önhittség. Radics szerint: öreg parasztasszony: nagy veszekedés; fiatal parasztasszony: jegyez dolgos, jó feleséget.

Parasztszobában lenni: minden jóra fordul. Parasztokkal veszekedni: nagy uraság. Parasztot deresre húzatni: ajándék. Gvadányi mondja: huncut a paraszt, miként egy araszt. Valakinek nagy gondot, szomorúságot okozunk. Párnán aludni: rejtett fájdalom. Párnát ajándékba kapni: gond jön a házhoz. Párnát vízen úszni látni: megkönnyebbülés.

Kemény párna: rabság. Pelyhespárna: gazdag asszony.