Alomfejtes ismeretlen ferfi


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 8,51

MAGYARÁZAT:Alomfejtes ismeretlen ferfi

Teljes szövegű keresés. For full functionality of this site searching, viewing images, maps and pdf files it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser. Rólunk Elérhetőségek - Cégadatok Rólunk mondták. Digitalizálás Történelmi térképek Művészi reprodukció Mesterséges intelligencia. Elmúlt leckénkben az álom időpontjáról, az éjfél előtti és éjfél utáni álomról írtunk; most az álmodás helyéről és módjáról próbálunk némi felvilágosítással szolgálni a tudatlanoknak.

A legközönségesebb babona, hogy abban a szobában, ahol valaki először alszik, rendszerint beteljesülő dolgot álmodik. Jó álom szokott lenni vízen. Akik fürdőházakban, hajókon, tutajokon keresik az álom barátságosságát, rendszerint nem csalatkoznak. A víz folyása, a hullámok játéka egyébként is oly kiismerhetetlen, mint az álom jövése-menése.

A vízzel szeret barátkozni a Holdvilág és a szél. A víz fölött sokáig megáll a felhő, hogy képében gyönyörködjék. A csillagok pedig, ahonnan az álmok jönnek a földre a gyermekekhez és a nőkhöz, szerelmesek a vizek mélyébe. Még egy magyarázat a vízen levő álom jótékonyságára: a tengerek és a nők a világ teremtése óta rokonságban vannak egymással. A legrégibb bölcs magyarázatok szerint a váltakozó, megifjodó tenger a nőt jelenti.

A benne úszkáló hal a férfi. Különösen az úgynevezett szerelmi álmok szokták meglepni azokat a nőket, akik hajnaltájban a hátukon alusznak. A férfiak pedig nehéz lélegzést kaphatnak azoktól az álmoktól, amelyek a nyitott szájon át besurrannak, mint mérges gyíkok. Női írás. Lila színű papiros. Az írást, külseje szerint, a levélíró a Váci utcai leánygimnáziumban tanulta, ahol a leányok ferdén írnak, mert fél szemmel az utcára néző ablakokat lesik.

Így ír:. Ezt pedig úgy kell gondolni, hogy az előző éjszakáról visszatérnek az álmaim, és folytatódnak. Néha egy hétig is ugyanazon eszmekör foglalkoztat álmomban. Tavaly például egy hétig minden éjszaka szegény Kánitz Lili történetét álmodtam. Én már akkor tudtam öngyilkosságát, amikor a sürgöny még nem érkezett meg Velencéből.

Ezen a nyáron csaknem minden éjszaka Nyugat-Magyarországon jártam, pedig valóban sohasem voltam ottan. Mindig olyan zárakat és lakatokat láttam álmomban, amelyeket Sopronban kovácsoltak. Karonfogva láttam sétálni Héjjas Istvánt és Krausz Simont egy határ menti városkában, amelynek nevét nem tudom. Másnap ugyancsak ebben a városkában voltam, de csupa rongyos, szegény, kétségbeesett embert láttam, akik karjaikat nyújtogatták valaki felé.

Leszállott egy léghajó, és benne ült Prónay alezredes, valamint Vázsonyi Vilmos. A tornyok düledeztek, és sok kövér fehér ló futamodott elő, amely az én Álmoskönyvem szerint is kövér esztendőket jelent. Harmadnap éjszaka ismét Nyugat-Magyarországon voltam, de most már valami kis faluban, ahol éppen vasárnapi misére mentek az emberek. Egy csúnya öregasszony jött, és piszkos, fekete kenyérrel kínált. Én eltoltam magamtól az undorító kenyeret, mire cigányvajda ruhában előlépett a kis Buza Barna, és fehér kenyeret nyújtott felém.

Én a kenyérbe beleharaptam, de az kőkemény volt. Politikus csizmadiáné. Kezdetnek érdekes. Berényi Márta. A pókok gyötrelmes gondolatok jegyei. Másodrangú szerelmi álom. A tenger, mely a láb alatt hömpölyög, könnyű betegséget mutat.

Másodrangú szerelmi álom az Ismeretlen után. A borosüvegek férfit jegyeznek. A letérdepelés mutat kis bánatot. A kedves mama idejében ébresztette fel. Talán később megálmodja a folytatást. A sok férfi némi bánatot mutat. Az ügyvéd sem jó jegy, valamely családi perpatvart jegyez.

A szivárvány könnyű rosszullét. Férjes asszonyok álma. Ada, Budapest. Jól eltalálta, kihez intézze levelét. Az ismeretlen ház váratlan látogatót is mutat. A kutya valami férfiismeretség, amely nem a legszerencsésebb. A kezet nyaló kutya megszólást is mutat. Ugyancsak pletykaság az öreg nő, de minden jóra fordul. A vén batár ifjú vendéget hoz. Olga, Buda. Elsőrangú női álom. A levelezőlap, a kávéskészlet egy bizonyos férfit mutatnak. A világpostajáték budai fiatalembert mutat. Margit, Erzsébetfalva.

Egyik legérdekesebb álom a heti postában. A nagyszülők falon függő képe itt bizonyos gondot, bánatot mutat. Nem akarják tán kedve ellenére férjhez adni? A kép alól előbújó malacforma állat a férfit jegyzi, akit szülei az ön részére kiszemeltek. A patkányfészek, a gödör, a gyűrődés, fájdalom jegyei. A macska, amely az ismeretlen állattal viaskodik, pletykaság, amely hasznunkra válik.

A macska későbbi szereplése nyakán és vállán igen jó jegy. A körmök megszabadulást, megkönnyebbülést is mutatnak. De van benne szerelem is bőven, amely szerelem pedig nem boldog. Rendetlen, piszkos cukrászda. Egy kis pletykaság lesz valamely asszony miatt, de ennek komolyabb jelentősége nincs. A megőrzésre adott pénz és ezüsttálca, a félkar nagyságú kanna mind azt a férfit jegyzi, aki közelebb van magához, mint hinné. A csúf foltok a tálcán valakinek komolyabb megbetegedését is mutatják.

Az üzletasszony, aki az átvett pénzt letagadja, féltékenységet mutat. Bizonyosan készül valamely kis harag, amely azonban elsimul. Az álom kiemelkedő jegye a nyolcezer korona, nyolc hazugságot jelent, amelyet hallani fog. Aca, Kertész utca. Álmát könnyű megfejteni.

Az újra keresett, de már olvasott könyvek jegyeznek egy régebben ismert férfit, akit valamely okból mostanában nem látott. Félő, hogy még egy álmot kell látni, amíg viszontlátja a Gondolatát. Az álomban hallott zenehangok betegnek nem a legjobbat, egészségesnek múló rosszullétet jelentenek. Nőknél titkolt gondolatot is. A létrán járás ugyancsak valamely változást jegyez.

Az álom többi jegyei: kék ég, pipacsok, érett búzatáblák megszerelmesedés képei. A második álom fehér ruhás leánykája pletykaság. Harmadrendű álom, amely a hold változásaival van összefüggésben. A szédülés, zuhanás, a tenger, a hideg víz a múló rosszullét jegyei.

Az említett barátnő örömhírrel jön. Nyaraló, Kalocsa. A macska, amely ismeretlen állattal viaskodik: mai álommagyarázatunkban már előfordul. Van egy jegy, amely tüzet mutat a környéken. Az álomfejtő is, mint mostanában a legtöbb ember Magyarországon: fantáziából él; fantázia az egész élet, az elképzelt jólét, a révült mosoly, a finom ebéd, az életmeghosszabbító elégedettség és a csendes magyar boldogság.

De aki álmaira helyes megfejtést óhajt olvasni vasárnaponkint: az ne írjon fantáziából, hanem igazándiban vallja be az álomképeket, amelyek megkörnyékezték. Még ha ő maga előtt érthetetleneknek is látszanak az álmok. Inkább nevét hallgassa el az álomfejtő előtt a levélíró, mint álmának valódiságát.

Sok álomra azért nem lehet válaszolni, mert az emberek igyekeznek még álmaikat is oly csinosan felöltöztetni, mint testüket.

Álmok jelentése Álomszótár, álomfejtés. Az emberiségről elmondható, hogy nagyrészt felerészben férfiakról, felerészben pedig nőkből áll, vagy ha még gyermek, előbb utóbb valamelyikké válik majd. Csoda-e, ha ezek után azt gondolnánk, hogy álmainkban rengetegszer bukkan fel a férfi? Így hát azt várnánk, hogy a férfi álombéli jelentése az egyik legtöbbet tárgyalt kérdés. Vajon valóban így van?

Olvass tovább, és meglátod! Ha megkérdeznénk Krúdy Gyulátmit is jelent férfival álmodni, a válasza rendkívül tömör és egyszerű lenne: jó egészséget. Ennyiben aztán ki is merül a férfi álombeli megjelenésének tárgyalása. Továbbgondolva a kérdést, mi lehet az a jelkép, ami a leginkább testesítheti meg a férfit? Krúdy válasza: a szakáll. Ha a férfiú látja álmában, nem jelent mást, mint saját magát.

Ellenben ha nő álmában jelenik meg, az pedig az ő férfiúját testesíti meg: férjét, urát és parancsolóját. Bár általában a férfival álmodásról nem sokat írt Krúdy, azért számos más esetben találhatunk információt róla. Nem mindegy ugyanis, hogy hogyan jelenik meg álmunkban a férfi. Íme néhány lehetőség:. Asszonyként valaki férfinak látja magát álmában? Ez jó hír, mert boldog szerelmet jósol. Bágyadt férfiról álmodni: elhagyatottság érzésére utal. Netalán valaki csipás férfiről álmodik? Akkor lelepleződött: az álmodó bizonyára szemérmetlen személyiség.

Ha idegen férfitól csokrot kapunk álmunkban, az bizony halálesetre figyelmeztet. Az éjjeli ruhás férfi gonosz, csakúgy, mint a férfifej asszonytesten. A gyászruhás férfi viszont a közelgő megbetegedés hírét hordozza. Az álmok értelmezése során fontos figyelembe vennünk, mit testesít meg a férfi mint jelkép.

Talán nem meglepő, hogy elsősorban a nemzőerő, aktivitás, lélek és extrovertáltság társítható hozzá. Általában a női nemmel való összehasonlítás során a férfi elsőbbséget élvez a nőkkel szemben. Ennek egyik oka, hogy a kereszténységben, de sok más egyéb vallásban is, Isten elsőként a férfit teremtette.

Ez után került csak sor az asszonyra. Ugyancsak sokat nyom a latban a férfi alapvetően nagyobb fizikai ereje, dominánsabb természete, megjelenése is. Azt is fontos figyelembe venni értelmezéseink során, hogy az álombeli férfi tudattalanunkban elsősorban a férfiasság megtestesítője. Énünk ismeretlen része egy férfialak formájában jórészt a szerelmi vágy, illetve a termékenység, a gyermekáldás ígéretét vetítheti ki álmunkban.

Álomfejtés: férfival álmodni — mit jelent? Álomfejtás az álomszótárban Az emberiségről elmondható, hogy nagyrészt felerészben férfiakról, felerészben pedig nőkből áll, vagy ha még gyermek, előbb utóbb valamelyikké válik majd. Álmok jelentése cikkek: Veszekedés álomban — mit jelent?

Álom és kreativitás — bevezető Foggal álmodni, avagy rettegni az odvas fogaktól Nyeremény álom jelentése Alvajárás — a valódi rémálom Égő ház álomban — mit jelent? Álmok jelentése: szerelem Álom és nyelv 1 — szólások és közmondások Álom az irodalomban 2.