Alomfejtes terhes no


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,39

MAGYARÁZAT:Alomfejtes terhes no

Fiatalos, szinte gyerekes tervezgetés; finnyáskodás; érzékenykedés. Kellemetlen szagú sajt: kényeskedô természet. Megfontoltság; ravaszkodás; elhallgatott vélemények. Sakál, ha házad elôtt, lakásodban ordít: halkan és jóindulatú hanghordozással, de nagyon bántó és igazságtalan dolgot mondtak neked.

Megoldás, kiútkeresés. Öres sakktábla: tanácsra, segítségre szorulsz. Sakkozni: alkotókedv. Sakkjátszma, sakkhúzás, amely álmodban kiváló, de ébredôs után nem emlékszel vissza jó lépésedre: valami benned lévô akadály, amely meggátol abban, hogy helyes felismerésre juss. Sakkfigura: jó észjárás, intelligencia, amely azonban mások lenézésével párosul. Sakkkirály, királynô: ha fekete: ádáz gondolatok, titkos rosszindulat.

Ha fehér: röstelkedsz felfortyanásaid miatt; futár: a gyors, radikális megoldások híve vagy, nem nagyon törôdsz mások érzékenységével; ló: problémáidat alábecsülöd, megharagszol azokra, akik más véleményen vannak; bástya: könnyûszerrel megoldott feladat; paraszt: ha feketeelôítéletek, intelligenciádhoz méltatlan gondolatok; ha fehérjóindulattal ugyan de lekezelsz másokat.

Szétguruló sakkfigurák: nem tudsz úrrá lenni egy problémán, de csak azért, mert nem fektetsz elég figyelmet rá, alábecsülöd. Megelevenedô, maguktól mozgó sakkfigurák: igen jó, ám kihasználatlan képességek; embergyûlölet, amelynek elsô számú kárvallottja Te vagy.

Sál, ami nyakadra tekeredik, szorít, fojtogat: rettegsz attól, hogy titkod kitudódik; bûnösnek érzed magad. Barátaid kihasználnak Krúdy. Férfiálomban: a nôkrôl vallott igen elavult, furcsa nézetek. Elégedetlen vagy magaddal. Sampon, ami nem habzik: kis leégés. Hatalmas, bôhabú sampon: támadással próbálsz védekezni. Egészen rossz ötlet, amely mellett makacsságból kitartasz. Férfiálomban: megalkuvásra kényszerülsz; lejjebb kell adnod.

Nôk álmában: ügyesen manipulálsz; környezetednek, partnerodnak úgy adod el saját ötleteidet, mintha azok az övéi lennének. Általában: rettegés saját magadtól. Kínos, ám felszínes pedantéria, kukacoskodás; vonzalom a fölösleges tárgyakhoz, gyûjtögetési hajlam. Besározódni; túl sok energiát fektetsz abba, hogy becsületeden ne essék csorba; titokban olyasmit csinálsz, amit kínosnak tartasz; esetleg iszogatsz; szeretsz csámcsogni mások hibáin.

Nôk álmában besározódni, sárossá válni: akár elítélô formában, de szexualitás körüli gyakori gondolatok, szexuális témák elônyben részesítése, gyakran prüdéria; a könnyedség hiánya. Felnôtt álomban: irreális, fantasztikus elképzelések; kivihetetlen tervek.

Papírsárkány: jókedv, derûs szemlélet. Papírsárkány, ha a szobádban, az irányításod nélkül szálldos; gyanakvás, rosszhiszemûség. Utcasarok: válaszút elôtt állsz; cipôsarok: férfiálomban: hátrányos helyzet a partnerkapcsolatban; nôk álmában: kíméletlenség. Tûsarok: férfiaknak: alárendeltség; nôknek: szerelmi küzdelem. Férfi álomban: sokkal fontosabb számodra egy kapcsolat, mint ahogy azt hinni szeretnéd.

Nôi álomban: behízelgô modor, számító kedveskedés. Gôg; büszkeség, ami miatt kedvezôtlen helyzetbe kerülsz. Minél ijesztôbb annál nagyobb kedved lenne megcsinálni valami disznóságot; annál nehezebb ellenállnod a kísértésnek.

Nagy kényelmesen berendezett kempingsátor: múlófélben lévô szerelem. Kis sötét sátor: titkos szerelem. Rádszakadó sátor: szerelem, ami akaratod ellenére uralkodik el rajtad. Sátorrúd: szerelmedben több a testi elem, mint az egyéb. Nem teljesült kívánságok, remények; irigykedés. Savanyúcukor: abból indulsz ki helytelenülhogy neked úgy se sikerül. Savanyúkáposzta: kiszámított idô, pontos tervek, amelyeket megzavarnak, váratlan és kellemetlen közbejött ügyek.

Ha rajtad van: titkolt lelki fájdalom, amit emelt fôvel próbálsz elviselni; az elôállított helyzetért magadat is okolod; ha sebet ejtesz, sebesültet látsz: agresszív gondolatok; mást, másokat hibáztatsz bajaidért. Kényszerû alkalmazkodás, szeretnéd már végre azt tenni, amihez kedved van.

Beleavatkoztál egy olyan dologba, amihez nincs közöd. Ha Te segítesz emelni, cipelni: kihúztad magad egy feladat, tennivaló alól; ha neked segítenek: megjátszott gyámoltalanság. Nôi álomban: hatásosság, jogos önbizalom: szerelmi siker, amit meglehetôsen hideg fejjel érsz el.

Férfi álomban: elbûvölô, de a testi szerelmet kerülô partner, aki kimondhatatlanul is rádhárítja ezért a felelôsséget, joggal vagy azért dühös. Altestem haltest Romhányi József. Ha varrod: kreativitás, intelligencia. Ha érzed finomságát, esetleg simogatását, kellemes tapintású: könnyelmûség.

Ha visszataszító, undort kelt: kedved elleni kapcsolat, rossz viszony. Irigykedés az ellenkezô nemre. Férfiálomban: megszerelmesedés, úgy érzed megbabonáztak; seprûnyél: bizonytalankodsz a saját férfiasságodba vetett hited nagyszájúskodással támasztod alá, ezzel persze nem tudsz mást meggyôzni; a gyengédség nem gyengeség! Nôk álmában a seprû: varázserôre vágysz, uralkodásra törsz; seprûnyélen lovagolni: önhittség, a férfiak lenézése és irigylése; úgy gondolod, hogy ha férfi lennél, mindent jobban csinálnál mint ôk.

Megtiszteltetés; olyan ember társasága, akit tisztelsz, akinek adsz a véleményére, akitôl tanulhatsz. Aranyserleg: ünnepélyes hangulat; valami kizökkent a szokásos helyzetedbôl. Hozzáfogsz összegyûlt dolgaid, tennivalóid rendezéséhez.

Ha megsértenek álmodban és ébredés után visszaemlékszel a sértô szavakra: gondolkozz el rajta, hátha szelídebb megfogalmazásban igazságot is tartalmaz. Ha Te sértesz meg valakit és ez rossz érzéssel tölt el: tapintatból elhallgatsz valami fontos dolgot. Számítás; üzleti gátlástalanság, amellyel pillanatnyilag célt érsz, de megkockáztatod barátaid elfordulását. Sertésólban disznókkal együtt lenni: rossz véleménnyel vagy magadról; szigorú bírálatot kaptál, amit kénytelen vagy elfogadni. Sertésólban szerelmeskedni: hamis erkölcsi felfogás; gyakran oktalanul elítéled saját vágyaidat.

Egyedül: kacérság, kihívás. Társaságban: pihenés, kikapcsolódás utáni vágy. Ismeretlen helyen jó kedvvel sétálni: jó értelemben vett kíváncsiság, tudásvágy. Szereted az élet árnyékos oldalát járni; rosszabb helyzetben lévônek képzeled magad, mint amilyenben valójában vagy. Sétapálcával járni: férfi álomban: konzervatív gondolkodás. Nôk álmában: kiszolgáltatottság; zsörtölôdés. Idôs nôk álmában: az apa emléke. Általában kiéletlenség, de nem szexuális értelemben, inkább az alkotókedved hátráltatása.

Vízen siklani: könnyedség, nagyvonalúság; jó humorérzék és egy kis felelôtlenség. Havon, jégen siklani: kreatív de irányításra szoruló alkat, kissé képzelegsz önmagadról, nem vagy olyan önálló, mint hiszed. Ha látod: távolságtartás, ha utazol benne és jól érzed magad: kellemes kapcsolat; ha ijesztô érzést kelt, letér a pályáról, himbálózik: szerelmi félelem.

Megpróbálnak befolyásolni, elültetik valamivel kapcsolatban a bogarat a füledbe, de ezzel csak befolyásolni szeretnének a saját céljuk elérésének érdekében. Ha nem vagy képes sikoltani, pedig akarsz: érzelmi csapdába estél; nem tudsz dönteni egy fontos kérdésben. Mulasztás, amit a közvetlen környezetedben követsz el; szerelmi simogatás: önmagáért beszél: régi házasságban, partnerkapcsolatban: enyhe elhanyagoltságérzés; friss szerelemben: feloldódási igyekezet. Félelem; a szabadságodban való durva korlátozottság.

Sínek mentén járni: megszoktad, hogy mások irányítsanak. Sírgödör: ravaszgondolatok. Sírhant: megfakult szerelem. Sírkert: békés napok. Sírkô: megrögzöttség; ha emberalakot ábrázol: rosszindulat. Idegen sírnál lenni: elfogadod a helyzetet olyannak, amilyen. Ismerôs sírnál lenni: kis lelkiismeretfurdalás. Olyannak a sírját látni, aki még él: ellenséges érzelmeid jele. Megnyíló sír: ha rémületet kelt: egy régi kellemetlenséged emléke; ha kíváncsiságot ébreszt: emlékezésedre, önvizsgálatra való hajlam.

Sírba feküdni: színészkedés, túljátszott érzelmek. Krúdy szerint a bánat madara; magam úgy gondolom: kecsesség, a mûvészi érzék és a szépség iránti fogékonyság jelképe. Sírást, síró hangot hallani: régi, jobbára kényszerûségbôl elkövetett hibád; szorongatott helyzeted emléke.

Síró embert látni: vetélytárs, akivel szemben mindent bevetsz. Merevség, dölyf; megdönthetetlennek hitt elképzelések; öncélú és értelmetlen szabályok állítása és betartása. Ellentmondást nem tûrô kinyilatkoztatások. Sisakot, ha fejeden érzel, de nem tapinthatod: raplis természet, szeszélyeskedés. Aki járt már sivatagban: emlék; aki csak álmodik róla: rossz kapcsolatteremtési készség; túl heves, túl lendületes közlekedés, ami a partnert elijeszti. Igényes italfogyasztás, jó ízlés. Skót viselet: nôk álmában: veszélyes rivális; férfi álomban: kifinomultság, érzékenység.

Kimászol egy bajból. Elveszett slusszkulcs: nem jött be, amire vártál; rossz megoldás.

JavaScript seems to be disabled in your browser. You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. IMemory S Plus matrac. Comfort Deluxe matrac és fedőmatrac. Lux matrac. Siena párna. AdaptiveGO paplan- és párnaszett. Aloe Vera négyévszakos dupla paplan. Mivel sokan kérték tőlünk olyan álmok értelmezését, amelyekben ugyanaz az álomszimbólum található, ezúttal egyszerre több álmot fogunk megmagyarázni. A téma a terhesség illetve a terhességgel kapcsolatos álmok.

Egy ideje legalább hetente egyszer azt álmodom, hogy terhes vagyokvagy hogy gyerekek vesznek körül. Gyakran álmodom azt, hogy terhes vagyok. Az álmok annyira valóságosnak tűnnek, hogy konkrétan érzem, mi zajlik a hasamban. Van olyan álom, amelyben szülök, másokban nem. Mit jelent ez?

Azt álmodtam, hogy két hónapos terhes vagyok, de az apa nem a barátom, hanem az ő egyik barátja. A barátom úgy döntött, hogy támogat. Még nem mondtam el a szüleimnek. Gyakran álmodom, hogy terhes vagyok, vagy hogy egy Tia nevű kislánynak adok életet.

Álmomban terhes voltam, de nem tudtam, hogy az vagyok. Hirtelen ikreim születtekAmália és Mónika. Nagy örömet éreztem. Álmomban sohasem láttam a gyerekeket, de tudtam, hogy ott vannak. A terhességgel kapcsolatos álmok az életedben zajló események logikus visszatükröződései lehetnek, amennyiben valóban terhes vagy, teherbe szeretnél esni, vagy ha félsz a terhességtől.

A magánéletednek egy olyan oldalát is jelképezhetik, amely folyamatosan fejlődik. Jelentheti új ötletek, projektek megszületését, új célok kitűzését, a munkahelyi vagy karrierálmok megvalósulását. Ha a valóságban nem próbálsz teherbe esni, de álmodban gyereket vársz, ez az új feladatoktól és kötelességektől való félelmet jelképezi. Ha nem csak az álmaidban, hanem a valóságban is gyermeket vársz, a terhességgel kapcsolatos álmaid a terhességtől való félelmedet és a szülésnél felmerülő lehetséges komplikációkkal kapcsolatos aggodalmad fejezik ki.

Ez azt jelenti, hogy gondos anya vagy, és az aggaszt, hogy talán nem leszel képes megfelelni a feladatnak, vagy pedig félsz a felelősségtől. Az álomban megjelenő kisbaba az ártatlanság, a melegség és az új kezdet szimbóluma, de azt is jelentheti, hogy nem szánsz elegendő időt saját magadra és a kedvteléseidre. Lehetséges, hogy a benned élő gyermek nem tudja teljesen kifejezni önmagát, vagy nem tudja kifejezésedre juttatni a vágyait, a céljait és a terveit.

Reméljük, hogy a terhességnek mint álomszimbólumnak ez az értelmezése magyarázatot vagy ötletet adhat ahhoz, hogy megértsd, miért jelenik meg ez a szimbólum az álmaiban. Sok szerencsét kívánunk céljai megvalósításához, és sok boldogságot az életben! Our brands. Szeretnél te is kiemelt ügyfelünk lenni, és exkluzív akciókban részesülni? Már tag vagy? Kattints ide! Már van felhasználói fiókod? Bejelentkezés Még nem jártál nálunk?

Regisztrálj most. Kezdőlap Cikkek Álomfejtés Álmok terhességről. Álmok terhességről. Még több érdekes cikkre vágysz? Iratkozz fel hírlevelünkre az izgalmas olvasnivalókért és legjobb ajánlatainkért. És még nyerhetsz is! Petra Egy ideje legalább hetente egyszer azt álmodom, hogy terhes vagyokvagy hogy gyerekek vesznek körül.

Andrea Gyakran álmodom azt, hogy terhes vagyok. Tina Mit jelent az, ha azt álmodom, hogy terhes vagyok? Patrícia Álmomban terhes voltam. Mónika Azt álmodtam, hogy két hónapos terhes vagyok, de az apa nem a barátom, hanem az ő egyik barátja. Gerda Gyakran álmodom, hogy terhes vagyok, vagy hogy egy Tia nevű kislánynak adok életet. Márta Álmomban terhes voltam, de nem tudtam, hogy az vagyok. Az álmok magyarázata A terhességgel kapcsolatos álmok az életedben zajló események logikus visszatükröződései lehetnek, amennyiben valóban terhes vagy, teherbe szeretnél esni, vagy ha félsz a terhességtől.

Nem feltétlenül szó szerint értelmezendők az álmok A magánéletednek egy olyan oldalát is jelképezhetik, amely folyamatosan fejlődik. Félelem az új kihívásoktól Ha a valóságban nem próbálsz teherbe esni, de álmodban gyereket vársz, ez az új feladatoktól és kötelességektől való félelmet jelképezi.

Aggódsz, hogy nem leszel elég jó anya? A kisbaba lehetséges jelentései Az álomban megjelenő kisbaba az ártatlanság, a melegség és az új kezdet szimbóluma, de azt is jelentheti, hogy nem szánsz elegendő időt saját magadra és a kedvteléseidre. A személyre szabott magyarázat a kezedben van Reméljük, hogy a terhességnek mint álomszimbólumnak ez az értelmezése magyarázatot vagy ötletet adhat ahhoz, hogy megértsd, miért jelenik meg ez a szimbólum az álmaiban.

Forrás: Dormeo. Kiemelt ajánlatok. További információk. Iratkozz fel hírlevelünkre, és nyerj! Egyéb fontos információ. Hogyan válassza meg a tökéletes alvási környezetet gyermeke számára? Hogyan óvja a matracát? Mi kell a minőségi alváshoz? Hogyan állapíthatja meg, szüksége van-e új ágyra? Dormeo matracok A-tól Z-ig: ritkábban használt kifejezések szótára.