Alomfejtes jeges viz


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,52

MAGYARÁZAT:Alomfejtes jeges viz

Olyan vadállat, amely tényleg veszedelmes lehet az emberre, tigris, párduc stb. Kontárkodás; olyasmire vállalkozol, olyan dologba szólsz bele, amihez nem értesz. Ha rád vadásznak: érzelemrablás, elhódítási kísérlet. Ha Te vadászol: fortélyos viselkedés, a kerülôutak elônyben részesítése, ott is, ahol erre semmi szükség.

Ha nem ébreszt idegenkedést, félelmet: jó barátság, szeretetteljes kapcsolat; ha riadalmat, ijedtséget kelt: szokatlannak ítélt vágyak, indulatok. Autósálomban a vaddisznó: közterületi felügyelô; diákálomban: tornaföldrajz szakos tanár; túlszabályozott osztálykirándulás.

Ha kezedbe tartod, szorítod: fösvénység. Ha elgurul: pénzhiány; alulfizetettség, illetve ennek az érzete. Vadgesztenyét enni, az ízét érezni: nôk álmában: kellemes emlékek; férfiak álmában: érdekes vágyak. Öjságolvasás; az írott, nyomtatott szöveg tisztelete, elônyben részesítése a saját tapasztalattal szemben. Nem túl diplomatikus, de jogos szembehelyezkedés; vadlovat megülni nagyon nagy erôt kell venned magadon ahhoz, hogy jó hatásfokkal mûködj, hogy indulataidat fékentartsd. Villamos vágány: jó irányba haladsz, hamarosan eléred a kitûzött célod; vonat vágány: a cél még kicsit távol van, de nem elérhetetlen.

Valamit felvágni: vakmerô, majdnem kivitelezhetetlen tervek, amelyek akár jól is elsülhetnek, vagy kudarcba fulladnak; megvágni magad: magadba folytott düh, méreg; megvágni valakit: nôk álmában: féltékenység, férfiak álmában: rivalizálás. Egy üzlet megkötésekor vagy kapcsolat kialakulása elôtt nagyon nézz utána a partnerednek, mert lehet hogy bajba sodor! Sunyi szándék; hízelgés. Hûtôszekrénybôl kivett, kemény vaj, vaj, amivel nem tudsz anyagszerûen bánni: nem váltottad ki azt a hatást, amelyet szerettél volna; szándékaid, terveid nem válthatók valóra.

Vak, aki egyenesen felénk jönne, s ránk mutatna: jegyzi, hogy titkainkat a tyúk is kikaparja Krúdy. Mások alábecsülése; arra bazírozol, hogy a többi ember nem olyan jó megfigyelô, mint Te, avagy együgyû ahhoz, hogy átlásson rajtad. Megvakulni: semmi áron sem akarsz valami fontos dolgot, körülményt észrevenni; érzelmi kényelmesség, lustaság.

Vakot vezetni: sokat adsz a látszatra. Jó szervezés; megrepedt, sérült vakolat: akadályba ütközöl; felpúposodó vakolat: kéretlen tanácsot kapsz. Rendbehozol egy elrontott dolgot; kibékítesz egy haragost. Esendô, tévedékeny természet; vakondokvájat: nagy feneket kerítesz egy jelentéktelen ügynek.

Nem kaptál elég idôt egy dolog elintézésére; nem hagyták végigmondani, amit akartál. Nem mûködô vaku: rossz partnerkapcsolat. Hasznos tervek. Megvalósítható feladat, szilárd elképzelés. Vályogot vetni: kellemes munkahely. Vályogházat ha elvisz a víz: figyelmeztetés, újítsd meg a lakás biztosításod!

Egy kis titkod kiderül, amit rejtegetsz. Te vagy a vámôr: beteljesülô vágyak. Valaki rossz irányba próbál befolyásolni, a hatása alá akar keríteni, hogy utána kihasználjon. Ha valamelyik szeretted válik vámpírrá: túlzott áldozatot hozol érte, lehet hogy bûntudatból vagy a túlzott megfelelési kényszered miatt. Nem pihensz és nem nézed a saját érdekeidet, csak hogy annak a másiknak jó legyen, de ez saját magad megcsalása. Ne csinálj magadból mártírt! Ha te magad vagy a vándor: szabadság kedvelô természet, szereted a kötetlen dolgokat.

Válassz magadnak olyan foglalkozást, ahol rugalmasságodat kamatoztathatod. Várkapun átmenni, ha az szûkül: születési emlék. Várban valakivel találkozni: össze fogsz veszni vele. Vár ha összeomlik: családi perpatvar, vita várható. Fiatal lányok álmában: félsz a terhességtôl, miközben fellángol az anyai ösztön is. Tudatalatt örülnél egy gyermeknek, de az eszed azt súgja, korai lenne még. Felnôtt nôk álmában akik már szültek: ha örömmel tölt el: boldogan vállalnál egy újabb gyermeket; ha félelemmel tölt el: a nehéz szülés rossz emlékei törtek felszínre, lehet hogy környezeted elvárná, hogy több gyermeked legyen, de te nem akarod vállalni.

Ha Te vagy: félvállról vett kapcsolat; varázslóval találkozni: megközelíthetetlennek vélt személy; epekedés egy távollévô után. Kellemetlenkedô ismerôs; rémhír. Varjú, ha rádszáll: nem engednek örülni; joykiller örömgyilkos ismerôs, környezet angliai magyarázat. Általában: a társasági élet hiánya, magányosnak érzed magad, összefolynak a mindennapok. Ismeretlen város ha ott kiigazodsz: nagy fokú önbizalom; ha eltévedsz: halogatás, tehetetlenség.

Nagyvárosban örömmel sétálni: boldogság, kiegyensúlyozottság. Szorgalom; kézzel varrni: jól tudsz bánni az emberekkel; géppel varrni: kissé sablonos, de ügyes viselkedés. Ruhát varrni: tehetséges alakoskodás. Régi varrógép: tiszteletet érdemlô hozzátartozó. Erôfitogtatás; könnyen kikezdhetô önbizalom. Rozsdás vas: régi dicsôség, meghaladott elképzelések. Izzó vas: közösségi szellem. Olyan dolgot vásárolni ami szükségtelen: becsapnak. Sétálni a vásárban: ábrándozás. Apró ajándékot kapsz, vagy meglepetésben lesz részed.

Nôk álmában: terhesség körüli gondolatok, esetleg félelem a terhességtôl. Vászon lepedô: figyelmeztetés! Meg fogsz betegedni vagy egy hozzád közel álló ember lesz beteg. Plátói szerelem fûz valakihez. Ha vázát formálsz: alkalmazkodó természet, szinte mindenkivel jóban tudsz lenni. Törött váza: szerelmed nem talál viszonzásra. Eléred céljaidat. Ha a végállomásról nem indul tovább jármû: úgy érzed megszerezted amit akartál, de nem tudod mi legyen a következô lépés.

Intô álom! Örzelmi labilitásodra építve kihasználnak téged és olyan helyzetbe kényszerítenek amibôl problémád lehet késôbb. Krúdy szerint: nagy küzdelemmel elért eredmény. Szerintem inkább nem kellôképpen végiggondolt vélemény, harsány kinyilatkozás. Ha kedves vendég, örömmel fogadod: ôszinteség, barátkozó természet.

Ha régen látott ismerôsöd, akire ébren nem gondolsz, jönne hozzád vendégségbe: keress a közös ismerôsök között, megtalálod, hogy álmod kire vonatkozik. Ijesztô vendég: kitérsz egy beszélgetés elôl; itt az ideje, hogy tisztázz egy félreértést, hogy elnézést kérj attól, akit megbántottál.

Szeretsz haragudni, begurulni. Mesterségesen fölhergeled magad. A szenvedély és a kegyetlenség szimbóluma, gyakran szexuális jelentéssel is bír. Ha te vérzel: önsanyargatás, bûntudat, önsajnálat, másoknak mindig a problémáidról fecsegsz, sértôdékenység; havi vérzés: a terhességgel kapcsolatos vegyes érzelmek, az attól való félelem. Vérzô embert látni: ha ellenséged: hát hasonlókat kívánnál neki, örömmel töltene el ha így látnád.

Ha számodra kedves ember vérzik: félted ôt valamitôl, esetleg betegség jele. Vérfolt: bûntudat, kellemetlen emlék. Látni Igazságtalanul hibáztatsz valakit azért a kényelmetlenségért, amelybe kerültél. Lásd még; ÖTNI. Felejteni igyekszel; iparkodsz megszabadulni egy kínzó emléktôl. Ha látod: bajkeverés; ha versenyzel: kirekesztettnek érzed magad. Örzelmeid által kiszolgáltatottá, sebezhetôvé válsz; megpróbálsz bekeményíteni, de sikertelenül. Szorgalmas, kitartó természet.

Szobrot vésni: alkotókedv, valósítsd meg elképzelésed! Túl könnyedén kezeled egy konfliktusodat, nem fordítasz kellô figyelmet egy lehetséges buktatóra; lekicsinyeled riválisaid. Haragszol arra akivel veszekedsz, csak esetleg nem mered neki megmondani. Ha olyannal veszekszel akivel már rég nem tartod a kapcsolatot, álmodban veszel elégtételt rajta, kellemetlen érzéseid vele szemben már csitulnak.

Örzelmi pánik, meghátrálás. Több vasat tartasz a tûzben és félsz hogy megégeted magad bármelyik irányba döntesz. Menekülni próbálsz egy kellemetlen helyzetbôl, amelybôl nem találod a kiutat. Vészkijáraton átmenni: tisztességtelen módon, de kilábalsz a bonyodalomból.

Fejlôdés; belátod tévedésed, kijavítod hibád. Padlóviasz: keresgélés emlékeid között; kiszínezett múlt. Lágy viasz: befolyásolhatóság. Félelem; érzelmek, amelyektôl zavarba jössz. Vihar, amely fákat dönt: nôk álmában: gyûlölködés; férfiak álmában: rettegés, szorongás.

Öreg embernek: fáradtság; fiatalnak: szerencsés vállalkozás. Padláson járni: mutat halálesetet. Padlásról leesni: terveink összedőlése. Padláslyukból valakit látni: jelentőségteljes találkozás. Égő padlás: idegen ember látogatása. Padlást leszakadni látni: jegyzi örömünk végét. Padláson asszonyt látni: adósság, ugyanott leányt: házasság. Régi naptár. Padlásunkon járó-kelő emberek: jegyeznek nagy bajt egy adósság miatt.

Padlón feküdni: betegnek gyógyulás. Padlón járni: nagy gond. Padlót rakn i: nem sikerült terv. Lángoló padló: egy elveszettnek hitt családtag visszatérése. Görcsös, régi padló: valakinek a halála, aki hozzánk tartozik. Ropogó padló: vendég rossz hírrel. Igen fehér padló: kedves asszony látogatása. Szőnyeges padló: mutat hatósá gi embereket. Gyékényes padló: utazás. Dur ranó vagy éneklő palack: mutatja barátaid hűtlenségét.

Melegvizes palack: betegnek gyengülés, útonjárónak: keserves találkozás. Hideg palack: elmaradó vendég. Teli palack: vándorlás, üres palack: nagy csalódás. Eltört palack: váratlan kellemetlenség a hatósággal. Esetleg betegség. Borospalack, amelyből nem folyna bor: lappangó betegség. Sok palack: gond a gazdaságban.

Táncoló palack: öregember látogatása. Repedt palack: kacér asszony. Kis és szép palack: gyarapodás; jegyez esetleg kisleányt is. Kálnay László. Aranyozott palack: gyermeket jegyez gyermektelennek, másnak: sok kiadást. Kis Böske. Elérhetetlen palack: szomjasnak nagy megkönnyebbülés. Pálcás ember, aki jönne udvarunkba: rossz hír.

Pálcás emberrel együtt járni: mutat közeli tömlöcöt. Nagy pálca asszony kezében: nagy kívánság kicsiny eredménye. Kis pálca: megelégedett élet. A különös álmokban: asszonyoktól megpálcázt atni és velük jól érezni magunkat: mutat gyötrelmes szerelmet. Asszonynak férjétől pálcaütést kapni: boldog szerelem.

Pálmafa levelei között elrejtőzni: jegyzi; hogy nagy társaság előtt váratlan kitüntetés ér. Pálmát vinni: szerencse. Ha másé: irigység, ha miénk: hízelkedés, gond és fájdalom. Palotát rombolni: elveszített tekintély. Palotába menni: félelem. Amelyen üldögélünk: jegyzi mindennapi életünket, amelyen fekszünk: jegyzi különös vágyainkat.

Pamlagon hanyatt feküdni: egy nő szerelme, amelyet elérünk. Pamlagról leesni: kiábrándulás egy megnyertnek hitt szerelmi összeköttetésből. Idegen pamlagon heverni: mutatja asszonyunk hűségét. Ha asszonyunkat látnánk idegen pamlagon: felesleges féltékenység.

Asszony és férfi a pamlagon: zavaros élet. Legombolyítani: nem nagy szerencse. Üzletes embernek: károsodás. Pamutot szedni: tisztelet. Rendszerint: hideg időjárás. Annak, kinek oka van a pandúrtól félni: könnyebbülés. Kernerben: asszonynak: kellemes szórakozás.

Pandúrt fogni: veszedelem egy vásár miatt. Lókereskedőnek: jó vásár. Az es könyvben: pántlikát mérni, minél hosszabbat, antul nagyobb kellemetlenség. Pántlikát venni: hű barátnő. Pántlikát hordani: pletykaság. Piros pántlika: t ánc; zöld: remény; fekete: gyász. Radics Mária szerint: pántlikába öltözködni, amelyből mezítelen testünk látszana: leánynak szerelmi sikert, asszonynak elárulást mutat. Ugyanott: pántlikás giliszta szerelmeseknek: nagy kiábrándulást is jegyez.

Sok pántlika: sok szerető. Pántlikás szíved: rongyos kötőfék. Pántlikát kapni idegen férfitól: leánynak nagy szerencse, asszonynak szomorúság. Elveszített pántlika: elveszített szív. A "lipcsei nagykönyvben": papagáj, amely megharapna: irigy barátnőt jelez; beszélő papagájt hallani: gonosz gúny. Papagáj asszony kontyában: áruló levél. Írást hoznak: amely nem okoz örömet.

Papírra írni: vigyázat adósaidra. Papírt lobogtatni: nagy károsodás. Lipcsei szerint: asszonytól papucsot kapni: mutat rövides szerelmi boldogságot. Asszonynak férfitól papucsot kapni: házasságtörés. Papucsot ve nni: utazás, lopni: bátorság. Papucsban járni: zavaros idő. Kernerben: piros papucs: jegyez víg, szőke asszonyt, fekete papucs: szomorú, barna asszonyt.

Elveszített papucs: elveszített szerető. Új papucs: új szerető. Papucsos férfi: rossz hír. Régi papucs: nem teljesülő vágy. Szomszéd papucsa: költözködés. Látni: szorongatott helyzet; benne részt venni: félelem adósság miatt. Paradicsomot inni: férfinak nevetséges, asszonynak: hónapszám. Paradicsomot befőzni: nagy öröm a háznál. Paradicsomot szedni: szeretőt cserélni. Az es könyvben: paraszt, ha megcsalna: kigúnyolnak; parasztnak eladni valamit: hosszú élet; paraszt, aki kergetne: biztos örökség; paraszttal beszélni: önhittség.

Radics szerint: öreg parasztasszony: nagy veszekedés; fiatal parasztasszony: jegyez dolgos, jó feleséget. Parasztszobában lenni: minden jóra fordul. Parasztokkal veszekedni: nagy uraság. Parasztot deresre húzatni: ajándék. Gvadányi mondja: huncut a paraszt, miként egy araszt. Valakinek nagy gondot, szomorúságot okozunk. Párnán aludni: rejtett fájdalom. Párnát ajándékba kapni: gond jön a házhoz. Párnát vízen úszni látni: megkönnyebbülés.

Kemény párna: rabság. Pelyhespárna: gazdag asszony.