Nyilas horoszkop bak aszcendens


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,35

MAGYARÁZAT:Nyilas horoszkop bak aszcendens

Mi az aszcendens? Az aszcendens az az állatövi jegy, amely a születésünk pillanatában kel fel a keleti horizonton. Születésünk pontos ideje óra, perc és helye határozza meg, hogy melyik jegy az aszcendensünk. Az ekliptika Föld körüli, 24 órás forgásából adódóan körülbelül 2 óránként váltják egymást a jegyek. Az ekliptika ferdesége miatt viszont földi nézőpontból nézve a jegyek nem egyforma gyorsasággal kelnek fel, a Halak például gyorsabb jegy, a Szűz lassabb, ezért kevesebb Halak aszcendensű ember van a világ északi felén, a déli féltekén mindez fordítva van.

Aszcendens kalkulátor, számítás. Mit árul el rólunk az aszcendens? Elsősorban azt, hogyan fordulunk spontán a minket körülvevő világhoz, jelzi alaphangulatunkat. A személyiségünk azon képe, amelyet a külvilág érzékel első benyomásként rólunk, mélyebb megismerés nélkül. Meghatározza külső megjelenésünket is. Megmutatja milyen az önképünk, milyennek akarjuk magunkat a külvilágban mutatni. Az aszcendens vizsgálatánál fontos ismernünk a hozzá tartozó uralkodó bolygó jegyét, fényszögeit és házhelyzetét, valamint az aszcendensünkre eső fényszögeket is, mert így sokkal árnyaltabb képet kaphatunk.

Nagyon eleven, aktív, teremtő. Mindig a saját útját járja. Nem ismer lehetetlent, büszke, erős akaratú és szenvedélyes. Mindenben első akar lenni, vezérmondata: aki mer, az nyer! Új utakon jár, vállalkozó kedvű és szenvedélyes. Figyelnie kell azonban arra, hogy ne legyen tapintatlan, romboló, hiszen a cél elérése érdekében sem másokra, sem magára nincs tekintettel.

Ezért sokszor nincs kompromisszum képessége, és rossz esetben hajlamos lehet az erőszakra. Olyan energiája van, amely kiárad a megszabott kereteken túl és minden mást kiszorít, ennek viszont az egyensúlyi helyzet felbomlása lehet az eredménye. Mindig rá akarja kényszeríteni az életre az akaratát. Minden hatásra azonnal tettekkel reagál, gondolkodás és visszatekintés nélkül.

A Kos aszcendensű ember csak akkor kezdheti el önmagát és a benne rejlő energiákat megérteni, ha magára vállalja tettei következményeit. Elgondolkodik, és elfogadja, hogy mindaz, ami körülötte történt a saját cselekedete eredménye volt. Gyerekét nagyon szereti, sokra tartja és sokat vár tőle. Igazán akkor él a Kos szülő, ha a gyermeke hasonló, mint ő, kicsattan az egészségtől, tevékeny, sportrajongó. Nehezen kezelhető gyermek, különösen olyan szülőknél, akik nehezen viselik az akaratosságot, önállóságot.

Szeretettel, megértéssel, közös játékokkal, a fölös energiái levezethetők. A Kos, mint vezető: A Kos önmagát általában legjobb vezetőnek tartja. A beosztottjai már nem annyira gondolják ezt. Fáradhatatlan energiája, óriási munkabírása, a rövid távú feladatok elvégzésére kiválóan alkalmas, a környezete nem mindig tud lépést tartani vele. A hosszan tartó feladatokba belefárad. Nincs kellő koncepciója, jobb, ha ezek kidolgozását másokra bízza.

Kos, mint beosztott: Attól függően, hogy mennyire érett az életvezetése, lehet állandóan visszabeszélő, mindenbe beleszóló, illetve jó kezdeményezőkészségű és vállalkozó szellemű. Elsősorban olyan feladatokat lát el az utóbbi, amelyek önállóságot feltételeznek. Akár nő, akár férfi, számára a legfontosabb, hogy a partner elismerje őt, felnézzen rá. A szerelemben tiszta érzések vezetik, nem szereti a sok beszédet, kitörést. Szeret hódítani, és a házasságban akkor ügyes a házastárs, ha mindig lehetőséget ad az újból meghódíthassa.

A Kos nők férfiasak, nem szeretik a gyönge jellemű férfiakat, inkább a bátor erős férfiak felé vonzódnak. Külső megjelenés: karcsú, izmos test, markáns arcvonások, alacsony homlok, határozott és heves mozdulatok jellemzik. Az aszcendens fényszögei, a Mars helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.

Megjelenése biztonságot, nyugalmat áraszt. Szereti a stabilitást, a megszokás számára a biztonságot jelenti. Zavarják a gyors, hirtelen történések, a megszokott körülményeken, kapcsolatokon nehezen változtat. Szeret időt hagyni a dolgoknak, hogy megérjenek. Lehet, hogy lassan, de a saját tempójában folytonosan halad előre, és jól bírja a terhelést. Nem szereti, ha sürgetik, ilyenkor konok ellenállásba burkolózik.

Szívesen gyűjt, és halmoz fel, fontos számára az érzelmi és anyagi biztonság. Vonzódik a természethez, és minden olyan szakmához, amely kapcsolatban áll vele. Békére, harmóniára, tartós kapcsolatokra törekszik. Gyenge pillanataiban makacs, és nem akar semmit sem belátni. Minden régihez görcsösen ragaszkodik, a már kinőtt élethelyzetein sem képes változtatni.

Gyermekeinek mindent megad, a szülő akkor elégedett, ha jól megtömheti csemetéjét. Annak is örül, ha szerettei mindig a közelében vannak. Birtokló módon szeret mindenkit. Ha környezete sokat van távol, az nagyon lehangolja. Gyermekeihez türelmes, nyugodt, aki szívesen foglalkozik velük szabadidejében.

Nyugodt, kiegyensúlyozott gyermek. A legjobb gyerekek közé tartozik. Ha hajlamos is kicsit a lustaságra, segítőkész, figyelmes, gyengéd. Nem szeret mozogni és az édességet nagyon szereti, ezért hízásra hajlamos. Nagyon szereti, ha becézgetik, simogatják. Bika, mint vezető: Általában jó vezetők. Körültekintőek, alaposak. Jólelkűek a beosztottakhoz, szeretik a pontos munkát, a szabályokhoz ragaszkodnak. Figyelemmel kísérik beosztottjaik gondjait. A legtöbb problémájuk abból adódik, hogy nem kedvelik az újításokat, nem elégé vállalkozó szelleműek.

Bika, mint beosztott: Stabil munkaerő, szorgalmas, lehet rá számítani, ő az, aki a túlórát is minden zokszó nélkül vállalja. Sajnos ezzel a jó tulajdonságaival vissza is élnek. Türelemmel viseli a főnöke bogarait. Nehezen viseli a változásokat, ha új beosztásba kerül, vagy új munkarendet kell megszoknia. A hűséget komolyan veszi magától is, és másoktól is.

A maximális őszinteséget vár, a szexuális élet fontos számára, de csak akkor, ha érzelmi alapon történik. Nem szereti a változatosságot, de kedveli a heves érzelmeket. Mindennek megadja a módját, a szexnek is. Alkalmazkodik a partner igényeihez, bár inkább a szokványos formákhoz húz. Külső megjelenés: könnyen felismerhető nagy, nyílt tekintetű szemeiről. Mozgása kényelmes, nem kapkod, kissé lassú. Termete közepes vagy kissé alacsony. A nőkre jellemzőek a gömbölyded formák, nőiesen telt testalkat.

Az aszcendens fényszögei, a Vénusz helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket. Nyitott típus, folyton úton van, mindig keres valamit, akkor is, ha nincs előtte különösebb cél.

Egyszerre több dologgal képes foglalkozni, kíváncsi, sokoldalú, mindenre odafigyel, nem akar lemaradni semmiről. Mindenről mindent tud — még ha csak felszínesen is - de ez elég is. Előszeretettel köt kapcsolatokat, szívesen beszél, olykor sokat fecseg.

Született tehetség a kommunikáció terén, nagyon jól bánik a szavakkal. Egy helyen csak rövid ideig képes tartózkodni, nem kötődik szinte semmihez, mindenkivel és mindenhol jól tudja érezni magát. Éber és aktív, szüksége van szabad levegőre, vagy valamilyen mozgásformára, ahol levezetheti magát. Személyiségét a fizikai és szellemi mozgékonyság, frissesség jellemzi, amely idősebb korában is jellemző rá.

Nehéz kiismerni, maszkja két színben játszik, és sokszor két belső hang között ingadozik. Képes úgy összekuszálni maga körül a dolgokat, hogy már senki sem ért körülötte semmit. Olykor ideges, nyugtalan, ide-oda rohangál, folyton valamilyen elfoglaltságot keres, amelyet a belső világában sokszor nem tud megtalálni.

Nem tud eléggé odafigyelni gyermekére. A közös megbeszéléseket inkább egy kiránduláson vagy egy autóúton tartja. Gyermekétől elvárja, hogy sportoljon, zenét tanuljon, nyelvórákra járjon és az iskolában se legyen panasz rá. Óriási türelemre van szüksége, szülőnek, nevelőnek egyaránt. Be nem áll a kis szája. Kérdez, előad, időnként azt érezzük, hogy ő a perpetuum mobile, fáradhatatlan.

Korán kel, és este nem lehet ágyba tenni.

Mit várhat a Nyilas jegytársaitól adott hónapban? Ismerje meg Ön is saját aszcendensét itt! Ön általában optimistán és rendíthetetlenül tör magasztos céljai felé. Mostanában különösen felerősödhetnek ambíciói. Hihetetlen erővel teljesíti feladatait, bár néha kedvét vesztheti az elismerés hiánya miatt. Ne forgácsolja szét energiáit! Fontos, hogy ne feledkezzen meg a környezetében élőkről sem! Még Önnek is jól jöhetnek a szövetségesek. Értékrendjét mostanában sok kihívás érheti.

A következő hetekben gyakorlatiasságának veszi nagy hasznát. Ha sikerül lecsillapítania csapongó elméjét, akár előnyös üzleti megállapodásokat is köthet. Meggyőzőerejét és remek kommunikációs készségeit jól tudja hasznosítani kapcsolataiban. Ennek ellenére néha feszültebb lehet az átlagosnál. Fontos, hogy ezt ne csábító falatokkal vezesse le! Gondoljon a bikiniszezonra! A következő időszak nem lesz zökkenőmentes a magánéletében, komoly érzelmi összecsapásokra kerülhet sor családtagjaival.

Bármennyire is nehéz most önnek, jobb lenne, ha megfutamodás helyett nyíltan beszélne a lelkében lévő feszültségekről. Közelebb juthat céljaihoz, ha kapcsolatban marad a valósággal és együttműködik másokkal. Használja bátran kreativitását! A mértéktartás segíthet most önnek abban, hogy ne vigye túlzásba a másoknak való megfelelést és a gondoskodást a környezetében élőkről. Ez azért is fontos, mert néha szüksége lenne az egyedüllétre, hogy rendezze sorait.

Így rá tud hangolódni arra, hogy mik az ön valódi igényei kapcsolataiban. A felismerés után neki is kezdhet, hogy képviselje ezeket, de higgadtan, robbanás nélkül. Barátokkal közös utazásokat, kellemes együttléteket hozhat a június. Munkájában is rendkívül energikusnak érezheti magát, s szinte nem lát legyőzhetetlen akadályt.

Fontos azonban, hogy ne feledkezzen meg az önmaga igényeiről sem, hisz most jóhiszeműsége miatt érhetik csalódások. A feszültségek jó lehetőséget kínálnak, hogy végiggondolja, miként kommunikál kapcsolataiban. Bár most nem kizárt, hogy valóban vannak környezetében olyanok, akik nem támogatják a céljait, mégis arra kellene összpontosítania, mi okozza a csalódottságot a lelkében.

Mi gátolja abban, hogy az annyira áhított céljait elérje? Világos, hogy nem lehet egyszerre a lencsét válogatni, és a csúcsról a tájban gyönyörködni. Csak szép sorban! Jól teszi, ha nem másokra számít, hanem azt veszi számba, mit kell tennie önnek? Tapintatos, könnyed bájával most sikereket érhet el az üzleti életben és a magánéletében is.

Szinte bárkit le tud venni a lábáról, és könnyedén meg tud nyerni mindenkit a céljainak. Jogi kérdésekben legyen körültekintő. Viszont ha utazást fontolgat ebben a hónapban, ne tétovázzon. Kellemes társasági élményekben lehet része, amit még jobban fog élvezni, ha eddig nem ismert tájakat fedez fel.

Rendkívül felerősödhetnek ambíciói, de komoly erőfeszítései ellenére sem biztos, hogy úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretné. Nem veszi jó néven, ha valaki útjában áll tervei megvalósításának. Okosan teszi, ha figyelembe veszi mások igényeit és szempontjait is. A világos kompromisszumok segíthetik a feszültsége feloldását. Lehet, hogy a családjától nem kapja meg a kellő támogatást? Velük kapcsolatban is megoldás lehet, ha megpróbálja az ő szempontjaikat is megérteni. Igazán elemében van, amikor belefeledkezhet egy világmegváltó eszmecserébe.

Ilyenekre mostanában több alkalma is lehet. Hasznos felismerésekre juthat, ha figyelmesen meghallgatja beszélgetőpartnerét. Nem biztos, hogy mindig örömet okoz a munkája, de most szolgálatkészségre lesz szüksége, hogy a kötelezettségeinek eleget tegyen. Legjobban teszi, ha fölös energiáit, most erre összpontosítja. Ne váljon könnyelművé, bármilyen kecsegtető lehetőség is kínálkozik most. Nem kizárt, hogy jól jön ki belőle, de ehhez fontos, hogy higgadtan és körültekintően járjon el.

Ha már maga mögött tud egy jóhiszeműsége miatt elszenvedett veszteséget, vonja le a tanulságokat. Lehet, hogy felelősségteljesebben kellene bánnia anyagi és szellemi értékeivel? Vagy legalább is olyanokra pazarolni, akik legalább megérdemlik. Mielőtt végleges lépésre szánja el magát magánéletét érintő kérdésben, tanácsos lenne visszavonulnia és végiggondolnia, vajon mi vezetett a jelen helyzet kialakulásáig. A társas lét kompromisszumokat kíván mindkét féltől.

Ön mostanában úgy érezheti, hogy partnere, környezet túl sokat követel öntől. Vizsgálja meg, valóban egyoldalúan csak ad? Ha a mérleg felborult, tényleg időszerű a változtatás. Valóban a törés a megoldás? A hónap első fele kötelezettségei teljesítésével telhet, mely jelenleg komoly erőfeszítéseket igényel öntől. Mindeközben sokszor magányosnak érzi magát. A hónap második felében valóban sokat lehet egyedül, de ne csüggedjen, a hó végére visszasírhatja ezt az állapotot, mikor úgy érzi, családja a határait feszegeti.

Kerülje az összetűzéseket szeretteivel, és élvezzen minden meghitt pillanatot. Az EZO. TV az egyik legmegbízhatóbb jós-tanácsadás illetve jóslást nyújtó internetes közösség. Több mint 10 éves fennállása óta az EZO. TV már 4 milliónál is több jóslástrituálét és megannyi tanácsadást bonyolított le telefonon. Sokaknak segített megtalálni az utat, megadni mindazokat a válaszokat, melyek jobbá tették az életüket. Amit kínálunk, az sokkal több, mint jövendőmondás, mi segítünk megtalálni az életutad, a boldogságod!

A megnyugvás, a sikeres élet, a boldogság csak egy telefonhívásnyira van tőled. Több mint jós, tisztánlátó, asztrológus és álomfejtő közül választhatsz, és biztos lehetsz benne, hogy a legjobb jósokkal fogsz kapcsolatba kerülni. Hívd megbízható és elhivatott jósaink egyikét még ma!

Minden beszélgetés bizalmas, a legbiztonságosabb formában beszélhetsz a problémáidról, anélkül, hogy az illetéktelen fülekbe jutna. Álomfejtés 13 cikk Asztrológia és horoszkóp cikk Cikkek 12 cikk Ezo-tippek 18 cikk Horoszkóp 1 cikk Igaz történetek 2 cikk Láthatón túli világ, szellemvilág 21 cikk Otthon 1 cikk Önismeret 1 cikk Önismereti tesztek és játékos jóslások 30 cikk Pénz és karrier cikk Sorselemzés és életút cikk Spiritualitás cikk Számmisztika 97 cikk Szépség - Egészség cikk Szerelem és párkapcsolat cikk Sztárhoroszkóp cikk Tarot és kártyajóslás cikkek 53 cikk.

Hívja jósainkat most! Akciós bankkártyás fizetés 06 1 Ügyfélszolgálat Telemedia Holding Kft. Info: 06 1 Teafű jóslás. A hónap kiemelt szakértője. Napi horoszkóp Havi horoszkóp videók Éves horoszkóp. Aszcendens kalkulátor Bioritmus kalkulátor. Napi horoszkóp: válassza ki a csillagjegyét! Belépés Regisztráció.

Other Rovatok. Ha tetszett a cikk, ossza meg ismerőseivel is! Teljes jóslista. Ajánlott tanácsadók. Foglalt Foglalt. Leginkább jósként vált ismertté. Gonosz erők elűzője, lelkek védelmezője Nem elérhető Foglalt. Kertelés nélkül megmondja az égiek üzenetét. Áldással született, meglátja az Legújabb írásaink. Rituálék és szokások a tavasz ünneplésére. Melyik évszakhoz tartozik a csillagjegyed? A horoszkópod szerint maradj addig egyedülálló, amíg ilyen párkapcsolatba nem kerülsz! Év