Alomfejtes fekete farkas


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 16,50

MAGYARÁZAT:Alomfejtes fekete farkas

A konkrét állatokat lásd a szócikk végén ábécérendben. Alapszintű jelentés Mutatják az ösztönszféránk állapotát; továbbá, hogy mely óriási őserőre van szükség az életben való további boldogulásunkhoz. Esetleg jelképezhetnek elhanyagolt szexualitást, önmagunk elől elrejtett haragokat, indulatokat. Csak rajtunk áll, hogy állathatalmunkat minek a szolgálatába állítjuk. Ehhez azonban először tudnunk kell a létezésükről alapértelmezésmásodsorban meg kell tanulnunk bánni velük lélekértelmezésharmadrészt ezekkel az erőkkel tudunk egy magasabb szinten hatni szellemi szintű jelentés.

Fontos útmutató, hogy pontosan melyik állat vonásait, részeit fedezzük fel magunkon vagy esetleg egy másik álomszereplőn, valamint, hogy az állat hogyan viselkedik, mit tesz. Ha szól hozzánk, és megértjük, akkor az különösen fontos üzenet a számunkra. Ha az álmodó nappali munkája, hivatása összefügg az állatokkal, például állatorvos, sintér, idomár stb. Lélekszintű jelentés Az adott állat hogyan vonatkoztatható az álmodó érzelmi-gondolati-akarati életére. Mit jelképez az álmodó számára, szerepelt-e élete valamely szakaszában az adott állat?

Milyen állatnak tartja? Vannak-e valóságos élményei vele? Melyek ezek? Milyen az érzelmi hatásuk, hangulatuk ezeknek az élményeknek utólag benne? Mélyebb értelmezési szinten az adott állat maga az álmodó. Döglött állatok, szanaszét heverő állattetemek: kemény gyermek- serdülő- és ifjúkorban ért erős érzelmi sérülések jelképei. Mutatják, hogy az életet egyébként erőteljesen előrevivő dinamikus erők pl.

Az álmodó gyakran pszichológiai-pszichiátriai terápiára, gyógyszeres kezelésre szorul. Elfutni az állatok elől: az álmodó a saját ösztönvilágát igen fenyegetőnek, kártékonynak, túlerőben lévőnek, ellenségnek tartja. Támadó állatok: az álmodó fél a saját természeti részétől, az ösztöneitől: a szexualitásától és az agressziótól.

Felfalatás, elnyeletés élmény: Ha az álombéli vadállatok felfalják az álmodót vagy más álomalakokat, akkor az álmodó olyan erőteljes ösztönkésztetéseket agresszió, szexualitás él meg, amelyek szinte el- és beborítják a tudatát, olykor úgy is érezheti, hogy szinte nincs is ép eszénél. Krízisekkel kísért változási folyamat. Lásd még ehhez a Szakadék, Feneketlen mélység, Káosz, Üresség szócikkeket.

Háziasítás: valamely őserő szocializálására tett kísérlet. Finomított formában beemelni a mindennapi életbe, hasznot remélve az akcióból. Hüllők, polipok, mélyvízi szörnyek, cápa: a tudat által kontroll alatt egyáltalán nem tartható ösztönök világát jelképezik, melyeknek az álmodó teljességgel kiszolgáltatottnak érzi magát.

Embertelen ösztönök. Az emberi szellem elnyeletésének veszélye. Ha az álmodó elnyelődik, de megöli a szörnyet, vagy az mintegy kilöki, kiokádja magából: az álmodó krízisekkel kísért változási folyamaton ment át. Pórázon vezetett, uralt állatok akár sárkány is meglovagolt, kísérőként jelentkező vadállatok: a nappali tudatunk uralja az ösztönerők feletti ellenőrzést, kézben tartja azokat, és egyben megteremti a folyamatos kapcsolatot is a személyiség összetevői között.

Küzdeni egy állattal: az emberi értelem, szellem és az emberben élő őserők folyamatos egymást gyúrása, alakítása. Megölni egy állatot: az ösztönenergia lerombolása. Szelídíthetetlen, megzavarodott ösztönű, összevissza rohangáló, rémült, valamint sérült, láthatólag erősen beteg állatok ló, tigris az ösztön-testszféra problémáiról beszélnek. Szelídülő, esetleg emberré változó állatok: az álmodó a tudatába integrálja azokat az energiáit, amelyeket az álmában látott állatok jelképeznek.

Vadállatok, őshüllők, szörnyállatok, patkányok: felbukkanása álmainkban mindig veszélyt jelez. Vemhes állatok, kölykök: az álmodó megújulásra való képességét jelzik. Olykor terhességet jósolnak, már fennálló várandóssági állapotra figyelmeztetnek. Gyermekek az álmodó körül. Szellemi szintű jelentés: A megtalált állattestvér.

A ma élő természeti népek hiedelmei még tudnak az állattestvéreinkről. Azaz meg kellett találniuk a maguk bokorlelkét, az állattestvérüket, amihez azután mágikus azonosulás kötötte őket. Amíg a fiatal nem találkozott a maga bokor, ill. Ha megtörtént a találkozás, akkor a közösség vénei már beavatták a serdülőt a szentségekbe: a szexualitás rejtelmeibe és a halálba. Hasonló motívumot mutatnak a népmesék is, amikor is a legkisebb fiúnak a legsatnyább gebét kell választania, majd tüzes parázzsal kell varázs lóvá azaz mágikus képességűvé tennie az állatot, vagyis a saját ösztönszféráját kellett magasabb tudatossági szintre ugrasztania, és ezáltal volt képes mindentudóvá, mindenlátóvá, legyőzhetetlenné válni.

Pórázon vezetett, uralt állatok akár sárkány is meglovagolt, kísérőként jelentkező vadállatok. A sárga háttér előtt egy fehér ruhás, virágkoszorús nő hajol egy oroszlán fölé, gyengéden, mégis határozottan összezárva annak nyitott száját. A női alak feje fölött a végtelen jele lebeg, ez őt a Mágus női párjává teszi. A szellemi energiává nemesített nyers erő jelképe a lap. A Ji King is figyelmeztet arra, hogy az igazi hatalom valójában szolgálat.

Valamint, hogy a valódi erő az önmagunk megfelelő mértékű korlátozásában rejlik. A szabadság annyit jelent, hogy bár mindent megtehetek, mégis szabadon eldöntöm, mi az, amit valóban megtehetek, mert az nem sérti lényem mélyét, a belső törvényeimet. Álomban érteni az állatok nyelvén, ill. Az álommegfigyelések szerint ezek a beavatásfázisok mind a mai napig lejátszódnak a lélekben. Ma az álmok őrzik és végzik a kinti tanítók helyett ezeket a tanításokat, beavatásokat. Az álmodó leginkább a természetben erdőben, víz mellett, hegyeken találkozik az álmában egy állattal, amely embernyelven képes szólni, illetve mondhatjuk, hogy az álmodó áll ekkor már azon a személyiség és fejlettségi fokon, hogy érti az állatok nyelvét, vagyis képes érintkezésbe lépni saját ösztöndinamikájával.

Az ókori mítoszokban görög, egyiptomi az istenek maguk is állatalakban jelennek meg, illetve átmenetet mutatnak az emberi forma felé. Az állat, a legmélyebb, a legalantasabb, egyben a legmagasabb, a legszellemibb, azaz isteni is. A sámánokról is úgy tartották, hogy a létezés egy bizonyos síkján képesek különféle állatalakokat bika, sárkány, táltos ölteni, tehát igen erős kapcsolatot tartottak az állatlelkükkel. A magyar táltosok bika képében küzdöttek egymással.

A bibliai evangélistáknak, Jézusnak egyaránt van állatalakja. Jézus a bárány, a hal, a keresztre emelt kígyó, a szigonyra tűzött delfin. János evangélistát olykor sas képében ábrázolják a freskókon. A szellemi szintre felvitt állati őserőt mutatja, hogy a mesehősök is sokszor a ló egyetlen szőrszálával, a madár egyetlen tollával képesek a feladataikban helyt állni.

Farkas, kutya, macska, ló, szarvas, elefánt, őz, kígyó, sárkány, delfin, kacsa, hattyú, szárnyas kígyó, oroszlán egyaránt megjelenhet az álmainkban állattestvérként. Olykor egy adott életszakaszban egy állat képe rendszeresen visszatér, majd a későbbiek során egy másik állat lesz az álmainkban domináns.

Vannak olyan állatok, amelyek éppen lényegiségük, alkati sajátosságaik, speciális helyzetük folytán önkéntes hídként szolgálnak valamiféle más világ felé közvetítő lényekként. Nagyon gyakran szerepelnek farkasok, delfinek, kígyók, sárkányszerű lények, madarak világokat összekötő állatokként.

Állat általi elnyeletés: halál és újjászületés, beavatás. Együtthálni, szexuális kontaktusba lépni egy állattal: mágikus erőátvétel, beavatás. A mesékben kútban, a világfa lásd fa tövénél él. Bika: az ős ösztönerő, szívósság, kitartás. Szent Ápisz a termékenység, bőség, megújulás, gyógyulás, jóslás jelképe. Bika legyőzése: az álmodó úrrá lesz primitív szexuális, ill. Cápa: a tudat által kontroll alatt egyáltalán nem tartható ösztönök világát jelképezi, melyeknek az álmodó teljességgel kiszolgáltatottnak érzi magát.

Delfin bálna : a végtelen vizek más világok, tudatalatti, őskezdetek, isteni szellemvilágok lakója, de tüdővel lélegző, igen intelligens és szociábilis lény. A delfinekről az az elgondolás él, hogy az evolúció során valaha kijöttek a szárazföldre, de aztán szép lassan visszamenekültek a tengerek tiszta, óvó mélyeibe, gondolván, hogy jobb lesz ott nekik. Talán a delfinek maguk is emlékeznek egykori szárazföldi múltjukra, mert szeretik követni a hajókat, és a hit szerint igen kedvelik az emberi társaságot, olykor vízbeesetteket is szárazföldre segítenek.

A matrózok is megvetették azt a társukat, aki delfint ölt. A szigonyra felhúzott vagy arra feltekeredő, azon vergődő delfin pedig a kereszthalált haló Jézust idézi. A végtelen örök tenger szabad utazója az anyagvilág horgára akadva szenved, de benne van a feltámadás, újjászületés ereje. A delfin a másik világ jóakaratú küldötte, aki szenved az anyagi világban, és visszavágyik az öröklét világába, a formák előtti létbe, a másvilágra, és utat mutat oda.

Ezt az elgondolást erősíti az asztrológia tudása, mely szerint a delfin jupiteri, főisteni állat. Denevér: az éjszaka, az őrület támadása, az életenergia elvesztése, szellemi zavarodottság. Esetleg különleges érzékelő képességek. Egér: pénisz jelkép.

Esetleg szegénység. Leromlott testi állapotok. A rendíthetetlen Igazság jelképe. Féreg földigiliszta : jelentése hasonló is lehet a fent leírtakhoz, azzal a különbséggel, hogy a földigiliszta esetében a hasznosabb, gyümölcsözőbb oldala kerül előtérbe a jelképnek. Háziállatok: lásd fentebb, háziasítás. Hiéna: élősködő hajlam, alattomosság. Hüllők: a tudat által kontroll alatt nem tartható ösztönök világát jelképezik, melyeknek az álmodó teljességgel kiszolgáltatottnak érzi magát.

Kenguru: anyaság, rugalmasság, erő. Kígyó: az éjszaka, a sötét erők állata. Pénisz jelkép, az ösztönök világa tartozik hozzá. Alattomos támadás. A csábítás, veszély, méreg, halál is a képzetköréhez tartozik. A medencefenékről a gerincoszlop mentén a fejcsakráig felkúszó Kundalini istennő, az önmaga farkát szájában tartó teljesség jelképe: az Uroborosz — a kezdet és a vég örök egymásba hatolását, feloldódását, újjászületését, az egységlétet szimbolizálja. A nagy Kísértő a Bibliában.

Pedig igazán izgalmas, érdekes felfedezőút az álmok világa és bár igen összetett, mély az álom jelentése, mégis sokszor egyszerűbb értelmezni, mint hisszük. Első lépésként jó tudni, hogy az álmok mindig magasabb tudati szinten íródnakmint amit nappali tudatunkkal működtetünk. Ezzel az alaptétellel már egészen másképp tekinthetünk az álmainkra és kizárhatjuk azt a megállapítást, hogy az álom értelmetlen. Más helyzet az, ha valami értelmetlen és más az, ha valamit nehezen értelmezünk, mert meghaladja képességeinket, mert csak a felszínt nézzük és nem látunk a mélységekbe.

A magyar ember ilyen szempontból eleve előnyben van, hiszen a képi gondolkodás és a szimbólumok világa ezen az anyanyelven eleve magától értetendő! Az álmokkal való foglalkozáshoz első lépésben ajánlott az álomnapló vezetése. Ez segíti az álmodó képesség erősödését, az álmokra való emlékezést egyébként is, amivel foglalkozunk, aminek energiát adunk, az erősödikmásrészt segíti az álmok önálló értelmezési képességének kialakulását is.

Minden álmot dátumozva, az álom idejére írjunk le! Mindig jelen időben írjunk, mintha most történne az álom, így még könnyebben visszaidézhetők a képek, a történt! Az álomban megjelenő állatokról gyakran merül fel kérdés és az álom egyébként is az a kategória, amelynek értelmezésében nem az visz előre, ha hozzáértő "szakemberhez" fordulunk, hanem éppen az, ha magunkba merülve, önállóan próbáljuk meg értelmezni az álmot.

Minden ugyanis, ami az álmunkban megjelenik, szimbólum és bár van egy egyetemes jelentése, ugyanúgy van egy személyes jelentése is. Ez pedig annyira egyéni, hogy a megfejtő kódja csak az álmodó pszichéjében létezik. Kívülálló csak segíteni tud az álom értelmezésében, a lényegi megfejtésre az álmodó tud csak rájönni. Az álom értelmezéséhez tehát annyit kell tennünk, hogy végiggondoljuk az álmot úgy, mintha azt, amit látnánk, átvitt értelemben értelmeznénk.

Minden szimbólum mi magunk vagyunk, a történet bennünk, a saját belső világunkban játszódik. Mindegyik egy-egy részem, oldalam, eszmém vagy magatartásformám, amely így szimbolikusan jelenik meg az álomban.

Jó álommegoldó módszer pl, a szabadasszociáció, amikor fogunk egy papírt, középen kettéválasztjuk, az egyik oldalára leírjuk az álmot, aláhúzzuk benn az összes szimbólumot, majd a papír másik oldalára odaírjuk, hogy melyikről mi jut eszünkbe. Az számít, ami azonnal eszünkbe jut. Így visszaolvasva, ezek az asszociációk értelmet kaphatnak. Az álomban megjelenő állatok lényege, hogy ők is saját tulajdonságainkat jelképezi, mindegyikük egy-egy képességünk, viselkedési formánk.

A jelentések itt is egyéniek - mást jelent pl. Mást jelent a pók annak, aki irtózik tőle és mást annak, aki szívesen foglalkozik a pókokkal. Ám egy dolog mindig egyezik: akár kellemes, akár kellemetlen érzéseket ébreszt egy állattal való találkozás, az üzenet, amit az állat hoz, mindig jó, mindig segítő üzenet!

Alapvetően minden állat értelmezése az, amilyen tulajdonsággal rendelkezik - fontos pl. Az álmok mindig útmutató, megoldást segítő elemek az életünkben és mindig megmutatják, hogy melyik a legjobb irány, amerre érdemes mennünk, vagy hogyan érhetjük el valódi céljainkat. Igaz és őszinte állapotot mutatnak arról, hogyan vagyunk éppen, mit teremtettünk az életünkben.

Ha viszont ezt a tudatos én nem akarja elfogadni, akkor kénytelenek felhívni a figyelmünket az igazi, jó megoldásokra és útmutatásokra. Ilyenkor a psziché a sokkolás módszerét választja és rémálmokkal, ijedtséggel hívja fel a figyelmet arra, hogyan oldhatunk meg egy problémát. Bármi, ami álomban félelmet ébreszt, az valójában olyan segítő, megoldó minőség, amit addig eltakartunk önmagunk elől, amit nem akartunk megismerni, amiről nem akartunk tudni.

Megismerése után a szolgálatunkba áll és általa tudjuk életünket jóra fordítani. Lássunk most néhány álomszimbólumot, milyen jelentésük lehet egyetemes szinten! Természetesen, a jelentések mellett az egyéni értelmezésnek is fontos, sokszor még fontosabb szerepe van! Bagoly - Női minőség, nőiség köthető hozzá.

Bölcsesség, tudás, ugyanakkor határozottság és komolyság, szükség esetén kegyetlenség, amellyel nemesebb céljait végigviheti. Lelki-spirituális tudás jelenik meg benne, az ösztönök ismerése, bőség, titkok látása és rejtélyesség. Ő a lelkek őrzője és kísérője. Segíti az elválást és a gyászt. Bálna, Cet - Ősi tudás, Egység, összetartás, távkommunikáció, elvonulás általi átalakulás.

Őserő és intuíció. Éneken és zenén át információ közvetítése. Delfin - Friss energiák, megújulás, újjászületés, játékosság, nyitottság, vidámság, ártatlanság. Bármely helyzetben tudni megújulni, pozitívan látni. Farkas - A családot összetartó erő, hűség, erő-energia-intelligencia, saját autoriter terület megléte, személyes szabadság, őrzés, tisztelet, csapatszellem, kockázatvállalás, bajtársiasság.

A Farkas szintén lélekkísérő és az igaz értékeket felismerő minőség - ő az, aki felismeri, hogy mennyire tudunk a szeretet állapotában működni és ha nem, akkor figyelmeztet. Hal - Lelki-érzelmi szinteket jelenít meg a Víz közege, amelyben él. Bőség, gazdagság és az Egység, az Unio Mystica is társul a jelentéséhez. Hüllők - Egyszerre meglévő képesség arra, hogy a lélek és a szellem szintjén is mozogjunk, érvényesüljünk. Alkalmazkodó képesség. Hattyú - Tiszta szerelem, szabadság, a lélek röpte, kitáruló lelkiállapot, belső tisztaság.

Kígyó - Ősi tudás, bölcsesség, gyógyítás, újjászületés. A beavatás állata. Amikor megjelenik, egy fontos beavatást élünk meg, amelynek során az élet valós működései tárulnak fel előttünk. Viselkedése azt mutatja, hogyan bánunk saját energiánkkal, hogyan működtetjük saját szellemünket és ösztöneinket. Ló - Potencia, belső erő, szenvedélyesség. Szexualitás és libidó is, de alapvetően az a szenvedélyesség, amellyel az életünket éljük. Szabadság és akaraterő. Sok esetben segítő társként jelenik meg, valamilyen képességünket, mint segítő képességet mutat.

Macska - Önállóság, függetlenség, vadság, női erő, varázslat. Rejtélyesség, rugalmasság, misztérium, vonzerő és csábítás, hízelkedés, élvezetek szimbóluma is. Madarak - Égi üzenetek hozói. A levegő elem, ahol élnek, a szellemiség, a gondolkodás megjelenítője.

Oroszlán - Önuralom, önirányítás, az élet vezetése. Ösztönök uralása, a múlt bölcsességei, tiszta rálátás önmagunkra. Méltóság és önbizalom. Saját középpontunk megtalálása. Őz - Szelídség. Finom és lágy lelkivilág, olykor ezért is válik áldozatává valamely "elragadó" erőnek. Naivitás, álmok és megérzések követése. Páva - Szerelem és szépség, párkapcsolati tartósság, házasság. Pompa és dicsőség.

Örökkévalóság, halhatatlanság. Éberség és előző életek. Hol a határ a külső csomagolás és a belső tartalom között? Róka - Ravaszság, eszesség, leleményesség. Világok, más dimenziók őrzője. Elővigyázatosság, rejtőzködés és kreativitás. Spirituális erők képessége, kihasználása. Kapcsolat a szellemekkel. Sas - Felszárnyalás, emelkedettség, révülés, álomüzenetek, ihlet, éleslátás. A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi.

Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban. Fényszövő Műhely. Facebook Pinterest Tetszik 0. Egyszarvú - Egység, Minden Egy, Szeretet állapota, tisztánlátás, szelídség. Hiúz - Éberség. Emlékezés arra, hogy valójban minden Egy. Kutya - Hűség, bizalom, barátság, odaadás, őrzés. Feltétlen szeretet. Medve - Erő és uralom.

Magabiztosság, önvizsgálat. Párduc - Éberség és titokzatosság. Koncentráció és feltűnés nélküliség. Pók - Művészet, különleges kreatív alkotó képességek, koncentráció. Zentai Anna. Ajánlott bejegyzések: Év végi üzenetek Békés december - Asztrológiai előrejelzés Nincsenek hozzászólások.