Alomfejtes fog elvesztese


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 7,97

MAGYARÁZAT:Alomfejtes fog elvesztese

Pontosság ellenőrzött. A fogászatban az egyszerűbb tájékozódás érdekében különböző irányokat és síkokat vezettek be. Ezek egy része megegyezik az anatómiában használatos síkokkal és irányokkalde a legtöbbet csak a fogak leírására használják. Anterior — előre, elöl lévő, a test hossztengelyére merőleges irány.

Ellentettje a posteriormely hátul lévőt jelent. Apikális — a fog tengelyében a gyökércsúcs felé mutató. Ellentettje az okkluzális vagy incizálismely a rágófelszín felé mutat. Approximális — a szomszédos fog felé néző felszín.

A középvonalhoz közelebb eső a meziálisa távolabb eső a disztális felszíne a fognak. Bukkális — az orca felőli. Csak az őrlőfogak területén használjuk, ahol az orcák jelen vannak. Ellentettje az orális palatinális vagy linguálismely a szájüreg felé néz. Camper sík — a bal subnasale - porion vonal, valamint a jobb porion által meghatározott sík.

Mivel párhuzamos a rágósík kal, a fogak elvesztése után, annak meghatározására használják. Cervikális — a fog tengelyében a fognyak irányában. A fognyak a gyökér és a korona találkozásánál, a zománc-cement határnál található. Disztális — a középvonaltól el, tehát a fogív mentén hátrább lévő. Ellentettje a meziálismely a középvonal felé tartó irányt jelöli. Minden fognak van egy disztális felszíneaz őrlőfogaknak diszto-bukkális és diszto-orális szögletük, illetve csücskük. Az alsó őrlőknek disztális és meziális gyökerük, a felsőknek diszto-bukkális és mezio-bukkális gyökerük van.

Faciális — a fogívektől kifelé mutató. Rokonértelmű a vesztibuláris sal, labiális sal és a bukkális sal. Frankfurti horizontális — a bal orbitale - porion vonalon, valamint a jobb porionon átfektetett sík. A fej beállítására szokták használni. Frontális vagy vertikális vagy koronális sík — az arc síkjával párhuzamos, jobbról balra haladó, függőleges sík. Merőleges a horizontális és közép síkra. Horizontális vagy transzverzális, vízszintes sík — egyenes fejtartás és távolba néző szem mellett párhuzamos a föld síkjával.

Merőleges a szagittális és frontális síkra. Incizális — az elülső front fogak éleinek az irányában. Az őrlőknél rágó- vagy okkluzális felszín kifejezést használunk. Inferior — lefelé, a lábak irányába mutató. Ellentettje a superiormely felfelé, a fejcsúcs irányába mutató.

A fogakra kevésbé, inkább a fogak mellett lévő képletek helyzetének meghatározására használjuk. Középsík vagy mediánszagittális sík — a fej szimmetriasíkja, a koponyát két egyforma, jobb és bal részre osztja. Ezek egyikét kvadránsnak nevezzük. Felnőtteknél egy kvadránsban 8 fogat 2 metszőt, 1 szemfogat, 2 kisőrlőt és 3 nagyőrlőtgyerekeknél 5 fogat 2 metszőt, 1 szemfogat és 2 tejőrlőt találunk.

Labiális — az ajak felőli. Csak a frontfogak területén használjuk, ahol az ajkak találhatóak. Rokonértelmű a vesztibuláris sal és a faciális sal. Lingvális — befelé, a nyelv felé néző. Az orális sal rokonértelmű, de általában csak az alsó fogíven használjuk.

Mandibuláris — az állkapocshoz tartozó képletek jelölésére. Maxilláris — a felső állcsonthoz tartozó képletek jelölésére. Meziális — a fogív mentén a középvonal felé mutató. Ellentettje a disztálismely a középvonaltól el, tehát a fogív mentén hátrább lévő irányt jelöli. Minden fognak van egy meziális felszíneaz őrlőfogaknak mezio-bukkális és mezio-orális szögletük, illetve csücskük.

Az alsó őrlőknek meziális és disztális gyökerük, a felsőknek diszto-bukkális és mezio-bukkális gyökerük van. Okkluzális — őrlőfogaknál a rágósík irányában. Minden őrlőfognak van okkluzális, azaz rágófelszíne. Frontfogaknál incizális t használunk. Orális — befelé, a szájüreg felé mutató.

Felső fogaknál palatinálisalsó fogaknál lingvális a megfelelője. Palatinális — befelé, a szájpad felé mutató. Az orális sal rokonértelmű, de általában csak a felső fogíven használjuk. Posterior — hátra, hátul lévő. A test hossztengelyére merőleges irány. Ellentettje az anteriormely elöl lévőt jelent. Rágósík — a bal alsó középső metszőfog metszőélének a meziális sarkán és a két legutolsó alsó őrlőfog külső-hátsó csücskén átfektetett sík.

Superior — felfelé, a fejcsúcs irányába mutató. Ellentettje az inferiormely lefelé, a lábak irányába mutatót jelent. Szagittális sík — nyílirányú, elölről hátra húzódó függőleges, a horizontális sík ra a föld síkjára merőleges és a középsík kal párhuzamos sík. Vestibuláris — a fogívektől kifelé, a szájtornác vestibulum felé néző. Rokonértelmű a faciális sal, frontfogak estén a labiális sal, és rágófogak estén a bukkális sal.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Ez a közzétett változatellenőrizve : Kategória : Fogászati anatómia. Névterek Szócikk Vitalap. Nézetek Olvasás Szerkesztés Laptörténet. Kezdőknek Segítség Közösségi portál Kapcsolatfelvétel Adományok. Mi hivatkozik erre? Kapcsolódó változtatások Speciális lapok Hivatkozás erre a változatra Lapinformációk Hogyan hivatkozz erre a lapra?

A vízbe fulladt halott álmunkban egy másik személy elmúlását jelenti, egy közelgő agyvérzést vagy szívvel kapcsolatos komoly betegséget. Ez a közeljövőben fog bekövetkezni. Erre hatással lehetünk úgy, hogy komolyan vesszük az egészségi állapotunkat és a szorosan a környezetünkben élőkét is. Ne legyünk túl kemények magunkhoz és a saját egészségünkre is figyeljünk oda.

Amikor álmunkban a még élő édesanyánk halálát látjuk, az utal arra, hogy nehéz időket élünk meg. Sok a nehéz feladat, sok az időigényes tevékenység illetve projekt, amely a jövőnket befolyásolhatja. Ez az álom irányt is mutathat, hogy elkerüljük a csalódásokat és kudarcokat, szerencsétlenségeket és veszteségeket.

Álmunkban egy halott albatrosz madarat látunk, az egy figyelmeztetés, hogy céljaink és terveink megvalósításában visszaesés fog mutatkozni. Álmunkban egy halott cápát látunk, vagy azt amint éppen megölik, azt jelzi, hogy a tartós béke és a gondtalan élet vár ránk.

Használjuk ki a megfelelő időzítést minden lehetőségnél. Álmunkban a halott oroszlán a földön feküdt. Hiányzik a támogatás és a motívácó az életünkből, hogy a szükséges terveket és a jövőbeni projekteket végre tudjuk hajtani. Látva a halott pillangót arra figyelmeztet bennünket, hogy nehézségek vagy komplikációk merülnek fel az életünkben valamilyen körülmények miatt. Nem tudjuk irányítani az életünket. Ezek az események teljesen váratlanul fognak bekövetkezni.

Látva a vízben lebegő döglött halakat azt jelzi számunkra, hogy extrém csalódások következhetnek be életünkben, amelyeket képtelenek leszünk kezelni. Ez az időszak számtalan idegeskedést hoz majd magával. Legyünk mindig résen és többször ellenőrizzünk le mindent. Amikor az egyik szülő meghal álmunkban, lehet egy öröklés elvesztése, illetve azt is jelezheti, hogy az ígéretünket nem tudjuk betartani.

Ez egy figyelmeztetés, hogy bölcsességgel cselekedjünk a közeljövőben és a döntéseinket mindig nagyon alaposan fontoljuk meg. Ha több halott rokont is látunk álmunkban az hamarosan beköszöntő boldogságot és jólétet jelent. A halott emberek álmunkban képviselik a hétköznapi gondjainkat és problémáinkat. Sokszor jelentéktelen problémákkal foglalkozunk vagy triviális dolgokkal.

Meglátogat bennünket egy halott Ha egy halott vagy egy halottakból álló csoport látogat meg bennünket álmunkban, az jelzi, hogy egy valamire összpontosítjuk a figyelmünket, valamire, ami a múltban történt. Szomorúság és bánat is kapcsolódhat ezekhez az emberekhez. Az álom azt jelenti, hogy jelentős változás lesz az időjárásban, amely megakadályozza terveink sikeres befejezését.

Halott ember kel ki egy koporsóbólLátogatást jelent, amely összefügg eddigi erőfeszítéseinkkel és megtörténik majd valami, amire nem is gondoltuk volna, hogy megvalósulhat. Jelzi, hogy tiszteletlen vagy nevetséges emberek vesznek körül, és a viselkedésük negatív hatást fog gyakorolni az önbecsülésünkre.

Követésre csábít bennünket egy halott ember. Közelgő veszélyt vagy komoly betegség közeledtét jelzi. A halál közeledtével is számolnunk kell. Amikor álmunkban csalogat egy halott és nem követjük őt, azt jelzi, hogy egy rendkívül veszélyes helyzetben kell majd részt vennünk, de ezt lehetőségünk van megelőzni vagy elkerülni a teljes katasztrófát.

Megfelelő körültekintéssel járjunk el minden ügyünkben. Itt az ideje, hogy új és jobb munkát keressünk, de figyeljünk oda az egészségünkre is, mert egy egészségügyi probléma van kialakulóban. Rendszeresen el kell járni az egészségügyi vizsgálatokra. Látva a halott feltámadását azt jelenti, hogy valamilyen rendkívüli vagy hihetetlen események és helyzetek következhetnek be, amelyekkel előbb vagy utóbb szembe kell néznünk.

Arra figyelmeztet, hogy egy régi lehetőség vagy probléma visszatér az életünkbe amivel előbb vagy utóbb foglalkozni kell és meg is kell tudnunk oldani. Ha élénk beszélgetést folytatunk álmunkban, egy halott emberrel az azt jelzi, hogy egy közeli családtag vagy közeli barát kapcsolatot fog teremteni velünk és tisztázni szeretne néhány dolgot velünk. Nehézségekre számíthatunk az életben. A gyász az elmúlást jelenti, valamilyen fontos esemény vagy körülmény fog történni az életünkben. Azt jelenti, hogy már hosszabb ideje csak a gondok és a problémák vannak az életünkben Ez sajnos egy teljesen negatív álom.

Ez a helyzet nem fog megváltozni. Vízbe fulladt halottat látni. Álomfejtés halottal álmodni jelentése. Share Article:. Tags: Álomfejtés halál jelentése Elhunyttal álmodni Halottal álmodni és beszélni Halottal anyával álmodni Halottal apával álmodni Halottal beszélni Halottal találkozni álomban Koporsóval álmodni. Tudd meg mit jelent!